Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, laadvermogen, grondgebied


Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van vrachtauto's en trekkers verdeeld naar leeftijd van het voertuig en laadvermogen. Voertuigkilometers en gemiddeld jaarkilometrages van Nederlandse vrachtauto's en trekkers zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2016 zijn definitief en de cijfers van 2017 en 2018 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 6 november 2019
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers over 2018.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties vrachtauto's trekkers; laadvermogen (LV) en leeftijd voertuig zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarlijks.

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, laadvermogen, grondgebied

Vrachtauto's trekkers; laadvermogen (LV) Leeftijd voertuig Perioden Kilometers vrachtvoertuigen in NederlandTotaal kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers vrachtvoertuigen in NederlandKilometers door Nederlandse voertuigen (x mln km) Kilometers vrachtvoertuigen in NederlandKilometers door buitenlandse voertuigen (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigenTotaal kilometers (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigenKilometers in Nederland (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigenKilometers in het buitenland (x mln km) Gemiddeld jaarkilometrageTotaal gemiddeld jaarkilometrage (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrageGemiddeld jaarkilometrage in Nederland (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrageGemiddeld jaarkilometrage in buitenland (aantal km) Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik (aantal)
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal leeftijd voertuig 2016 7.330,9 6.499,2 831,8 9.362,6 6.499,2 2.863,4 58.847 40.850 17.998 159.099
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal leeftijd voertuig 2017* 7.436,1 6.553,6 882,5 9.419,0 6.553,6 2.865,4 58.222 40.510 17.712 161.777
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal leeftijd voertuig 2018* 7.393,8 6.495,3 898,5 9.416,7 6.495,3 2.921,4 56.656 39.079 17.577 166.209
Trekker voor oplegger Totaal leeftijd voertuig 2016 5.106,8 4.423,9 682,9 6.774,9 4.423,9 2.351,0 76.800 50.150 26.651 88.214
Trekker voor oplegger Totaal leeftijd voertuig 2017* 5.183,4 4.439,1 744,2 6.855,7 4.439,1 2.416,6 75.597 48.950 26.648 90.687
Trekker voor oplegger Totaal leeftijd voertuig 2018* 5.217,7 4.467,3 750,4 6.907,1 4.467,3 2.439,8 73.101 47.280 25.822 94.487
Trekker (LV) tot 40 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2016 755,5 654,7 100,8 1.001,8 654,7 347,2 48.307 31.566 16.740 20.739
Trekker (LV) tot 40 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2017* 809,4 692,9 116,5 1.071,2 692,9 378,2 48.023 31.066 16.957 22.305
Trekker (LV) tot 40 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2018* 840,4 720,4 119,9 1.110,4 720,4 390,0 47.659 30.920 16.739 23.299
Trekker (LV) 40 000 kg of meer Totaal leeftijd voertuig 2016 4.351,3 3.769,2 582,1 5.773,0 3.769,2 2.003,8 85.558 55.861 29.697 67.475
Trekker (LV) 40 000 kg of meer Totaal leeftijd voertuig 2017* 4.374,0 3.746,2 627,8 5.784,6 3.746,2 2.038,4 84.592 54.783 29.809 68.382
Trekker (LV) 40 000 kg of meer Totaal leeftijd voertuig 2018* 4.377,3 3.746,9 630,4 5.796,7 3.746,9 2.049,8 81.428 52.634 28.794 71.188
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal leeftijd voertuig 2016 2.224,1 2.075,3 148,9 2.587,7 2.075,3 512,4 36.506 29.276 7.229 70.885
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal leeftijd voertuig 2017* 2.252,7 2.114,5 138,2 2.563,3 2.114,5 448,8 36.057 29.744 6.313 71.090
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal leeftijd voertuig 2018* 2.176,1 2.028,0 148,1 2.509,6 2.028,0 481,6 34.990 28.276 6.714 71.722
Vrachtauto (LV) tot 7 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2016 553,9 532,0 21,8 607,2 532,0 75,2 21.884 19.173 2.711 27.748
Vrachtauto (LV) tot 7 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2017* 549,0 530,3 18,7 591,1 530,3 60,8 21.588 19.368 2.220 27.380
Vrachtauto (LV) tot 7 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2018* 528,6 507,0 21,7 577,4 507,0 70,5 21.210 18.622 2.588 27.224
Vrachtauto (LV) 7 000 tot 12 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2016 666,7 633,8 32,8 746,9 633,8 113,0 37.540 31.858 5.682 19.895
Vrachtauto (LV) 7 000 tot 12 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2017* 664,9 634,6 30,3 733,0 634,6 98,4 36.833 31.890 4.943 19.901
Vrachtauto (LV) 7 000 tot 12 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2018* 634,2 597,0 37,2 717,9 597,0 120,9 35.754 29.734 6.020 20.079
Vrachtauto (LV) 12 000 tot 18 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2016 759,2 687,6 71,7 934,3 687,6 246,7 58.120 42.772 15.348 16.075
Vrachtauto (LV) 12 000 tot 18 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2017* 774,9 707,7 67,2 925,9 707,7 218,3 56.632 43.283 13.349 16.350
Vrachtauto (LV) 12 000 tot 18 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2018* 749,0 682,2 66,7 899,3 682,2 217,0 53.875 40.872 13.003 16.692
Vrachtauto (LV) 18 000 kg of meer Totaal leeftijd voertuig 2016 244,4 221,9 22,5 299,3 221,9 77,4 41.763 30.957 10.806 7.167
Vrachtauto (LV) 18 000 kg of meer Totaal leeftijd voertuig 2017* 263,9 241,9 22,0 313,2 241,9 71,4 41.995 32.427 9.568 7.459
Vrachtauto (LV) 18 000 kg of meer Totaal leeftijd voertuig 2018* 264,3 241,8 22,5 315,0 241,8 73,2 40.760 31.287 9.473 7.727
Bron: CBS.
Verklaring van tekens