Operaties in het ziekenhuis; soort opname, leeftijd en geslacht, 1995-2010

Operaties in het ziekenhuis; soort opname, leeftijd en geslacht, 1995-2010

Geslacht Leeftijd Operaties Perioden Totaal operaties Aantal operaties (aantal) Totaal operaties Aantal operaties per 10 000 inwoners (per 10 000 inwoners) Operaties tijdens klinische opname Aantal operaties (aantal) Operaties tijdens klinische opname Aantal operaties per 10 000 inwoners (per 10 000 inwoners) Operaties tijdens dagopname Aantal operaties (aantal) Operaties tijdens dagopname Aantal operaties per 10 000 inwoners (per 10 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Operatieve verrichtingen vlgs CvV H.5 2010 1.414.558 851,4 681.650 410,3 732.908 441,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Colectomie, totaal aantal 2010 14.012 8,4 14.012 8,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Colectomie, laparoscopisch 2010 2.466 1,5 2.466 1,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Colectomie, overig 2010 11.546 6,9 11.546 6,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Appendectomie, totaal aantal 2010 15.692 9,4 15.659 9,4 33 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Appendectomie, laparoscopisch 2010 7.618 4,6 7.588 4,6 30 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Appendectomie, overig 2010 8.074 4,9 8.074 4,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Cholecystectomie, totaal aantal 2010 25.203 15,2 23.844 14,4 1.359 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Cholecystectomie, laparoscopisch 2010 22.841 13,7 21.486 12,9 1.355 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Cholecystectomie, overig 2010 2.362 1,4 2.362 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Liesbreukoperatie, totaal aantal 2010 28.323 17,0 7.695 4,6 20.628 12,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Liesbreukoperatie, laparoscopisch 2010 6.490 3,9 1.436 0,9 5.054 3,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Liesbreukoperatie, overig 2010 21.833 13,1 6.259 3,8 15.574 9,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Prostatectomie, totaal aantal 2010 13.488 8,1 13.408 8,1 80 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Prostatectomie, transurethraal 2010 10.773 6,5 10.693 6,4 80 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Prostatectomie, open 2010 2.715 1,6 2.715 1,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Hysterectomie, totaal aantal 2010 14.447 8,7 14.447 8,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Hysterectomie, laparoscopisch 2010 1.686 1,0 1.686 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Hysterectomie, overig 2010 12.761 7,7 12.761 7,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Heupvervanging, totaal aantal 2010 35.769 21,5 35.769 21,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Heupvervanging, secundair 2010 2.430 1,5 2.430 1,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Heupvervanging, overig 2010 33.339 20,1 33.339 20,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totale knievervanging 2010 19.566 11,8 19.566 11,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Meniscusverwijdering, arthroscopisch 2010 41.716 25,1 1.667 1,0 40.049 24,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Excisie / destructie intracran. laesies 2010 2.692 1,6 2.259 1,4 433 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Drainage subd. / intracerebr. hematoom 2010 465 0,3 465 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Discectomie 2010 11.127 6,7 11.109 6,7 18 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Thyroidectomie 2010 2.590 1,6 2.572 1,5 18 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Staaroperatie 2010 140.382 84,5 1.691 1,0 138.691 83,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Cochleair implantaat 2010 507 0,3 462 0,3 45 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Tonsillectomie 2010 40.112 24,1 12.727 7,7 27.385 16,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Gehele / gedeeltelijke pneumonectomie 2010 2.915 1,8 2.915 1,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Hartcatheterisatie 2010 54.164 32,6 32.582 19,6 21.582 13,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden PTCA 2010 40.055 24,1 30.769 18,5 9.286 5,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Coronaire bypassoperatie 2010 9.013 5,4 9.013 5,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Herstel infrarenaal aneurysma aorta 2010 2.719 1,6 2.719 1,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Pacemaker 2010 10.726 6,5 9.157 5,5 1.569 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Femoropoplitale bypassoperatie 2010 1.952 1,2 1.952 1,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Endarteriëctomie halsslagader 2010 1.667 1,0 1.667 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Niertransplantatie 2010 862 0,5 862 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Beenmergtransplantatie 2010 641 0,4 641 0,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Keizersnede 2010 28.644 17,2 28.644 17,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totale mastectomie 2010 7.475 4,5 7.475 4,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Partiële excisie van borst 2010 13.555 8,2 7.811 4,7 5.744 3,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Occlusie, excisie of strippen spataderen 2010 22.209 13,4 1.322 0,8 20.887 12,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal operaties dat in Nederlandse ziekenhuizen in klinische opname of in dagopname is uitgevoerd. De operaties zijn uitgevoerd bij personen die woonachtig zijn in Nederland. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- soort opname;
- geslacht;
- leeftijd;
- operatie.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2010

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 mei 2013:
De cijfers over de operatie ‘Herstel infrarenaal aneurysma aorta’ zijn voor de jaren 1995-2008 toegevoegd. Daarnaast zijn de relatieve cijfers over PTCA (dotteren) voor de jaren 1995-2000 toegevoegd. Als laatste zijn cijfers over 2010 voor alle operaties toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet omdat de dekking van de registratie van verrichtingen in de Landelijke Medische Registratie na 2010 te laag is om nog betrouwbare cijfers te kunnen publiceren. Voor verdere toelichting: zie paragraaf 4 voor een link naar de onderzoeksBeschrijving.

Toelichting onderwerpen

Totaal operaties
Operaties tijdens klinische opname + operaties tijdens dagopname.
Aantal operaties
Aantal operaties per 10 000 inwoners
Operaties tijdens klinische opname
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
en klinische opnamen. Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen die
binnen één dag kunnen worden afgerond. Klinische opnamen betreffen de
overige ziekenhuisopnamen en duren meestal langer dan één dag.
Aantal operaties
Aantal operaties per 10 000 inwoners
Operaties tijdens dagopname
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
en klinische opnamen. Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen die
binnen één dag kunnen worden afgerond.
Aantal operaties
Aantal operaties per 10 000 inwoners