Verkeersprestaties vrachtvoertuigen naar gewicht en grondgebied 2001-2017


Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van vrachtauto's en trekkers verdeeld naar leeftijd van het voertuig en gewicht volle wagen. Voertuigkilometers en gemiddeld jaarkilometrages van Nederlandse vrachtauto's en trekkers zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2017

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2015 zijn definitief en de cijfers van 2016 en 2017 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 12 november 2019
Geen, deze tabel is stopgezet.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, gewicht, grondgebied 2018 zie paragraaf 3.

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen naar gewicht en grondgebied 2001-2017

Vrachtauto's en trekkers; gewicht Bouwjaren Perioden Kilometers vrachtvoertuigen in NederlandTotaal kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers vrachtvoertuigen in NederlandKilometers door Nederlandse voertuigen (x mln km) Kilometers vrachtvoertuigen in NederlandKilometers door buitenlandse voertuigen (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigenTotaal kilometers (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigenKilometers in Nederland (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigenKilometers in het buitenland (x mln km) Gemiddeld jaarkilometrageTotaal gemiddeld jaarkilometrage (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrageGemiddeld jaarkilometrage in Nederland (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrageGemiddeld jaarkilometrage in buitenland (aantal km) Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik (aantal)
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2014 6.620,1 5.905,7 714,4 9.208,7 5.905,7 3.303,0 58.982 37.826 21.156 156.128
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2015 6.923,4 6.166,8 756,6 9.213,4 6.166,8 3.046,6 58.776 39.340 19.435 156.756
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2016* 7.305,6 6.472,1 833,5 9.322,3 6.472,1 2.850,2 58.594 40.680 17.914 159.099
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2017* 7.350,3 6.465,3 884,9 9.294,1 6.465,3 2.828,8 57.450 39.964 17.486 161.777
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2014 4.477,5 3.903,0 574,6 6.559,3 3.903,0 2.656,3 78.455 46.683 31.772 83.606
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2015 4.747,8 4.129,8 618,1 6.618,4 4.129,8 2.488,6 77.192 48.166 29.025 85.740
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2016* 5.083,9 4.400,0 683,9 6.738,6 4.400,0 2.338,6 76.389 49.879 26.510 88.214
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2017* 5.124,0 4.377,7 746,3 6.763,3 4.377,7 2.385,6 74.578 48.273 26.306 90.687
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2014 2.142,6 2.002,7 139,9 2.649,4 2.002,7 646,7 36.532 27.615 8.917 72.522
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2015 2.175,6 2.037,0 138,6 2.595,0 2.037,0 558,0 36.541 28.684 7.857 71.016
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2016* 2.221,7 2.072,1 149,6 2.583,7 2.072,1 511,6 36.449 29.232 7.217 70.885
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2017* 2.226,3 2.087,6 138,6 2.530,8 2.087,6 443,2 35.600 29.366 6.234 71.090
Gewicht volle wagen: tot 10000 kg Totaal alle bouwjaren 2014 219,8 215,2 4,6 236,4 215,2 21,2 16.118 14.672 1.447 14.670
Gewicht volle wagen: tot 10000 kg Totaal alle bouwjaren 2015 211,6 207,6 4,0 223,7 207,6 16,1 15.809 14.671 1.138 14.149
Gewicht volle wagen: tot 10000 kg Totaal alle bouwjaren 2016* 200,6 193,4 7,2 217,9 193,4 24,5 15.809 14.029 1.780 13.784
Gewicht volle wagen: tot 10000 kg Totaal alle bouwjaren 2017* 192,6 187,5 5,1 203,8 187,5 16,3 15.313 14.088 1.225 13.310
Gewicht volle wagen: 10000 tot 20000 kg Totaal alle bouwjaren 2014 898,0 856,0 42,0 1.050,2 856,0 194,3 33.158 27.024 6.133 31.674
Gewicht volle wagen: 10000 tot 20000 kg Totaal alle bouwjaren 2015 903,3 865,7 37,6 1.017,1 865,7 151,4 33.088 28.164 4.924 30.739
Gewicht volle wagen: 10000 tot 20000 kg Totaal alle bouwjaren 2016* 913,6 876,1 37,4 1.004,2 876,1 128,0 32.920 28.722 4.198 30.503
Gewicht volle wagen: 10000 tot 20000 kg Totaal alle bouwjaren 2017* 897,0 863,0 34,0 971,7 863,0 108,7 31.905 28.335 3.569 30.457
Gewicht volle wagen: 20000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2014 1.024,8 931,5 93,3 1.362,7 931,5 431,2 52.054 35.583 16.472 26.179
Gewicht volle wagen: 20000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2015 1.060,7 963,7 97,0 1.354,2 963,7 390,5 51.830 36.884 14.946 26.128
Gewicht volle wagen: 20000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2016* 1.107,6 1.002,6 105,0 1.361,6 1.002,6 359,0 51.192 37.694 13.498 26.598
Gewicht volle wagen: 20000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2017* 1.136,6 1.037,1 99,5 1.355,3 1.037,1 318,2 49.603 37.957 11.646 27.322
Bron: CBS.
Verklaring van tekens