Verkeersprestaties vrachtvoertuigen naar gewicht en grondgebied 2001-2017

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen naar gewicht en grondgebied 2001-2017

Vrachtauto's en trekkers; gewicht Bouwjaren Perioden Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland Totaal kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland Kilometers door Nederlandse voertuigen (x mln km) Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland Kilometers door buitenlandse voertuigen (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Totaal kilometers (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Kilometers in het buitenland (x mln km) Gemiddeld jaarkilometrage Totaal gemiddeld jaarkilometrage (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrage Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrage Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland (aantal km) Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik (aantal)
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2014 6.620,1 5.905,7 714,4 9.208,7 5.905,7 3.303,0 58.982 37.826 21.156 156.128
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2015 6.923,4 6.166,8 756,6 9.213,4 6.166,8 3.046,6 58.776 39.340 19.435 156.756
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2016* 7.305,6 6.472,1 833,5 9.322,3 6.472,1 2.850,2 58.594 40.680 17.914 159.099
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2017* 7.350,3 6.465,3 884,9 9.294,1 6.465,3 2.828,8 57.450 39.964 17.486 161.777
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2014 4.477,5 3.903,0 574,6 6.559,3 3.903,0 2.656,3 78.455 46.683 31.772 83.606
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2015 4.747,8 4.129,8 618,1 6.618,4 4.129,8 2.488,6 77.192 48.166 29.025 85.740
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2016* 5.083,9 4.400,0 683,9 6.738,6 4.400,0 2.338,6 76.389 49.879 26.510 88.214
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2017* 5.124,0 4.377,7 746,3 6.763,3 4.377,7 2.385,6 74.578 48.273 26.306 90.687
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2014 2.142,6 2.002,7 139,9 2.649,4 2.002,7 646,7 36.532 27.615 8.917 72.522
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2015 2.175,6 2.037,0 138,6 2.595,0 2.037,0 558,0 36.541 28.684 7.857 71.016
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2016* 2.221,7 2.072,1 149,6 2.583,7 2.072,1 511,6 36.449 29.232 7.217 70.885
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2017* 2.226,3 2.087,6 138,6 2.530,8 2.087,6 443,2 35.600 29.366 6.234 71.090
Gewicht volle wagen: tot 10000 kg Totaal alle bouwjaren 2014 219,8 215,2 4,6 236,4 215,2 21,2 16.118 14.672 1.447 14.670
Gewicht volle wagen: tot 10000 kg Totaal alle bouwjaren 2015 211,6 207,6 4,0 223,7 207,6 16,1 15.809 14.671 1.138 14.149
Gewicht volle wagen: tot 10000 kg Totaal alle bouwjaren 2016* 200,6 193,4 7,2 217,9 193,4 24,5 15.809 14.029 1.780 13.784
Gewicht volle wagen: tot 10000 kg Totaal alle bouwjaren 2017* 192,6 187,5 5,1 203,8 187,5 16,3 15.313 14.088 1.225 13.310
Gewicht volle wagen: 10000 tot 20000 kg Totaal alle bouwjaren 2014 898,0 856,0 42,0 1.050,2 856,0 194,3 33.158 27.024 6.133 31.674
Gewicht volle wagen: 10000 tot 20000 kg Totaal alle bouwjaren 2015 903,3 865,7 37,6 1.017,1 865,7 151,4 33.088 28.164 4.924 30.739
Gewicht volle wagen: 10000 tot 20000 kg Totaal alle bouwjaren 2016* 913,6 876,1 37,4 1.004,2 876,1 128,0 32.920 28.722 4.198 30.503
Gewicht volle wagen: 10000 tot 20000 kg Totaal alle bouwjaren 2017* 897,0 863,0 34,0 971,7 863,0 108,7 31.905 28.335 3.569 30.457
Gewicht volle wagen: 20000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2014 1.024,8 931,5 93,3 1.362,7 931,5 431,2 52.054 35.583 16.472 26.179
Gewicht volle wagen: 20000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2015 1.060,7 963,7 97,0 1.354,2 963,7 390,5 51.830 36.884 14.946 26.128
Gewicht volle wagen: 20000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2016* 1.107,6 1.002,6 105,0 1.361,6 1.002,6 359,0 51.192 37.694 13.498 26.598
Gewicht volle wagen: 20000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2017* 1.136,6 1.037,1 99,5 1.355,3 1.037,1 318,2 49.603 37.957 11.646 27.322
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van vrachtauto's en trekkers verdeeld naar leeftijd van het voertuig en gewicht volle wagen. Voertuigkilometers en gemiddeld jaarkilometrages van Nederlandse vrachtauto's en trekkers zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2017

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2015 zijn definitief en de cijfers van 2016 en 2017 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 12 november 2019
Geen, deze tabel is stopgezet.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, gewicht, grondgebied 2018 zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.

Vanaf 2001 doet het CBS jaarlijks een uitgebreid onderzoek op basis van kilometerstanden (zie paragraaf 4 in de tabeltoelichting, deze bevat een link naar de onderzoeksbeschrijving). Daarom zijn de gegevens vanaf 2001 afgerond op 100.000 kilometers en dus gedetailleerder dan de jaren ervoor.
Totaal kilometers in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Kilometers door Nederlandse voertuigen
Kilometers door buitenlandse voertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) door buitenlandse voertuigen in Nederland.
Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.

Vanaf 2001 doet het CBS jaarlijks een uitgebreid onderzoek op basis van kilometerstanden (zie paragraaf 4 in de tabeltoelichting, deze bevat een link naar de onderzoeksbeschrijving). Daarom zijn de gegevens vanaf 2001 afgerond op 100.000 kilometers en dus gedetailleerder dan de jaren ervoor.
Totaal kilometers
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Kilometers in Nederland
Kilometers in het buitenland
De totaal afgelegde afstand (in km) door Nederlandse voertuigen in het buitenland.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Totaal gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in Nederland is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in het buitenland is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik
Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik
 
Alle vrachtauto's en trekkers met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Vrachtauto's en trekkers die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Vrachtauto's en trekkers die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde vrachtauto's en trekkers op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Vrachtvoertuigen in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.