Anw-uitkeringen naar geslacht per gemeente, 2008-2013

Anw-uitkeringen naar geslacht per gemeente, 2008-2013

Geslacht Regio's Perioden Anw-uitkeringen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2008 1e kwartaal 121.720
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2008 2e kwartaal 119.930
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2008 3e kwartaal 117.600
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2008 4e kwartaal 115.180
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2009 1e kwartaal 113.320
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2009 2e kwartaal 111.220
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2009 3e kwartaal 108.730
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2009 4e kwartaal 106.500
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2010 1e kwartaal 104.610
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2010 2e kwartaal 102.380
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2010 3e kwartaal 100.440
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2010 4e kwartaal 98.360
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2011 1e kwartaal 96.460
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2011 2e kwartaal 93.000
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2011 3e kwartaal 89.840
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2011 4e kwartaal 86.660
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2012 1e kwartaal 84.200
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2012 2e kwartaal 81.130
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2012 3e kwartaal 78.190
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2012 4e kwartaal 74.980
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2013 1e kwartaal 73.330
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2013 2e kwartaal 70.730
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2013 3e kwartaal 67.370
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Regio totaal 2013 4e kwartaal 55.250
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw), dat aan het einde van de verslagperiode werd verstrekt.
De Anw is een volksverzekering tegen de financiële gevolgen van overlijden en kent uitkeringen voor nabestaanden, halfwezen (tot en met september 2013) en wezen.
Per 1 oktober 2013 is door een wetswijziging het recht op een halfwezenuitkering komen te vervallen.
Men kan alleen voor een uitkering in aanmerking komen als de overledene op de datum van overlijden verzekerd was.
In principe is iedereen die in Nederland woont, verzekerd voor de Anw.
Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland werken en loonbelasting betalen, zijn verzekerd.
Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking Export Uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt.
De Anw is op 1 juli 1996 in werking getreden en vervangt de tot die datum geldende Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW).
De basisgegevens van de Anw zijn afkomstig van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het aantal uitkeringen wordt uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger:
- geslacht;
- regio.

Gegevens beschikbaar vanaf: maart 2008.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, de statistiek is per 1 januari 2014 opgeheven.

Toelichting onderwerpen

Anw-uitkeringen
Het aantal uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw)
dat aan het eind van de verslagperiode niet is beëindigd, de zogeheten
lopende uitkeringen.
De Anw is een volksverzekering tegen de financiële gevolgen van
overlijden en kent uitkeringen voor nabestaanden, halfwezen en wezen.