Niet financiële balansen 1996-2009


Deze tabel bevat gegevens over de balansen van niet-financiële activa. De
balans geeft de marktwaarde van de niet-financiële activa. Ook worden de
veranderingen in de waarde van de niet-financiële activa weergegeven. De
veranderingen zijn bijvoorbeeld het gevolg van prijsveranderingen of van
aan- en verkopen van niet-financiële activa.

De niet-financiële balansen maken deel uit van de jaarrekeningen van de
nationale rekeningen. De balansen zijn uitgesplitst naar type van activa.
Zij worden getoond voor de economie als geheel en voor de afzonderlijke
sectoren in de Nederlandse economie.

Deze tabel is stopgezet. Gegevens zijn beschikbaar vanaf 1996 tot en met
2009.

Reden stopzetting: De nationale rekeningen hebben een wijziging gemaakt van
het referentiejaar (2005=100).

Niet financiële balansen 1996-2009

Sectoren Type niet-financiële activa Perioden Beginbalans (mln euro) Veranderingen niet-financiële balansHerwaardering (mln euro) Veranderingen niet-financiële balansKapitaalvorming (mln euro) Veranderingen niet-financiële balansOverige volumemutaties (mln euro) Veranderingen niet-financiële balansStatistisch verschil (mln euro) Eindbalans (mln euro) Niet-financiële balansVolume-indexcijfers 2000 = 100 (2000=100)
Totaal sectoren Totaal niet-financiële activa 2008 3.214.542 132.736 38.591 7.080 -74 3.392.875 110,1
Totaal sectoren Totaal niet-financiële activa 2009* 3.392.875 -63.709 17.285 9.456 - 3.355.907 110,9
Totaal sectoren Totaal vaste activa 2008 1.798.658 56.216 36.667 - - 1.891.541 113,8
Totaal sectoren Totaal vaste activa 2009* 1.891.541 38.787 20.811 - - 1.951.139 115,0
Totaal sectoren Voorraden 2008 86.547 3.068 1.924 1 -74 91.466 119,4
Totaal sectoren Voorraden 2009* 91.466 -3.244 -3.526 17 - 84.712 114,4
Totaal sectoren Totaal grond 2008 1.180.385 42.130 - 10.780 1.233.295 106,6
Totaal sectoren Totaal grond 2009* 1.233.295 -90.373 - 2.421 1.145.344 106,8
Totaal sectoren Totaal minerale reserves 2008 148.952 31.323 -3.701 176.574 85,7
Totaal sectoren Totaal minerale reserves 2009* 176.574 -8.879 7.017 174.712 88,3
Totaal sectoren Totaal duurzame consumptiegoederen 2008 154.143 -194 3.434 157.383 121,2
Totaal sectoren Totaal duurzame consumptiegoederen 2009* 157.383 -837 -1.013 155.533 120,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens