ANW-uitkeringen naar geslacht, leeftijd, woonlnd en herkomstgr., 2008-2013

ANW-uitkeringen naar geslacht, leeftijd, woonlnd en herkomstgr., 2008-2013

Geslacht Leeftijd Woonland Herkomstgroepering Perioden Anw-uitkeringen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 januari 75.250
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 februari 74.270
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 maart 73.330
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 april 72.480
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 mei 71.570
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 juni 70.730
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 juli 69.590
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 augustus 68.390
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 september 67.370
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 oktober 57.210
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 november 56.330
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 december 55.250
Mannen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 januari 13.330
Mannen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 februari 13.230
Mannen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 maart 13.110
Mannen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 april 13.050
Mannen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 mei 12.950
Mannen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 juni 12.880
Mannen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 juli 12.660
Mannen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 augustus 12.430
Mannen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 september 12.230
Mannen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 oktober 9.000
Mannen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 november 8.890
Mannen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 december 8.710
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 januari 61.910
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 februari 61.040
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 maart 60.220
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 april 59.430
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 mei 58.620
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 juni 57.850
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 juli 56.930
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 augustus 55.960
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 september 55.140
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 oktober 48.210
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 november 47.440
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2013 december 46.540
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw), dat aan het einde van de verslagperiode werd verstrekt.
De Anw is een volksverzekering tegen de financiële gevolgen van overlijden en kent uitkeringen voor nabestaanden, halfwezen (tot en met september 2013) en wezen.
Per 1 juli 2013 is door een wetswijziging het recht op een halfwezenuitkering vervallen. Vanaf 1 juli 2013 ontvangt een overgebleven ouder met een kind jonger dan 18 jaar een hogere nabestaandenuitkering. Voor wie dan al een halfwezenuitkering had, gaat de wijziging per 1 oktober 2013 in.
Men kan alleen voor een uitkering in aanmerking komen als de overledene op de datum van overlijden verzekerd was.
In principe is iedereen die in Nederland woont, verzekerd voor de Anw. Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland werken en loonbelasting betalen, zijn verzekerd.
Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking Export Uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt.
Voor een klein gedeelte van de Anw-uitkeringen kan de herkomstgroepering van de ontvanger niet worden vastgesteld. Het betreft hier mensen die woonachtig zijn in het buitenland en niet opgenomen zijn in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
De Anw is op 1 juli 1996 in werking getreden en vervangt de tot die datum geldende Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW).
De basisgegevens van de Anw zijn afkomstig van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het aantal uitkeringen wordt uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger:
- geslacht;
- leeftijd;
- woonland;
- herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Januari 2008.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, want deze statistiek is stopgezet per 1 januari 2014.

Toelichting onderwerpen

Anw-uitkeringen
Het aantal uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw) dat aan het eind van de verslagperiode niet is beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.
De Anw is een volksverzekering tegen de financiële gevolgen van overlijden en kent uitkeringen voor nabestaanden, halfwezen en wezen.
Per 1 juli 2013 is door een wetswijziging het recht op een halfwezenuitkering vervallen. Vanaf 1 juli 2013 ontvangt een overgebleven ouder met een kind jonger dan 18 jaar een hogere nabestaandenuitkering. Voor wie dan al een halfwezenuitkering had, gaat de wijziging per 1 oktober 2013 in.