Gemiddeld inkomen van personen naar regio, 2005-2014


Deze tabel geeft informatie over het totaal aantal personen in Nederland en hun gemiddeld besteedbaar en gestandaardiseerd inkomen en over personen met inkomen gedurende het hele jaar en hun gemiddeld persoonlijk en besteedbaar inkomen.
De gegevens over het inkomen komen uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) van het CBS. De inkomensgegevens hebben betrekking op het aangegeven onderzoeksjaar; de peildatum van de bevolking is 1 januari van het jaar volgend op het inkomensonderzoeksjaar.
Met ingang van het RIO 2010 zijn de resultaten gebaseerd op integrale waarneming. De eerder gepubliceerde resultaten van het RIO (2005 – 2009 voor methodewijziging) zijn gebaseerd op een steekproef van ca. 2 miljoen huishoudens. Om vergelijking tussen 2010 integraal en 2009 steekproef mogelijk te maken zijn voor 2009 na methodewijziging eveneens op basis van integrale waarneming uitkomsten gepubliceerd waardoor voor het jaar 2009 (breukjaar) zowel uitkomsten op basis van steekproef als integrale waarneming zijn opgenomen.

De cijfers zijn uitgesplitst naar
- landsdeel
- provincie
- COROP-gebied
- grootstedelijke agglomeratie
- stadsgewest
- gemeente
per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2014

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2005 t/m 2014 zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Gemiddeld inkomen van personen naar regio, 2005-2014

Regio's Perioden Personen met en zonder inkomenAantal personen (x 1 000) Personen met en zonder inkomenGemiddeld gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Personen met en zonder inkomenRangnummer gestandaardiseerd inkomen Personen met inkomen gedurende hele jaarAantal personen (x 1 000) Personen met inkomen gedurende hele jaarGemiddeld persoonlijk inkomen (1 000 euro) Personen met inkomen gedurende hele jaarRangnummer persoonlijk inkomen
Nederland 2014 16.900,7 25,6 12.112,3 31,7
Aa en Hunze 2014 25,2 26,6 159 18,9 31,6 150
Amsterdam 2014 821,8 24,8 290 573,8 34,4 73
Groningen (gemeente) 2014 200,3 20,1 393 136,6 27,9 348
Heerlen 2014 87,5 22,0 383 65,7 26,8 376
Mill en Sint Hubert 2014 10,8 26,3 190 8,2 28,2 332
Nissewaard 2014 85,1 25,7 233 61,9 32,8 109
Voerendaal 2014 12,4 27,4 107 9,4 32,1 135
Zwolle 2014 123,9 24,8 289 88,5 31,3 168
Bron: CBS.
Verklaring van tekens