Instroom in MBO;werkn. en zelfstandigen, inkomsten en bedrijfstak 2006-2009

Instroom in MBO;werkn. en zelfstandigen, inkomsten en bedrijfstak 2006-2009

Geslacht Mbo sector/opleidingsricht. bij instroom Bedrijfstak en inkomsten 1 jaar terug Leeftijd Perioden Totaal instromers in het mbo vanuit werk (aantal) Leerweg bij instroom Bol voltijd (aantal) Leerweg bij instroom Bol deeltijd (aantal) Leerweg bij instroom Bbl (aantal)
Mannen en vrouwen Totaal instromers Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 29.460 2.860 1.560 25.030
Mannen en vrouwen Mbo sector landbouw Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 3.040 100 40 2.900
Mannen en vrouwen Mbo sector techniek Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 9.870 950 290 8.640
Mannen en vrouwen Mbo sector economie Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 7.260 960 290 6.000
Mannen en vrouwen Mbo sector zorg en welzijn Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 9.030 840 950 7.240
Mannen en vrouwen Mbo combinatie van sectoren Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 260 x - 250
Mannen en vrouwen 1 Onderwijs Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 240 40 20 180
Mannen en vrouwen 2 Vormgeving en audiovisuele productie Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 270 240 x 30
Mannen en vrouwen 3 Handel, administratie en juridische... Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 4.960 490 210 4.270
Mannen en vrouwen 4 ICT Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 270 180 30 60
Mannen en vrouwen 5 Techniek, industrie en bouw Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 6.770 370 190 6.220
Mannen en vrouwen 6 Landbouw en dieren Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 2.060 80 40 1.950
Mannen en vrouwen 7 Gezondheidszorg en welzijn Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 8.490 640 770 7.080
Mannen en vrouwen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervo... Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 5.140 570 240 4.330
Mannen en vrouwen 9 Algemeen Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 1.240 260 60 930
Mannen Totaal instromers Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 15.570 1.600 580 13.390
Mannen Mbo sector landbouw Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 2.060 40 10 2.010
Mannen Mbo sector techniek Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 8.180 710 210 7.260
Mannen Mbo sector economie Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 3.450 610 120 2.710
Mannen Mbo sector zorg en welzijn Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 1.680 230 240 1.210
Mannen Mbo combinatie van sectoren Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 200 x - 190
Mannen 1 Onderwijs Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 110 10 x 90
Mannen 2 Vormgeving en audiovisuele productie Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 180 160 x 20
Mannen 3 Handel, administratie en juridische... Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 1.880 250 60 1.560
Mannen 4 ICT Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 260 170 30 60
Mannen 5 Techniek, industrie en bouw Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 6.050 300 140 5.610
Mannen 6 Landbouw en dieren Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 1.360 30 10 1.310
Mannen 7 Gezondheidszorg en welzijn Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 1.460 140 130 1.200
Mannen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervo... Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 3.590 370 170 3.050
Mannen 9 Algemeen Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 690 160 30 490
Vrouwen Totaal instromers Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 13.890 1.270 980 11.640
Vrouwen Mbo sector landbouw Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 980 60 30 890
Vrouwen Mbo sector techniek Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 1.690 240 80 1.380
Vrouwen Mbo sector economie Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 3.810 350 170 3.290
Vrouwen Mbo sector zorg en welzijn Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 7.350 610 710 6.030
Vrouwen Mbo combinatie van sectoren Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 60 x - 60
Vrouwen 1 Onderwijs Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 130 30 10 90
Vrouwen 2 Vormgeving en audiovisuele productie Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 90 80 x x
Vrouwen 3 Handel, administratie en juridische... Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 3.090 240 150 2.700
Vrouwen 4 ICT Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 10 x - x
Vrouwen 5 Techniek, industrie en bouw Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 720 70 50 610
Vrouwen 6 Landbouw en dieren Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 710 50 30 630
Vrouwen 7 Gezondheidszorg en welzijn Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 7.030 500 650 5.890
Vrouwen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervo... Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 1.550 200 70 1.280
Vrouwen 9 Algemeen Totaal bedrijfstakken/inkomsten Totaal leeftijd 2009/'10 550 90 30 440
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de instroom in het (bekostigd) middelbaar beroepsonderwijs (mbo) van werknemers en zelfstandigen.
In deze tabel staat informatie over:
- leerweg;
- intensiteit (voltijd/deeltijd);
- niveau;
- opleidingsrichting en -sector;
- bedrijfstak van het werk;
- maandinkomsten ten opzichte van het minimumloon;
- geslacht;
- leeftijd;
- periode.

Gegevens beschikbaar vanaf: periode 2006/'07

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 november 2015:
Geen, deze tabel wordt stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal instromers in het mbo vanuit werk
Instroom in het MBO van werknemers-zelfstandigen.
Ongeacht of ze eventueel ook nog één of meer uitkeringen ontvangen.
Deze tabel heeft alleen betrekking op mbo-studenten die:
- instromen in het mbo,
- het vorig schooljaar geen bekostigd onderwijs volgden,
- ultimo september van het vorig schooljaar in registers voorkwamen als
werknemer en/of zelfstandige.
Leerweg bij instroom
De leerweg beschrijft hoe een mbo-opleiding gevolgd wordt.
De leerwegen verschillen van elkaar in de verhouding tussen theorie en
praktijk (stage).
Bol voltijd
Beroepsopleidende leerweg, voltijdonderwijs.
Bij de beroepsopleidende leerweg (bol) wordt 20-60 procent van de totale
opleidingsduur besteed aan beroepspraktijkvorming (stages bij een bedrijf
of instelling).
Het voltijdonderwijs is dagonderwijs, dat op doordeweekse dagen wordt
gegeven. In totaal moet per leerjaar minstens 850 uur onderwijs (lessen,
stages en begeleiding) worden aangeboden.
Bol deeltijd
Beroepsopleidende leerweg, deeltijdonderwijs.
Bij de beroepsopleidende leerweg (bol) wordt 20-60 procent van de totale
opleidingsduur besteed aan beroepspraktijkvorming (stages bij een bedrijf
of instelling).
Het deeltijdonderwijs is onderwijs voor personen die hun studie willen
combineren met andere bezigheden, zoals werk, zorgtaken of
vrijwilligerswerk. In totaal moet per leerjaar 300 tot 850 uur onderwijs
(lessen, stages en begeleiding) worden aangeboden.
Bbl
Beroepsbegeleidende leerweg.
Bij de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) wordt meer dan 60 procent van de
totale opleidingsduur besteed aan beroepspraktijkvorming (stages bij een
bedrijf of instelling). In totaal moet per leerjaar minstens 300 uur
onderwijs (lessen, stages en begeleiding) worden aangeboden.