Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, regio's, 2000-2021

Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, regio's, 2000-2021

Uitvalcategorie Perioden Regio's Aantal motorvoertuigen Totaal motorvoertuigen (aantal) Aantal motorvoertuigen Personenauto (aantal) Aantal motorvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Totaal bedrijfsmotorvoertuigen (aantal) Gewicht motorvoertuigen Totaal gewicht motorvoertuigen (1 000 kg) Gewicht motorvoertuigen Personenauto (1 000 kg) Gewicht motorvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Totaal gewicht bedrijfsmotorvoertuigen (1 000 kg)
Totaal uitval 2021 Noord-Nederland (LD) 66.602 57.985 8.617 89.907 69.082 20.824
Totaal uitval 2021 Oost-Nederland (LD) 149.598 125.094 24.504 244.677 154.822 89.855
Totaal uitval 2021 West-Nederland (LD) 223.526 195.261 28.265 318.025 236.853 81.171
Totaal uitval 2021 Zuid-Nederland (LD) 162.981 141.288 21.693 249.508 165.445 84.063
Sloop 2021 Noord-Nederland (LD) 27.795 25.790 2.005 30.859 27.527 3.332
Sloop 2021 Oost-Nederland (LD) 42.693 39.839 2.854 47.307 42.013 5.294
Sloop 2021 West-Nederland (LD) 80.352 75.336 5.016 88.106 79.350 8.756
Sloop 2021 Zuid-Nederland (LD) 69.186 65.263 3.923 73.867 67.146 6.721
Export 2021 Noord-Nederland (LD) 37.291 31.504 5.787 56.378 40.583 15.795
Export 2021 Oost-Nederland (LD) 104.673 84.367 20.306 193.304 111.652 81.652
Export 2021 West-Nederland (LD) 139.812 118.794 21.018 223.303 155.906 67.397
Export 2021 Zuid-Nederland (LD) 90.504 73.882 16.622 169.999 95.234 74.765
Buiten de normale registratie gesteld 2021 Noord-Nederland (LD) 65 53 12 85 59 25
Buiten de normale registratie gesteld 2021 Oost-Nederland (LD) 132 116 16 243 131 112
Buiten de normale registratie gesteld 2021 West-Nederland (LD) 305 251 54 630 313 317
Buiten de normale registratie gesteld 2021 Zuid-Nederland (LD) 1.200 1.167 33 2.001 1.788 213
Overige uitval 2021 Noord-Nederland (LD) 1.451 638 813 2.586 914 1.672
Overige uitval 2021 Oost-Nederland (LD) 2.100 772 1.328 3.823 1.026 2.797
Overige uitval 2021 West-Nederland (LD) 3.057 880 2.177 5.985 1.284 4.701
Overige uitval 2021 Zuid-Nederland (LD) 2.091 976 1.115 3.641 1.278 2.363
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn Nederlandse personenauto’s en bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor oplegger, speciale voertuigen en bussen) opgenomen die uitgevallen zijn gedurende het verslagjaar omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop, export, of omdat de voertuigen buiten de normale registratie zijn geplaatst. De tot de uitval behorende voertuigen zijn per landsdeel en provincie onderverdeeld naar aantal en gewicht.
Voertuigen die op 1 januari van een bepaald jaar tot de uitval behoren (bijvoorbeeld op 1 januari 2009), zijn in het voorgaande jaar gesloopt, geëxporteerd of buiten de normale registratie geplaatst. Deze voertuigen kunnen een deel van dat voorgaande jaar (bijvoorbeeld in 2008) hebben deelgenomen aan het verkeer. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van RDW.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 tot en met 2021

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 september 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door ‘Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, regio's’. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal motorvoertuigen
In deze tabel zijn Nederlandse personenauto's en bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor oplegger, speciale voertuigen en bussen) opgenomen.
Totaal motorvoertuigen
Het totaal van personenauto's en bedrijfsmotorvoertuigen.
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.
Bedrijfsmotorvoertuigen
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen
Bedrijfsmotorvoertuig
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Gewicht motorvoertuigen
Het betreft hier het leeggewicht van de voertuigen.
Onder leeggewicht wordt verstaan de massa van een voertuig in bedrijfsvaardige staat, met inbegrip van een half gevulde brandstoftank, reserveonderdelen en gereedschappen die tot de normale uitrusting behoren, maar zonder lading en zonder bestuurder en andere personen die met het voertuig worden vervoerd.
Totaal gewicht motorvoertuigen
Het totaalgewicht van personenauto's en bedrijfsmotorvoertuigen.
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.
Bedrijfsmotorvoertuigen
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Totaal gewicht bedrijfsmotorvoertuigen
Bedrijfsmotorvoertuig
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.