Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, regio's

Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, regio's

Uitvalcategorie Perioden Regio's Aantal motorvoertuigen Totaal motorvoertuigen (aantal) Aantal motorvoertuigen Personenauto (aantal) Aantal motorvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Totaal bedrijfsmotorvoertuigen (aantal) Gewicht motorvoertuigen Totaal gewicht motorvoertuigen (1 000 kg) Gewicht motorvoertuigen Personenauto (1 000 kg) Gewicht motorvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Totaal gewicht bedrijfsmotorvoertuigen (1 000 kg)
Totaal uitval 2019 Totaal Nederland 601.520 515.567 85.953 905.876 620.909 284.967
Totaal uitval 2019 Noord-Nederland (LD) 60.783 51.614 9.169 84.096 61.321 22.775
Totaal uitval 2019 Oost-Nederland (LD) 154.285 128.413 25.872 255.557 159.097 96.460
Totaal uitval 2019 West-Nederland (LD) 239.441 210.207 29.234 342.533 256.281 86.252
Totaal uitval 2019 Zuid-Nederland (LD) 147.011 125.333 21.678 223.691 144.209 79.481
Sloop 2019 Totaal Nederland 229.734 213.530 16.204 248.160 220.377 27.783
Sloop 2019 Noord-Nederland (LD) 26.104 23.840 2.264 28.531 24.959 3.572
Sloop 2019 Oost-Nederland (LD) 47.353 43.581 3.772 51.881 45.139 6.742
Sloop 2019 West-Nederland (LD) 85.128 79.524 5.604 91.231 82.429 8.801
Sloop 2019 Zuid-Nederland (LD) 71.149 66.585 4.564 76.516 67.850 8.667
Export 2019 Totaal Nederland 363.735 298.055 65.680 641.741 395.092 246.649
Export 2019 Noord-Nederland (LD) 33.472 27.223 6.249 53.419 35.630 17.789
Export 2019 Oost-Nederland (LD) 105.164 84.092 21.072 199.839 112.985 86.855
Export 2019 West-Nederland (LD) 151.845 129.699 22.146 246.401 172.533 73.868
Export 2019 Zuid-Nederland (LD) 73.254 57.041 16.213 142.082 73.944 68.138
Buiten de normale registratie gesteld 2019 Totaal Nederland 2.252 1.673 579 5.285 2.292 2.993
Buiten de normale registratie gesteld 2019 Noord-Nederland (LD) 187 63 124 369 66 302
Buiten de normale registratie gesteld 2019 Oost-Nederland (LD) 285 119 166 1.081 123 958
Buiten de normale registratie gesteld 2019 West-Nederland (LD) 413 284 129 1.035 349 685
Buiten de normale registratie gesteld 2019 Zuid-Nederland (LD) 1.367 1.207 160 2.801 1.754 1.047
Overige uitval 2019 Totaal Nederland 5.799 2.309 3.490 10.691 3.148 7.543
Overige uitval 2019 Noord-Nederland (LD) 1.020 488 532 1.777 666 1.111
Overige uitval 2019 Oost-Nederland (LD) 1.483 621 862 2.755 851 1.904
Overige uitval 2019 West-Nederland (LD) 2.055 700 1.355 3.867 970 2.897
Overige uitval 2019 Zuid-Nederland (LD) 1.241 500 741 2.292 662 1.630
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn Nederlandse personenauto’s en bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor oplegger, speciale voertuigen en bussen) opgenomen die uitgevallen zijn gedurende het verslagjaar omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop, export, of omdat de voertuigen buiten de normale registratie zijn geplaatst. De tot de uitval behorende voertuigen zijn per landsdeel en provincie onderverdeeld naar aantal en gewicht.
Voertuigen die op 1 januari van een bepaald jaar tot de uitval behoren (bijvoorbeeld op 1 januari 2009), zijn in het voorgaande jaar gesloopt, geëxporteerd of buiten de normale registratie geplaatst. Deze voertuigen kunnen een deel van dat voorgaande jaar (bijvoorbeeld in 2008) hebben deelgenomen aan het verkeer. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van RDW.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 februari 2020
Toegevoegd zijn de cijfers over de uitval in 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over de uitval op 1 januari verschijnen telkens in februari na afsluiting van het betreffende verslag jaar.

Toelichting onderwerpen

Aantal motorvoertuigen
In deze tabel zijn Nederlandse personenauto's en bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor oplegger, speciale voertuigen en bussen) opgenomen.
Totaal motorvoertuigen
Het totaal van personenauto's en bedrijfsmotorvoertuigen.
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.
Bedrijfsmotorvoertuigen
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen
Bedrijfsmotorvoertuig
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Gewicht motorvoertuigen
Het betreft hier het leeggewicht van de voertuigen.
Onder leeggewicht wordt verstaan de massa van een voertuig in bedrijfsvaardige staat, met inbegrip van een half gevulde brandstoftank, reserveonderdelen en gereedschappen die tot de normale uitrusting behoren, maar zonder lading en zonder bestuurder en andere personen die met het voertuig worden vervoerd.
Totaal gewicht motorvoertuigen
Het totaalgewicht van personenauto's en bedrijfsmotorvoertuigen.
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.
Bedrijfsmotorvoertuigen
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Totaal gewicht bedrijfsmotorvoertuigen
Bedrijfsmotorvoertuig
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.