Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, regio's

Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, regio's

Uitvalcategorie Perioden Regio's Aantal motorvoertuigen Totaal motorvoertuigen (aantal) Aantal motorvoertuigen Personenauto (aantal) Aantal motorvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Totaal bedrijfsmotorvoertuigen (aantal) Gewicht motorvoertuigen Totaal gewicht motorvoertuigen (1 000 kg) Gewicht motorvoertuigen Personenauto (1 000 kg) Gewicht motorvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Totaal gewicht bedrijfsmotorvoertuigen (1 000 kg)
Totaal uitval 2020 Noord-Nederland (LD) 60.069 51.067 9.002 82.716 61.400 21.316
Totaal uitval 2020 Oost-Nederland (LD) 140.878 116.623 24.255 236.026 145.049 90.977
Totaal uitval 2020 West-Nederland (LD) 225.410 195.656 29.754 329.504 239.685 89.819
Totaal uitval 2020 Zuid-Nederland (LD) 141.407 119.894 21.513 217.711 138.363 79.348
Sloop 2020 Noord-Nederland (LD) 25.575 23.316 2.259 28.640 24.780 3.860
Sloop 2020 Oost-Nederland (LD) 45.398 41.849 3.549 50.717 44.053 6.664
Sloop 2020 West-Nederland (LD) 81.743 75.679 6.064 89.226 79.716 9.510
Sloop 2020 Zuid-Nederland (LD) 71.051 66.301 4.750 76.345 68.269 8.077
Export 2020 Noord-Nederland (LD) 32.975 27.029 5.946 51.421 35.668 15.753
Export 2020 Oost-Nederland (LD) 93.371 73.879 19.492 180.739 99.801 80.938
Export 2020 West-Nederland (LD) 140.675 118.734 21.941 234.493 158.296 76.196
Export 2020 Zuid-Nederland (LD) 67.546 51.791 15.755 135.853 67.446 68.407
Buiten de normale registratie gesteld 2020 Noord-Nederland (LD) 223 71 152 472 68 403
Buiten de normale registratie gesteld 2020 Oost-Nederland (LD) 277 114 163 1.291 133 1.158
Buiten de normale registratie gesteld 2020 West-Nederland (LD) 424 301 123 1.020 379 642
Buiten de normale registratie gesteld 2020 Zuid-Nederland (LD) 1.259 1.122 137 2.720 1.698 1.022
Overige uitval 2020 Noord-Nederland (LD) 1.296 651 645 2.184 884 1.300
Overige uitval 2020 Oost-Nederland (LD) 1.832 781 1.051 3.279 1.062 2.217
Overige uitval 2020 West-Nederland (LD) 2.568 942 1.626 4.766 1.294 3.471
Overige uitval 2020 Zuid-Nederland (LD) 1.551 680 871 2.793 951 1.842
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn Nederlandse personenauto’s en bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor oplegger, speciale voertuigen en bussen) opgenomen die uitgevallen zijn gedurende het verslagjaar omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop, export, of omdat de voertuigen buiten de normale registratie zijn geplaatst. De tot de uitval behorende voertuigen zijn per landsdeel en provincie onderverdeeld naar aantal en gewicht.
Voertuigen die op 1 januari van een bepaald jaar tot de uitval behoren (bijvoorbeeld op 1 januari 2009), zijn in het voorgaande jaar gesloopt, geëxporteerd of buiten de normale registratie geplaatst. Deze voertuigen kunnen een deel van dat voorgaande jaar (bijvoorbeeld in 2008) hebben deelgenomen aan het verkeer. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van RDW.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 april 2022:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie voor Regio's is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over de uitval op 1 januari verschijnen telkens in februari na afsluiting van het betreffende verslag jaar.

Toelichting onderwerpen

Aantal motorvoertuigen
In deze tabel zijn Nederlandse personenauto's en bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor oplegger, speciale voertuigen en bussen) opgenomen.
Totaal motorvoertuigen
Het totaal van personenauto's en bedrijfsmotorvoertuigen.
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.
Bedrijfsmotorvoertuigen
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen
Bedrijfsmotorvoertuig
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Gewicht motorvoertuigen
Het betreft hier het leeggewicht van de voertuigen.
Onder leeggewicht wordt verstaan de massa van een voertuig in bedrijfsvaardige staat, met inbegrip van een half gevulde brandstoftank, reserveonderdelen en gereedschappen die tot de normale uitrusting behoren, maar zonder lading en zonder bestuurder en andere personen die met het voertuig worden vervoerd.
Totaal gewicht motorvoertuigen
Het totaalgewicht van personenauto's en bedrijfsmotorvoertuigen.
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.
Bedrijfsmotorvoertuigen
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Totaal gewicht bedrijfsmotorvoertuigen
Bedrijfsmotorvoertuig
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.