Motorvoertuigen; sloop, voertuigtype, brandstofsoort, 2000-2021

Motorvoertuigen; sloop, voertuigtype, brandstofsoort, 2000-2021

Voertuigtype Perioden Voor sloop vrijgekomen voertuigen (aantal) Brandstofsoort Benzine (aantal) Brandstofsoort Diesel (aantal) Brandstofsoort LPG (aantal) Brandstofsoort Overige (aantal)
Totaal motorvoertuigen 2021 220.026 186.361 28.915 4.172 578
Personenauto 2021 206.228 186.082 15.547 4.070 529
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen 2021 13.798 279 13.368 102 49
Bestelauto 2021 13.035 270 12.651 96 18
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2021 225 2 221 0 2
Trekker voor oplegger 2021 234 0 233 0 1
Speciaal voertuig 2021 140 7 124 6 3
Bus 2021 164 0 139 0 25
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn Nederlandse personenauto’s en bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor oplegger, speciale voertuigen en bussen) opgenomen die zijn uitgevallen gedurende het verslagjaar omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop. De tot de sloop behorende voertuigen zijn onderverdeeld naar brandstofsoort van het voertuig. Voertuigen die op 1 januari van een bepaald jaar tot de sloop behoren (bijvoorbeeld op 1 januari 2009), zijn in het voorgaande jaar gesloopt/gedemonteerd. Deze voertuigen, kunnen een deel van dat voorgaande jaar (bijvoorbeeld in 2008) hebben deelgenomen aan het verkeer. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van RDW.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 tot en met 2021

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 15 september 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door ‘Motorvoertuigen actief; sloop, voertuigtype, brandstofsoort’. Zie paragraaf 3

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Voor sloop vrijgekomen voertuigen
Nederlandse voertuigen waarvan het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard vanwege sloop. Dit is exclusief de sloop van geïmporteerde voertuigen bestemd voor demontage.
Brandstofsoort
In de tabel worden de brandstofsoorten benzine, diesel en LPG (Liquefied Petroleum Gas; vertaling: vloeibaar gemaakt gas) weergegeven.
Voertuigen die door elektriciteit worden aangedreven of die worden aangedreven door meerdere brandstofvormen in één voertuig (hybride) zijn vanwege hun geringe aantal (nog) niet afzonderlijk in de tabel opgenomen. Zij maken wel deel uit van de voertuigen waarvan het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop.
Benzine
Diesel
LPG
LPG (Liquefied Petroleum Gas; vertaling: vloeibaar gemaakt gas)
Overige
Voertuigen die rijden op elektriciteit of waterstof. Ook zijn hierin de zogenaamde hybride-voertuigen opgenomen. Dit zijn voertuigen waarvan de motor wordt aangedreven door een combinatie van brandstoffen, bijvoorbeeld elektriciteit en benzine. Ook vallen hieronder de voertuigen waarvan de gebruikte brandstof onbekend is.