Blijfduur van remigrerende immigranten, stand 31 december 2007, 1995-2007


Deze tabel bevat informatie over alle allochtone immigranten die zich tussen 1995 en 2007 in Nederland hebben gevestigd. Deze immigranten worden in de loop der jaren gevolgd, waarbij de remigratie in kaart wordt gebracht.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995 tot met 2007.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Blijfduur van remigrerende immigranten, stand 31 december 2007, 1995-2007

Jaar immigratie Geslacht Leeftijdsgroep Land van herkomst Totaal allochtone immigranten (x 1 000) Geremigreerd naar blijfduurGeremigreerd binnen 1 jaar (%) Geremigreerd naar blijfduurGeremigreerd in 1-2 jaar (%) Geremigreerd naar blijfduurGeremigreerd in 2-3 jaar (%) Geremigreerd naar blijfduurGeremigreerd in 3-5 jaar (%) Geremigreerd naar blijfduurGeremigreerd in meer dan 5 jaar (%) Niet geremigreerd (%)
Jaar immigratie: 1995 Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal herkomstlanden 78,5 8 9 6 7 15 54
Jaar immigratie: 1996 Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal herkomstlanden 92,2 9 9 6 7 15 54
Jaar immigratie: 1997 Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal herkomstlanden 92,9 10 9 6 7 15 53
Jaar immigratie: 1998 Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal herkomstlanden 102,2 9 8 6 9 14 54
Jaar immigratie: 1999 Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal herkomstlanden 99,9 8 8 6 9 12 56
Jaar immigratie: 2000 Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal herkomstlanden 113,1 8 8 7 11 10 57
Jaar immigratie: 2001 Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal herkomstlanden 114,2 8 9 8 12 6 57
Jaar immigratie: 2002 Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal herkomstlanden 103,3 9 11 8 13 2 57
Jaar immigratie: 2003 Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal herkomstlanden 90,1 11 11 9 9 60
Jaar immigratie: 2004 Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal herkomstlanden 78,5 11 12 9 4 64
Jaar immigratie: 2005 Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal herkomstlanden 76,7 14 13 5 69
Jaar immigratie: 2006 Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal herkomstlanden 84,9 15 7 78
Jaar immigratie: 2007 Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal herkomstlanden 98,1 7 93
Bron: CBS.
Verklaring van tekens