Bedrijfsgegevens; economische invloed bedrijfstak 2008

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over aantal banen van werkzame personen,
bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten op basis van de
productiestatistiek van het CBS.
De bedrijfsgegevens zijn beschikbaar in branches volgens de Standaard
Bedrijfsindeling (SBI) 2008 en in grootteklassen van het aantal werkzame
personen.
De tabel procentueel aandeel bedrijfstak geeft de procentuele verdeling per
bedrijfstak weer over de werkzame personen groepen.

Gegevens beschikbaar over: 2008.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.Door aanpassing van de waarnemings- en
verwerkingsmethodiek is voortzetting van deze publicatie op de
gebruikelijke wijze niet meer mogelijk.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een
nieuwe tabel vanaf 2009.

Bedrijfsgegevens; economische invloed bedrijfstak 2008

Bedrijfsomvang Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Bedrijven (in % van totaal bedrijfstak) Werkzame personen (FTE gemiddeld) (in % van totaal bedrijfstak) Bedrijfsopbrengsten (in % van totaal bedrijfstak) Totale bedrijfslasten (in % van totaal bedrijfstak) Inkoopwaarde omzet (in % van totaal bedrijfstak) Personele kosten (in % van totaal bedrijfstak) Overige bedrijfslasten (in % van totaal bedrijfstak) Bedrijfsresultaat (in % van totaal bedrijfstak) Toegevoegde waarde (in % van totaal bedrijfstak)
1 werkzame persoon A Landbouw, bosbouw en visserij 2008 x x x x x x x x x
1 werkzame persoon B Delfstoffenwinning 2008 x x x x x x x x x
1 werkzame persoon C Industrie 2008 46 3 1 1 0 1 1 1 1
1 werkzame persoon D Energievoorziening 2008 28 1 0 0 0 0 0 0 6
1 werkzame persoon E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2008 28 1 1 1 2 1 1 2 1
1 werkzame persoon F Bouwnijverheid 2008 69 18 7 6 6 5 8 21 9
1 werkzame persoon G Handel 2008 49 10 3 2 2 2 3 5 26
1 werkzame persoon H Vervoer en opslag 2008 45 4 2 1 2 1 2 5 18
1 werkzame persoon I Horeca 2008 32 8 5 5 6 3 6 8 11
1 werkzame persoon J Informatie en communicatie 2008 69 13 3 2 2 1 2 10 37
1 werkzame persoon K Financiële dienstverlening 2008 - - - - - - - - -
1 werkzame persoon L Verhuur en handel van onroerend goed 2008 - - - - - - - - -
1 werkzame persoon M Specialistische zakelijke diensten 2008 72 24 11 8 8 6 11 31 61
1 werkzame persoon N Verhuur en overige zakelijke diensten 2008 54 4 3 2 3 1 4 10 8
1 werkzame persoon O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2008 - - - - - - - - -
1 werkzame persoon P Onderwijs 2008 - - - - - - - - -
1 werkzame persoon R Cultuur, sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
1 werkzame persoon 93 Sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
2 tot 10 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2008 27 34 38 38 41 31 39 40 39
2 tot 10 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2008 43 5 2 1 1 3 2 6 12
2 tot 10 werkzame personen C Industrie 2008 35 10 4 4 3 5 4 6 5
2 tot 10 werkzame personen D Energievoorziening 2008 58 4 2 2 1 2 7 5 4
2 tot 10 werkzame personen E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2008 39 5 7 7 10 5 6 5 5
2 tot 10 werkzame personen F Bouwnijverheid 2008 24 20 14 12 12 13 16 31 21
2 tot 10 werkzame personen G Handel 2008 43 27 14 14 13 16 16 25 3
2 tot 10 werkzame personen H Vervoer en opslag 2008 41 13 11 10 14 7 9 21 4
2 tot 10 werkzame personen I Horeca 2008 60 45 39 37 41 29 40 51 45
2 tot 10 werkzame personen J Informatie en communicatie 2008 26 15 7 7 9 7 7 8 27
2 tot 10 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2008 - - - - - - - - -
2 tot 10 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2008 - - - - - - - - -
2 tot 10 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2008 24 24 22 21 23 18 25 28 8
2 tot 10 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2008 33 9 11 11 12 8 15 19 22
2 tot 10 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2008 - - - - - - - - -
2 tot 10 werkzame personen P Onderwijs 2008 - - - - - - - - -
2 tot 10 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
2 tot 10 werkzame personen 93 Sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
10 tot 50 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2008 5 33 38 41 36 52 39 18 4
10 tot 50 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2008 19 13 1 2 1 9 2 1 1
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 2008 14 22 13 13 12 19 12 16 17
10 tot 50 werkzame personen D Energievoorziening 2008 7 3 6 6 6 4 10 5 64
10 tot 50 werkzame personen E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2008 24 16 25 26 36 18 21 20 16
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 2008 6 28 25 26 25 28 29 19 9
10 tot 50 werkzame personen G Handel 2008 7 24 30 30 30 29 25 25 19
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 2008 11 21 20 20 27 19 15 17 39
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 2008 7 26 26 27 23 31 27 16 2
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 2008 4 17 15 15 16 18 13 10 4
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2008 - - - - - - - - -
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2008 - - - - - - - - -
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2008 3 21 25 26 28 27 25 15 7
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2008 10 16 21 21 23 19 24 20 25
10 tot 50 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2008 - - - - - - - - -
10 tot 50 werkzame personen P Onderwijs 2008 - - - - - - - - -
10 tot 50 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
10 tot 50 werkzame personen 93 Sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
50 tot 100 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2008 0 4 6 7 9 7 4 2 3
50 tot 100 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2008 5 11 2 2 1 9 3 2 4
50 tot 100 werkzame personen C Industrie 2008 2 11 9 9 8 11 7 10 10
50 tot 100 werkzame personen D Energievoorziening 2008 2 4 5 5 6 5 4 2 0
50 tot 100 werkzame personen E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2008 3 7 7 7 10 5 5 5 4
50 tot 100 werkzame personen F Bouwnijverheid 2008 1 9 20 20 21 20 18 12 19
50 tot 100 werkzame personen G Handel 2008 1 8 12 12 13 10 11 13 27
50 tot 100 werkzame personen H Vervoer en opslag 2008 2 10 9 10 11 10 8 9 3
50 tot 100 werkzame personen I Horeca 2008 0 4 5 5 4 6 6 2 12
50 tot 100 werkzame personen J Informatie en communicatie 2008 1 8 8 9 11 9 6 6 5
50 tot 100 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2008 - - - - - - - - -
50 tot 100 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2008 - - - - - - - - -
50 tot 100 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2008 0 7 9 9 10 9 8 7 13
50 tot 100 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2008 2 9 12 12 12 11 11 12 9
50 tot 100 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2008 - - - - - - - - -
50 tot 100 werkzame personen P Onderwijs 2008 - - - - - - - - -
50 tot 100 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
50 tot 100 werkzame personen 93 Sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
100 tot 250 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2008 0 3 2 2 1 4 1 2 0
100 tot 250 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2008 4 21 65 75 94 19 7 15 0
100 tot 250 werkzame personen C Industrie 2008 1 15 13 13 13 16 12 14 15
100 tot 250 werkzame personen D Energievoorziening 2008 2 7 25 25 26 16 12 21 2
100 tot 250 werkzame personen E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2008 4 20 18 18 15 23 19 15 20
100 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 2008 0 9 11 11 12 9 9 6 17
100 tot 250 werkzame personen G Handel 2008 0 8 17 17 18 12 15 15 11
100 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 2008 1 10 12 12 13 12 12 10 20
100 tot 250 werkzame personen I Horeca 2008 0 3 5 5 4 6 5 4 10
100 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 2008 0 7 8 8 10 8 6 6 22
100 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2008 - - - - - - - - -
100 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2008 - - - - - - - - -
100 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2008 0 6 9 10 12 10 8 6 4
100 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2008 1 9 13 13 10 15 12 15 14
100 tot 250 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2008 - - - - - - - - -
100 tot 250 werkzame personen P Onderwijs 2008 - - - - - - - - -
100 tot 250 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
100 tot 250 werkzame personen 93 Sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
250 of meer werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2008 x x x x x x x x x
250 of meer werkzame personen B Delfstoffenwinning 2008 x x x x x x x x x
250 of meer werkzame personen C Industrie 2008 1 40 60 61 63 48 64 53 51
250 of meer werkzame personen D Energievoorziening 2008 3 81 62 62 61 72 67 67 24
250 of meer werkzame personen E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2008 2 50 42 41 27 49 48 54 54
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2008 0 17 24 25 25 25 20 11 26
250 of meer werkzame personen G Handel 2008 0 24 25 25 24 30 30 18 13
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 2008 0 42 46 47 32 52 54 38 16
250 of meer werkzame personen I Horeca 2008 0 13 21 21 22 26 16 18 20
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 2008 0 41 59 59 52 56 65 60 5
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 2008 - - - - - - - - -
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2008 - - - - - - - - -
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2008 0 18 24 26 20 31 23 13 7
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2008 0 53 40 42 40 46 34 23 22
250 of meer werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2008 - - - - - - - - -
250 of meer werkzame personen P Onderwijs 2008 - - - - - - - - -
250 of meer werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
250 of meer werkzame personen 93 Sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens