Bedrijven; benchmark, bedrijfsopbrengsten en -kosten, SBI 2008, 2008 - 2010

Bedrijven; benchmark, bedrijfsopbrengsten en -kosten, SBI 2008, 2008 - 2010

Bedrijfsomvang Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Financiele bedrijfsgegevens Perioden Benchmark uitgedrukt per VTE Benedengrens-waarde (1 000 euro) Benchmark uitgedrukt per VTE Gemiddelde waarde (1 000 euro) Benchmark uitgedrukt per VTE Bovengrens-waarde (1 000 euro) Benchmark als % van bedrijfsopbrengst Benedengrens-waarde (%) Benchmark als % van bedrijfsopbrengst Gemiddelde waarde (%) Benchmark als % van bedrijfsopbrengst Bovengrens-waarde (%)
10 tot 50 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Totale bedrijfsopbrengsten 2010* 91 141 235 100 100 100
10 tot 50 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Totale bedrijfslasten 2010* 84 131 221 88 92 98
10 tot 50 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Inkoopwaarde omzet 2010* 36 82 163 35 52 70
10 tot 50 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Personele kosten 2010* 21 28 35 14 23 29
10 tot 50 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Overige bedrijfslasten 2010* 10 17 24 7 14 23
10 tot 50 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Bedrijfsresultaat 2010* 2 10 16 2 8 12
10 tot 50 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Afschrijvingen 2010* 0 4 8 0 3 6
50 tot 100 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Totale bedrijfsopbrengsten 2010* 140 181 220 100 100 100
50 tot 100 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Totale bedrijfslasten 2010* 130 175 216 92 95 98
50 tot 100 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Inkoopwaarde omzet 2010* 62 118 160 45 60 72
50 tot 100 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Personele kosten 2010* 28 32 39 14 20 27
50 tot 100 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Overige bedrijfslasten 2010* 15 21 25 8 13 17
50 tot 100 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Bedrijfsresultaat 2010* 1 7 12 2 5 8
50 tot 100 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Afschrijvingen 2010* 2 3 4 1 2 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten op basis van responderende bedrijven van de productiestatistiek van het CBS.
De bedrijfsgegevens zijn beschikbaar als gemiddelde per werkzame persoon uitgedrukt in voltijdequivalent (VTE) en als percentrage van de bedrijfsopbrengst van een groot aantal SBI-bedrijfstakken en -branches. De gegevens zijn onderverdeeld in branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 en in grootteklassen van het aantal werkzame personen.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2010 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 11 november 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Benchmark uitgedrukt per VTE
Benchmark is een norm waarmee bedrijven uit een bepaalde branche zich
onderling kunnen vergelijken.
In dit geval zijn de benchmarkgegevens (bedrijfsresultaat,
bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten) berekend als gemiddelde waarde per
werkzame persoon uitgedrukt in VTE.
---
VTE is een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle
banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel
voltijdequivalenten (vte) genoemd.
Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één
arbeidsjaar op.
Benedengrens-waarde
De benedengrens is dusdanig bepaald dat eenzesde deel van de bedrijven een
uitkomst heeft die lager is dan deze benedengrens.
Op dezelfde manier heeft eenzesde deel van de bedrijven een waarde die
hoger is dan de bovengrens.
---
Tweederde van alle bedrijven heeft dus een waarde die ligt tussen de
benedengrens en de bovengrens.
Gemiddelde waarde
Het gemiddelde van de waarde die responderende bedrijven voor dit kenmerk
hebben opgegeven.
Bovengrens-waarde
De bovengrens is dusdanig bepaald dat eenzesde deel van de bedrijven een
uitkomst heeft die hoger is dan deze bovengrens.
Op dezelfde manier heeft eenzesde deel van de bedrijven een waarde die
lager is dan de benedengrens.
---
Tweederde van alle bedrijven heeft dus een waarde die ligt tussen de
benedengrens en de bovengrens.
Benchmark als % van bedrijfsopbrengst
Benchmark is een norm waarmee bedrijven uit een bepaalde branche zich
onderling kunnen vergelijken.
In dit geval zijn de benchmarkgegevens (bedrijfsresultaat en
bedrijfslasten) uitgedrukt als percentrage van de bedrijfsopbrengst.
Benedengrens-waarde
De benedengrens is dusdanig bepaald dat eenzesde deel van de bedrijven een
uitkomst heeft die lager is dan deze benedengrens.
Op dezelfde manier heeft eenzesde deel van de bedrijven een waarde die
hoger is dan de bovengrens.
---
Tweederde van alle bedrijven heeft dus een waarde die ligt tussen de
benedengrens en de bovengrens.
Gemiddelde waarde
Het gemiddelde van de waarde die responderende bedrijven voor dit kenmerk
hebben opgegeven.
Bovengrens-waarde
De bovengrens is dusdanig bepaald dat eenzesde deel van de bedrijven een
uitkomst heeft die hoger is dan deze bovengrens.
Op dezelfde manier heeft eenzesde deel van de bedrijven een waarde die
lager is dan de benedengrens.
---
Tweederde van alle bedrijven heeft dus een waarde die ligt tussen de
benedengrens en de bovengrens.