Bedrijven; benchmark, bedrijfsopbrengsten en -kosten, SBI 2008, 2008 - 2010


Deze tabel bevat gegevens over het bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten op basis van responderende bedrijven van de productiestatistiek van het CBS.
De bedrijfsgegevens zijn beschikbaar als gemiddelde per werkzame persoon uitgedrukt in voltijdequivalent (VTE) en als percentrage van de bedrijfsopbrengst van een groot aantal SBI-bedrijfstakken en -branches. De gegevens zijn onderverdeeld in branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 en in grootteklassen van het aantal werkzame personen.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2010 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 11 november 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Bedrijven; benchmark, bedrijfsopbrengsten en -kosten, SBI 2008, 2008 - 2010

Bedrijfsomvang Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Financiele bedrijfsgegevens Perioden Benchmark uitgedrukt per VTEBenedengrens-waarde (1 000 euro) Benchmark uitgedrukt per VTEGemiddelde waarde (1 000 euro) Benchmark uitgedrukt per VTEBovengrens-waarde (1 000 euro) Benchmark als % van bedrijfsopbrengstBenedengrens-waarde (%) Benchmark als % van bedrijfsopbrengstGemiddelde waarde (%) Benchmark als % van bedrijfsopbrengstBovengrens-waarde (%)
10 tot 50 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Totale bedrijfsopbrengsten 2010* 91 141 235 100 100 100
10 tot 50 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Totale bedrijfslasten 2010* 84 131 221 88 92 98
10 tot 50 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Inkoopwaarde omzet 2010* 36 82 163 35 52 70
10 tot 50 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Personele kosten 2010* 21 28 35 14 23 29
10 tot 50 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Overige bedrijfslasten 2010* 10 17 24 7 14 23
10 tot 50 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Bedrijfsresultaat 2010* 2 10 16 2 8 12
10 tot 50 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Afschrijvingen 2010* 0 4 8 0 3 6
50 tot 100 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Totale bedrijfsopbrengsten 2010* 140 181 220 100 100 100
50 tot 100 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Totale bedrijfslasten 2010* 130 175 216 92 95 98
50 tot 100 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Inkoopwaarde omzet 2010* 62 118 160 45 60 72
50 tot 100 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Personele kosten 2010* 28 32 39 14 20 27
50 tot 100 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Overige bedrijfslasten 2010* 15 21 25 8 13 17
50 tot 100 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Bedrijfsresultaat 2010* 1 7 12 2 5 8
50 tot 100 werkzame personen 472 Winkels in voedingsmiddelen Afschrijvingen 2010* 2 3 4 1 2 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens