ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2008


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop;
- Radio Frequency Identification (RFID).
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame
personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2008.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt er een nieuwe tabel gemaakt.
De tabel over 2009 komt in december 2010 beschikbaar.

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2008

Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven >= 10 werkzame personen (aantal) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met een computer (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberTelewerkers (in % van totale aantal werkzame personen) Internet, naar soort verbindingBreedbandAndere hoogwaardige vaste verbindingen (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, naar soort verbindingDraadloze verbinding (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, algemene toepassingenTen minste één algemene toepassing (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesOpen Source SoftwareKantoor- en bedrijfsapplicaties (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopTotaal verkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopFacturerings- en boekhoudsystemen (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopVoorraadbeheersystemen (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopProductiesystemen (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopLogistieke systemen (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopTotaal inkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopBetalings- en boekhoudsysteem (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopVoorraadbeheersystemen (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Ten minste één soort ADE (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Orderverwerking met derden (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Verzenden van inkooporders (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Ontvangen elektronische facturen (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Ontvangen van verkooporders (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Verzenden elektronische facturen (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Productinformatie (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Met afnemersVoortgang van de levering (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Gebruikte SCM-methodeTotaal gebruik SCM-methode (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven die berichten beveiligenTotaal beveiligde berichten (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID)Ten minste één soort RFID (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID)Persoonsherkenning of toegangscontrole (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID)Productherkenning (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID)Volgen en sturen van het productieproces (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID)Voorraadbeheer en volgen van goederen (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID)Herkennen bedrijfsinventaris onderhoud (in % van het totale aantal bedrijven)
10 en meer werkzame personen 60.483 66 57 18 17 22 89 15 56 45 26 16 21 49 38 25 77 47 25 28 29 14 34 6 10 31 9 7 1 1 2 1
10 tot 20 werkzame personen 29.842 60 52 14 8 18 87 13 51 41 21 12 15 43 33 19 74 44 22 27 27 12 34 4 7 25 5 4 0 1 1 0
20 tot 50 werkzame personen 19.444 59 52 17 16 20 90 16 59 46 26 17 22 53 40 27 79 50 27 30 31 14 34 5 10 34 9 7 1 1 1 0
50 tot 100 werkzame personen 5.830 62 54 17 30 31 91 18 64 53 35 24 35 57 44 33 82 49 26 25 33 17 32 7 11 35 15 12 1 2 3 1
100 tot 250 werkzame personen 3.133 66 56 18 52 43 93 18 69 61 44 31 44 64 52 41 87 55 29 29 35 23 32 14 20 43 23 20 3 4 5 2
250 tot 500 werkzame personen 1.122 66 57 19 67 49 93 22 65 57 44 33 43 67 57 46 90 60 34 34 35 26 35 23 29 51 31 27 2 3 4 2
500 en meer werkzame personen 1.112 71 61 19 84 62 94 21 62 55 41 36 43 71 62 48 92 68 47 43 35 35 41 27 37 58 35 32 5 5 7 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens