Prognose bevolking; kerncijfers, 2009-2016

Prognose bevolking; kerncijfers, 2009-2016

Perioden Totale bevolking (aantal) Leeftijdsgroepen 0 tot 20 jaar (aantal) Leeftijdsgroepen 20 tot 65 jaar (aantal) Leeftijdsgroepen 65 jaar en ouder (aantal) Leeftijdsgroepen % 0 tot 20 jaar (%) Leeftijdsgroepen % 20 tot 65 jaar (%) Leeftijdsgroepen % 65 jaar en ouder (%) Demografische druk (aantal) Levendgeborenen (aantal) Totaal vruchtbaarheidscijfer (aantal) Overledenen (aantal) Levensverwachting bij geboorte Levensverwachting mannen (jaar) Levensverwachting bij geboorte Levensverwachting vrouwen (jaar) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
2009 182.794 1,77 135.052 78,51 82,52 145.624 111.559 34.065
2010 16.571.685 3.926.895 10.107.153 2.537.637 23,7 61,0 15,3 0,640 178.671 1,74 137.090 78,70 82,58 127.368 113.786 13.582
2011 16.631.123 3.904.458 10.133.847 2.592.818 23,5 60,9 15,6 0,641 178.262 1,74 139.095 78,89 82,65 125.390 116.490 8.900
2012 16.683.708 3.881.934 10.091.378 2.710.396 23,3 60,5 16,2 0,653 178.115 1,75 141.085 79,07 82,71 123.349 117.262 6.087
2013 16.731.407 3.861.664 10.052.423 2.817.320 23,1 60,1 16,8 0,664 178.401 1,75 143.084 79,23 82,79 123.592 116.867 6.724
2014 16.777.995 3.844.188 10.024.441 2.909.366 22,9 59,7 17,3 0,674 178.222 1,75 145.067 79,39 82,87 123.211 115.739 7.473
2015 16.823.065 3.826.237 10.004.947 2.991.881 22,7 59,5 17,8 0,681 178.730 1,75 147.046 79,54 82,95 122.757 114.907 7.850
2016 16.866.931 3.813.946 9.984.591 3.068.394 22,6 59,2 18,2 0,689 . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over:
De bevolkingsomvang
De demografische druk
Het aantal levendgeborenen
Het totaal vruchtbaarheidscijfer
Het aantal overledenen
De levensverwachting bij geboorte van mannen en vrouwen
De immigratie, emigratie en het migratiesaldo

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009 - 2016

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Leeftijdsgroepen
0 tot 20 jaar
20 tot 65 jaar
65 jaar en ouder
% 0 tot 20 jaar
% 20 tot 65 jaar
% 65 jaar en ouder
Demografische druk
Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in
verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in
de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende
deel van de bevolking.
Levendgeborenen
Levendgeborenen
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de
zwangerschapsduur.
Totaal vruchtbaarheidscijfer
Totaal vruchtbaarheidscijfer
De som van de afzonderlijke leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers.
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een
vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen
leeftijdsspecifieke
vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.
Overledenen
Overledenen
Personen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte
heeft ondertekend.
Levensverwachting bij geboorte
Levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van deze leeftijd naar verwachting nog te
leven heeft onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het
kalenderjaar in de toekomst niet meer zullen veranderen.
Levensverwachting mannen
Levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van deze leeftijd naar verwachting nog te
leven heeft onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het
kalenderjaar in de toekomst niet meer zullen veranderen.
Levensverwachting vrouwen
Levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van deze leeftijd naar verwachting nog te
leven heeft onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het
kalenderjaar in de toekomst niet meer zullen veranderen.
Buitenlandse migratie
Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten
minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten
minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de
administratief opgenomen personen.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie.