Prognose bevolking; kerncijfers, 2009-2016


Deze tabel bevat cijfers over:
De bevolkingsomvang
De demografische druk
Het aantal levendgeborenen
Het totaal vruchtbaarheidscijfer
Het aantal overledenen
De levensverwachting bij geboorte van mannen en vrouwen
De immigratie, emigratie en het migratiesaldo

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009 - 2016

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Prognose bevolking; kerncijfers, 2009-2016

Perioden Totale bevolking (aantal) Leeftijdsgroepen0 tot 20 jaar (aantal) Leeftijdsgroepen20 tot 65 jaar (aantal) Leeftijdsgroepen65 jaar en ouder (aantal) Leeftijdsgroepen% 0 tot 20 jaar (%) Leeftijdsgroepen% 20 tot 65 jaar (%) Leeftijdsgroepen% 65 jaar en ouder (%) Demografische druk (aantal) Levendgeborenen (aantal) Totaal vruchtbaarheidscijfer (aantal) Overledenen (aantal) Levensverwachting bij geboorteLevensverwachting mannen (jaar) Levensverwachting bij geboorteLevensverwachting vrouwen (jaar) Buitenlandse migratieImmigratie (aantal) Buitenlandse migratieEmigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratieMigratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
2009 182.794 1,77 135.052 78,51 82,52 145.624 111.559 34.065
2010 16.571.685 3.926.895 10.107.153 2.537.637 23,7 61,0 15,3 0,640 178.671 1,74 137.090 78,70 82,58 127.368 113.786 13.582
2011 16.631.123 3.904.458 10.133.847 2.592.818 23,5 60,9 15,6 0,641 178.262 1,74 139.095 78,89 82,65 125.390 116.490 8.900
2012 16.683.708 3.881.934 10.091.378 2.710.396 23,3 60,5 16,2 0,653 178.115 1,75 141.085 79,07 82,71 123.349 117.262 6.087
2013 16.731.407 3.861.664 10.052.423 2.817.320 23,1 60,1 16,8 0,664 178.401 1,75 143.084 79,23 82,79 123.592 116.867 6.724
2014 16.777.995 3.844.188 10.024.441 2.909.366 22,9 59,7 17,3 0,674 178.222 1,75 145.067 79,39 82,87 123.211 115.739 7.473
2015 16.823.065 3.826.237 10.004.947 2.991.881 22,7 59,5 17,8 0,681 178.730 1,75 147.046 79,54 82,95 122.757 114.907 7.850
2016 16.866.931 3.813.946 9.984.591 3.068.394 22,6 59,2 18,2 0,689 . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens