Verdachten; stedelijkheid woongemeente en soort misdrijf 1999-2008

Verdachten; stedelijkheid woongemeente en soort misdrijf 1999-2008

Stedelijkheid woongemeente Verdachten naar soort misdrijf Perioden Aantal verdachten (aantal) Verdachten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal verdachten van misdrijven Totaal verdachten van misdrijven 1999 139.330 10
Totaal verdachten van misdrijven Totaal verdachten van misdrijven 2000 138.110 10
Totaal verdachten van misdrijven Totaal verdachten van misdrijven 2001 149.270 11
Totaal verdachten van misdrijven Totaal verdachten van misdrijven 2002 164.230 12
Totaal verdachten van misdrijven Totaal verdachten van misdrijven 2003 184.020 13
Totaal verdachten van misdrijven Totaal verdachten van misdrijven 2004 199.180 14
Totaal verdachten van misdrijven Totaal verdachten van misdrijven 2005 209.350 15
Totaal verdachten van misdrijven Totaal verdachten van misdrijven 2006 214.320 15
Totaal verdachten van misdrijven Totaal verdachten van misdrijven 2007 216.790 15
Totaal verdachten van misdrijven Totaal verdachten van misdrijven 2008* 203.040 14
Zeer sterk stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 1999 39.390 16
Zeer sterk stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2000 40.090 17
Zeer sterk stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2001 41.380 17
Zeer sterk stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2002 45.310 18
Zeer sterk stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2003 51.800 21
Zeer sterk stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2004 55.430 22
Zeer sterk stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2005 56.710 23
Zeer sterk stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2006 59.330 24
Zeer sterk stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2007 59.790 24
Zeer sterk stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2008* 54.860 22
Sterk stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 1999 40.010 12
Sterk stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2000 38.970 11
Sterk stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2001 41.960 12
Sterk stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2002 49.660 14
Sterk stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2003 56.300 15
Sterk stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2004 61.000 16
Sterk stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2005 63.510 17
Sterk stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2006 65.270 17
Sterk stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2007 68.230 17
Sterk stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2008* 66.240 16
Matig stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 1999 25.320 10
Matig stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2000 24.940 10
Matig stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2001 29.120 10
Matig stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2002 29.920 11
Matig stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2003 31.590 12
Matig stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2004 35.910 13
Matig stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2005 39.130 13
Matig stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2006 40.050 14
Matig stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2007 38.790 14
Matig stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2008* 34.880 13
Weinig stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 1999 17.860 7
Weinig stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2000 17.870 7
Weinig stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2001 20.360 8
Weinig stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2002 22.610 9
Weinig stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2003 26.440 10
Weinig stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2004 28.870 10
Weinig stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2005 31.600 11
Weinig stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2006 32.280 11
Weinig stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2007 33.160 11
Weinig stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2008* 31.690 10
Niet stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 1999 9.340 6
Niet stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2000 9.390 6
Niet stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2001 10.750 7
Niet stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2002 11.810 8
Niet stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2003 13.670 8
Niet stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2004 14.800 9
Niet stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2005 16.250 10
Niet stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2006 16.140 10
Niet stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2007 16.820 10
Niet stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2008* 15.370 9
Stedelijkheid onbekend Totaal verdachten van misdrijven 1999 7.410
Stedelijkheid onbekend Totaal verdachten van misdrijven 2000 6.860
Stedelijkheid onbekend Totaal verdachten van misdrijven 2001 5.710
Stedelijkheid onbekend Totaal verdachten van misdrijven 2002 4.920
Stedelijkheid onbekend Totaal verdachten van misdrijven 2003 4.220
Stedelijkheid onbekend Totaal verdachten van misdrijven 2004 3.170
Stedelijkheid onbekend Totaal verdachten van misdrijven 2005 2.150
Stedelijkheid onbekend Totaal verdachten van misdrijven 2006 1.260
Stedelijkheid onbekend Totaal verdachten van misdrijven 2007 0
Stedelijkheid onbekend Totaal verdachten van misdrijven 2008* 0
Bron: CBS, KLPD
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over alle mensen die door de politie aangehouden zijn als verdachte van misdrijven en die tevens voorkomen in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Aangehouden verdachten waarvan de persoonsgegevens niet voorkomen in de GBA zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten.

De tabel laat per bevolkingsgroep in absolute en relatieve cijfers zien hoeveel verdachten van misdrijven er voorkomen. De relatieve cijfers geven aan hoeveel mensen er per 1 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep verdacht zijn van het plegen van een misdrijf. De bevolkingsgroepen zijn te onderscheiden naar mate van stedelijkheid van de woongemeente. De verdachten kunnen ook worden onderscheiden naar het soort misdrijf waarvan zij worden verdacht. Personen die worden verdacht van meerdere soorten misdrijven, worden in een aparte categorie vermeld.

De gegevens betreffen verdachten en geen veroordeelden. Naar schatting meer dan 90% van de verdachten krijgt een transactie aangeboden door het Openbaar Ministerie (OM) of wordt in een later stadium schuldig verklaard door de rechter. De gegevens over de verdachten zijn afkomstig uit de Herkenningsdienstsystemen (HKS) van de politie.

Van enkele personen is de stedelijkheid van de woongemeente niet bekend. Hierdoor kan het totaal aantal verdachten licht afwijken van het totaal in andere statlinetabellen.

Gegevens beschikbaar vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers van het laatste jaar zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
Deze tabel is stopgezet per 11-2-2013.

Toelichting onderwerpen

Aantal verdachten
Vóór het begin van de vervolging is de verdachte degene van wie uit
feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een
strafbaar feit wordt aangenomen. Na aanvang van de vervolging is de
verdachte degene tegen wie de vervolging is gericht.
---
Het betreft de personen die geregistreerd zijn in de
Herkenningsdienstsystemen (HKS) van de politie én daarnaast voorkomen in
de Gemeentelijke Basis Administratie.
Verdachten per 1 000 inwoners
Vóór het begin van de vervolging is de verdachte degene van wie uit
feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een
strafbaar feit wordt aangenomen. Na aanvang van de vervolging is de
verdachte degene tegen wie de vervolging is gericht.
---
Het cijfer in de tabel toont het aantal verdachten per 1 000 inwoners
van de geselecteerde bevolkingsgroep.