Producentenprijzen; SBI'93, afzet en invoer, index 2000 = 100, 1935-2011

Producentenprijzen; SBI'93, afzet en invoer, index 2000 = 100, 1935-2011

Bedrijfstakken/branches Perioden Producentenprijzen afzet binnenland (2000 = 100) Ingevoerde grondstoffen, halffabrikaten (2000 = 100)
15-36 Totaal industrie 1997 93,1 81,6
15-36 Totaal industrie 1998 92,2 76,8
15-36 Totaal industrie 1999 92,2 88,0
15-36 Totaal industrie 2000 100,0 100,0
15-36 Totaal industrie 2001 102,0 95,1
15-36 Totaal industrie 2002 101,4 92,9
15-36 Totaal industrie 2003 102,6 93,8
15-36 Totaal industrie 2004 106,3 106,0
15-36 Totaal industrie 2005 111,3 126,8
15-36 Totaal industrie 2006 115,9 143,5
15-36 Totaal industrie 2007 121,9 149,5
15-36 Totaal industrie 2008 130,8 173,6
15-36 Totaal industrie 2009 120,2 141,4
15-36 Totaal industrie 2010 127,9 173,0
15-36 Totaal industrie 2011 139,7 209,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor verschillende bedrijfstakken prijsindexcijfers over de binnenlandse afzet en invoer. De
bedrijfstakken zijn ingedeeld op basis van de standaardbedrijfsindeling (SBI) 1993.
Gepubliceerd worden de jaarcijfers met als referentiejaar 2000=100.

Gegevens beschikbaar van 1935 tot en met 2011

Status van de cijfers:
De cijfers zijn direct definitief.

Wijziging per 10 november 2017
Niet meer van toepassing

Toelichting onderwerpen

Producentenprijzen afzet binnenland
Indexcijfers van producentenprijzen van naar het binnenland afgezette
consumptie- en investeringsgoederen, dus niet van grondstoffen en
halffabrikaten.
Ingevoerde grondstoffen, halffabrikaten
Indexcijfers van ingekochte grondstoffen en halffabrikaten.
Deze indexcijfers betreffen de inkopen van ingevoerde grondstoffen en
halffabrikaten. De prijzen van deze goederen zijn in principe gemeten
onder de conditie 'cost, insurance, freight' (cif) of franco Nederlandse
grens, dat wil zeggen prijzen van goederen voor inklaren.