Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2006-2012


Deze tabel bevat cijfers over gemiddelde reisafstanden voor inwoners van Nederland van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde voorzieningen (bijvoorbeeld school, huisarts of bibliotheek) voor 2006-2012. In de tabel zijn ook cijfers opgenomen over het aantal voorzieningen dat zich binnen een bepaalde afstand van het woonadres bevindt. Deze gegevens zijn berekend als gemiddelde over alle personen van het gebied.
De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau, per 1 januari.

Gegevens beschikbaar voor 2006-2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 december 2017

Er zijn cijfers toegevoegd over de nabijheid van:
- groenvoorzieningen

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor deze tabel komen geen nieuwe cijfers meer beschikbaar.

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2006-2012

Perioden Regio's GroenvoorzieningenOpenbaar groenAfstand tot openbaar groen totaal (km) GroenvoorzieningenOpenbaar groenAfstand tot park of plantsoen (km) GroenvoorzieningenOpenbaar groenAfstand tot dagrecreatief terrein (km) GroenvoorzieningenOpenbaar groenAfstand tot bos (km) Openbaar groenAfstand tot open natuurlijk terreinAfstand tot open nat. terrein totaal (km) Openbaar groenAfstand tot open natuurlijk terreinAfstand tot open droog nat. terrein (km) Openbaar groenAfstand tot open natuurlijk terreinAfstand tot open nat natuurlijk terrein (km) GroenvoorzieningenSemi-openbaar groenAfstand tot semi-openbaar groen totaal (km) GroenvoorzieningenSemi-openbaar groenAfstand tot sportterrein (km) GroenvoorzieningenSemi-openbaar groenAfstand tot volkstuin (km) GroenvoorzieningenSemi-openbaar groenAfstand tot verblijfsrecreatief terrein (km) GroenvoorzieningenSemi-openbaar groenAfstand tot begraafplaats (km) GroenvoorzieningenAfstand tot recreatief binnenwater (km)
2012 's-Gravenhage 0,5 0,5 2,1 2,1 . . . 0,7 0,7 1,4 4,9 1,8 .
2012 Wijk 01 Oostduinen . . . . . . . . . . . . .
2012 Oostduinen . . . . . . . . . . . . .
2012 Wijk 02 Belgisch Park 0,3 0,8 1,6 0,4 . . . 0,9 0,9 2,0 4,5 2,5 .
2012 Belgisch Park 0,3 0,8 1,6 0,4 . . . 0,9 0,9 2,0 4,5 2,5 .
2012 Wijk 03 Westbroekpark en Duttendel 0,2 0,2 0,9 0,3 . . . 0,5 0,6 1,0 3,9 1,5 .
2012 Westbroekpark 0,1 0,2 0,6 0,2 . . . 0,5 0,5 1,3 4,4 1,3 .
2012 Duttendel 0,2 0,2 1,1 0,3 . . . 0,6 0,6 0,8 3,6 1,7 .
2012 Wijk 04 Benoordenhout 0,3 0,3 1,3 0,7 . . . 0,6 0,6 2,0 2,7 2,0 .
2012 Nassaubuurt 0,3 0,3 0,5 0,7 . . . 0,6 1,0 2,4 3,6 1,5 .
2012 Uilennest 0,3 0,3 1,5 0,6 . . . 1,0 1,0 1,4 2,6 2,7 .
2012 Duinzigt 0,2 0,4 2,2 0,4 . . . 0,5 0,5 1,7 1,9 2,5 .
2012 Waalsdorp 0,3 0,3 1,4 1,0 . . . 0,5 0,5 2,2 2,6 1,7 .
2012 Arendsdorp 0,2 0,2 1,2 1,0 . . . 0,5 0,5 2,2 2,9 1,6 .
2012 Van Hoytemastraat en omgeving 0,4 0,5 0,9 0,6 . . . 0,6 0,7 2,1 3,2 2,0 .
2012 Wijk 05 Archipelbuurt 0,5 0,6 1,0 0,5 . . . 0,9 0,9 2,0 4,1 0,5 .
2012 Archipelbuurt 0,5 0,6 1,0 0,5 . . . 0,9 0,9 2,0 4,1 0,5 .
2012 Wijk 06 Van Stolkpark en Scheven. Bosjes 0,1 0,1 0,8 0,8 . . . 0,7 0,7 2,1 5,1 1,8 .
2012 Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes 0,1 0,1 0,8 0,8 . . . 0,7 0,7 2,1 5,1 1,8 .
2012 Wijk 07 Scheveningen 0,3 0,4 1,6 1,2 . . . 0,7 0,7 2,8 5,7 2,5 .
2012 Oud Scheveningen 0,4 0,6 1,8 1,5 . . . 1,0 1,0 3,1 6,1 2,6 .
2012 Vissershaven 0,3 0,5 2,2 1,2 . . . 1,2 1,2 3,4 6,2 2,8 .
2012 Scheveningen Badplaats 0,2 0,3 1,6 1,2 . . . 0,6 0,6 2,7 5,5 2,7 .
2012 Visserijbuurt 0,2 0,2 1,1 1,1 . . . 0,5 0,5 2,4 5,5 2,1 .
2012 Rijslag 0,2 0,2 1,3 0,7 . . . 0,3 0,3 2,3 5,1 2,4 .
2012 Wijk 08 Duindorp 0,2 0,3 3,1 0,4 . . . 1,3 1,3 2,8 5,4 2,8 .
2012 Duindorp 0,2 0,3 3,1 0,4 . . . 1,3 1,3 2,8 5,4 2,8 .
2012 Wijk 09 Geuzen- en Statenkwartier 0,2 0,2 1,8 1,0 . . . 1,2 1,2 2,9 5,8 2,2 .
2012 Statenkwartier 0,2 0,2 1,7 1,0 . . . 1,2 1,2 2,9 5,8 2,0 .
2012 Geuzenkwartier 0,3 0,3 2,1 1,0 . . . 1,1 1,1 3,1 6,0 2,6 .
2012 Wijk 10 Zorgvliet 0,1 0,1 1,7 0,8 . . . 1,3 1,3 2,3 5,6 1,3 .
2012 Zorgvliet 0,1 0,1 1,7 0,8 . . . 1,3 1,3 2,3 5,6 1,3 .
2012 Wijk 11 Duinoord 0,3 0,3 2,4 1,2 . . . 0,9 0,9 1,9 5,6 1,5 .
2012 Stadhoudersplantsoen 0,2 0,2 2,1 1,1 . . . 0,9 0,9 2,2 5,6 1,7 .
2012 Sweelinckplein en omgeving 0,4 0,4 2,5 1,3 . . . 0,9 0,9 1,8 5,6 1,4 .
2012 Wijk 12 Bomen- en Bloemenbuurt 0,4 0,4 3,4 1,1 . . . 0,6 0,6 1,4 4,3 1,2 .
2012 Bloemenbuurt-West 0,3 0,3 3,6 1,2 . . . 0,3 0,3 1,5 3,4 1,0 .
2012 Bloemenbuurt-Oost 0,4 0,4 3,6 1,1 . . . 0,6 0,6 1,1 4,1 1,0 .
2012 Bomenbuurt 0,4 0,4 3,0 1,1 . . . 0,8 0,8 1,5 4,9 1,6 .
2012 Wijk 13 Vogelwijk 0,2 0,4 3,6 0,4 . . . 0,5 0,5 1,9 3,8 1,9 .
2012 Vogelwijk 0,2 0,4 3,6 0,4 . . . 0,5 0,5 1,9 3,8 1,9 .
2012 Wijk 14 Bohemen en Meer en Bos 0,2 0,2 2,3 0,5 . . . 0,4 0,4 0,8 2,1 1,2 .
2012 Bosjes van Pex 0,2 0,2 3,2 1,1 . . . 0,3 0,3 1,3 3,0 1,3 .
2012 Bohemen en Meer en Bos 0,2 0,2 2,2 0,4 . . . 0,4 0,4 0,8 2,0 1,2 .
2012 Wijk 15 Kijkduin en Ockenburgh 0,2 0,3 2,0 0,5 . . . 0,6 0,6 1,3 1,4 1,5 .
2012 Ockenburgh 0,2 0,5 1,2 0,4 . . . 0,4 0,5 1,0 0,9 1,4 .
2012 Kijkduin 0,2 0,3 2,5 0,6 . . . 0,7 0,7 1,4 1,7 1,5 .
2012 Wijk 16 Kraayenstein en de Uithof 0,3 0,6 0,8 1,1 . . . 0,8 1,1 1,1 2,0 1,4 .
2012 Kraayenstein 0,3 0,6 0,8 1,1 . . . 0,8 1,1 1,1 2,0 1,4 .
2012 Wijk 17 Loosduinen 0,3 0,3 1,4 1,7 . . . 0,6 0,9 0,7 2,8 0,8 .
2012 Kerketuinen en Zichtenburg 0,7 0,7 1,3 2,6 . . . 0,6 0,8 0,8 3,1 1,3 .
2012 Houtwijk 0,2 0,2 1,7 2,1 . . . 0,7 1,0 0,7 3,2 0,9 .
2012 Kom Loosduinen 0,5 0,5 0,7 0,8 . . . 0,5 0,7 0,6 1,9 0,5 .
2012 Wijk 18 Waldeck 0,4 0,4 1,6 1,0 . . . 0,6 0,8 0,8 2,3 1,0 .
2012 Waldeck-Zuid 0,3 0,3 0,8 0,5 . . . 0,6 0,9 0,7 1,8 0,6 .
2012 Nieuw Waldeck 0,4 0,4 1,6 1,2 . . . 0,7 0,9 0,8 2,5 1,2 .
2012 Rosenburg 0,6 0,6 2,5 1,6 . . . 0,5 0,5 1,1 3,2 0,7 .
2012 Componistenbuurt 0,3 0,3 2,1 0,5 . . . 0,3 0,7 0,3 2,2 1,2 .
2012 Waldeck-Noord 0,2 0,3 1,3 0,5 . . . 0,5 0,7 0,6 1,7 0,7 .
2012 Wijk 19 Vruchtenbuurt 0,7 0,7 3,1 1,6 . . . 0,6 0,6 1,1 3,5 0,5 .
2012 Vruchtenbuurt 0,6 0,6 3,2 1,5 . . . 0,5 0,5 1,1 3,4 0,6 .
2012 Eykenduinen 0,7 0,7 2,8 1,9 . . . 0,6 0,6 1,2 3,6 0,2 .
2012 Wijk 20 Valkenboskwartier 1,1 1,1 2,9 1,8 . . . 0,6 0,7 0,8 4,9 0,8 .
2012 Heesterbuurt 1,1 1,1 3,0 1,8 . . . 0,5 0,8 0,5 4,6 0,5 .
2012 Valkenboskwartier 1,1 1,1 2,8 1,8 . . . 0,7 0,7 1,0 5,1 1,0 .
2012 Wijk 21 Regentessekwartier 1,0 1,0 2,7 2,0 . . . 0,4 0,4 1,3 5,8 1,6 .
2012 Rond de Energiecentrale 1,3 1,3 2,5 2,2 . . . 0,3 0,3 1,3 6,0 1,6 .
2012 Koningsplein en omgeving 0,9 0,9 2,8 1,7 . . . 0,5 0,5 1,4 5,6 1,6 .
2012 Wijk 22 Zeeheldenkwartier 0,5 0,5 1,9 1,1 . . . 0,7 0,7 1,2 5,4 1,1 .
2012 Zeeheldenkwartier 0,5 0,5 1,9 1,1 . . . 0,7 0,7 1,2 5,4 1,1 .
2012 Wijk 23 Willemspark 0,6 0,6 0,8 1,1 . . . 0,8 0,8 1,9 4,2 1,2 .
2012 Willemspark 0,6 0,6 0,8 1,1 . . . 0,8 0,8 1,9 4,2 1,2 .
2012 Wijk 24 Haagse Bos 0,1 0,4 1,3 0,1 . . . 0,8 0,9 1,5 3,7 2,9 .
2012 Haagse Bos 0,1 0,4 1,3 0,1 . . . 0,8 0,9 1,5 3,7 2,9 .
2012 Wijk 25 Mariahoeve en Marlot 0,2 0,2 3,6 1,1 . . . 0,5 0,5 0,8 4,5 2,1 .
2012 Landen 0,2 0,2 4,1 1,2 . . . 0,4 0,6 0,6 4,4 1,9 .
2012 Kampen 0,3 0,3 2,9 1,0 . . . 0,3 0,3 0,8 4,8 2,6 .
2012 Marlot 0,2 0,3 4,0 0,5 . . . 0,3 0,3 0,6 4,0 2,7 .
2012 Burgen en Horsten 0,2 0,2 3,5 1,1 . . . 0,5 0,5 0,9 4,6 2,1 .
2012 Wijk 26 Bezuidenhout 0,4 0,5 1,9 0,7 . . . 0,6 0,7 0,9 4,5 2,8 .
2012 Bezuidenhout-West 0,7 0,7 1,5 0,9 . . . 1,3 1,6 1,5 5,0 2,6 .
2012 Bezuidenhout-Midden 0,3 0,5 1,7 0,6 . . . 0,8 0,9 1,0 4,3 2,7 .
2012 Bezuidenhout-Oost 0,4 0,4 2,1 0,7 . . . 0,3 0,4 0,6 4,4 2,9 .
2012 Wijk 27 Stationsbuurt 1,1 1,1 1,7 1,9 . . . 1,3 1,5 1,9 6,0 1,9 .
2012 Huygenspark 1,2 1,2 1,9 2,1 . . . 1,3 1,3 1,8 6,2 2,0 .
2012 Rivierenbuurt-Zuid 1,1 1,1 1,6 1,7 . . . 1,6 2,0 2,1 5,8 1,4 .
2012 Rivierenbuurt-Noord 0,9 0,9 1,3 1,4 . . . 1,3 1,8 2,1 5,6 1,6 .
2012 Wijk 28 Centrum 0,8 0,8 1,5 1,6 . . . 0,7 1,0 1,0 5,7 1,9 .
2012 Kortenbos 0,6 0,6 1,6 1,7 . . . 0,5 0,9 0,5 5,9 1,7 .
2012 Voorhout 0,5 0,5 0,8 1,2 . . . 0,6 0,8 1,4 4,8 1,5 .
2012 Uilebomen 0,8 0,8 1,0 1,2 . . . 1,0 1,6 1,7 5,3 2,1 .
2012 Zuidwal 1,0 1,0 1,6 1,9 . . . 0,9 0,9 1,1 6,0 2,1 .
2012 Wijk 29 Schildersbuurt 1,3 1,3 2,1 2,9 . . . 0,6 0,6 1,5 6,9 2,4 .
2012 Schildersbuurt-West 1,3 1,3 2,1 3,0 . . . 0,5 0,5 1,5 6,8 2,4 .
2012 Schildersbuurt-Noord 1,4 1,4 2,3 2,7 . . . 0,5 0,5 1,5 6,8 2,6 .
2012 Schildersbuurt-Oost 1,0 1,0 2,1 3,0 . . . 0,7 0,7 1,6 7,0 2,3 .
2012 Wijk 30 Transvaalkwartier 1,0 1,0 1,7 3,2 . . . 0,7 0,7 1,5 6,3 2,0 .
2012 Transvaalkwartier-Noord 1,4 1,4 2,1 2,8 . . . 0,6 0,6 1,6 6,0 1,5 .
2012 Transvaalkwartier-Midden 1,0 1,0 1,7 3,1 . . . 0,9 0,9 1,5 6,2 1,9 .
2012 Transvaalkwartier-Zuid 0,7 0,7 1,4 3,6 . . . 0,7 0,7 1,4 6,5 2,3 .
2012 Wijk 31 Rustenburg en Oostbroek 0,7 0,7 1,8 2,9 . . . 0,5 0,5 1,0 5,5 1,2 .
2012 Rustenburg 0,7 0,7 2,0 2,7 . . . 0,4 0,4 0,8 5,0 0,7 .
2012 Oostbroek-Noord 1,0 1,0 2,1 2,6 . . . 0,5 0,5 1,2 5,5 1,0 .
2012 Oostbroek-Zuid 0,5 0,5 1,4 3,2 . . . 0,6 0,6 0,9 5,8 1,6 .
2012 Wijk 32 Leyenburg 0,4 0,4 2,1 2,9 . . . 0,6 0,7 0,7 4,7 1,0 .
2012 Leyenburg 0,4 0,4 2,1 2,9 . . . 0,6 0,7 0,7 4,7 1,0 .
2012 Wijk 33 Bouwlust en Vrederust 0,5 0,5 1,9 3,3 . . . 0,4 0,4 1,0 3,8 1,9 .
2012 Venen, Oorden en Raden 0,8 0,8 1,6 3,0 . . . 0,4 0,4 0,8 3,4 2,0 .
2012 Zijden, Steden en Zichten 0,5 0,5 1,8 3,2 . . . 0,4 0,4 1,3 3,6 2,2 .
2012 Dreven en Gaarden 0,3 0,3 2,3 3,8 . . . 0,4 0,4 0,9 4,3 1,6 .
2012 De Uithof 0,2 0,2 2,1 3,1 . . . 0,5 0,7 0,7 3,9 2,0 .
2012 Wijk 34 Morgenstond 0,4 0,4 1,5 4,0 . . . 0,4 0,5 0,7 5,1 2,3 .
2012 Morgenstond-Zuid 0,3 0,3 1,4 4,4 . . . 0,3 0,3 0,5 5,6 2,5 .
2012 Morgenstond-West 0,5 0,5 1,8 3,6 . . . 0,5 0,5 0,8 4,7 2,4 .
2012 Morgenstond-Oost 0,3 0,3 1,3 3,9 . . . 0,5 0,6 0,7 5,2 2,0 .
2012 Wijk 35 Zuiderpark 0,2 0,2 1,3 3,5 . . . 0,2 0,5 0,3 5,3 1,5 .
2012 Zuiderpark 0,2 0,2 1,3 3,5 . . . 0,2 0,5 0,3 5,3 1,5 .
2012 Wijk 36 Moerwijk 0,2 0,2 0,9 4,1 . . . 0,4 0,4 0,8 6,8 2,8 .
2012 Moerwijk-Oost 0,1 0,1 1,3 3,8 . . . 0,4 0,6 0,4 7,5 2,7 .
2012 Moerwijk-West 0,2 0,2 0,6 4,2 . . . 0,4 0,4 1,1 6,5 2,9 .
2012 Moerwijk-Noord 0,2 0,2 0,8 4,3 . . . 0,4 0,5 0,7 6,9 2,5 .
2012 Moerwijk-Zuid 0,2 0,2 1,2 3,8 . . . 0,4 0,4 0,9 6,8 2,9 .
2012 Wijk 37 Groente- en Fruitmarkt 0,6 0,6 1,3 4,0 . . . 0,7 0,7 1,2 6,7 2,5 .
2012 Groente- en Fruitmarkt 0,6 0,6 1,3 4,0 . . . 0,7 0,7 1,2 6,7 2,5 .
2012 Wijk 38 Laakkwartier en Spoorwijk 0,3 0,3 1,7 2,9 . . . 0,7 0,7 1,2 6,0 1,4 .
2012 Laakhaven-Oost 0,4 0,4 2,3 2,6 . . . 1,4 1,4 2,0 5,7 1,3 .
2012 Laakhaven-West 0,3 0,3 1,9 3,5 . . . 0,8 0,9 1,1 6,4 1,7 .
2012 Spoorwijk 0,3 0,3 0,9 3,7 . . . 0,5 0,6 0,4 6,9 1,7 .
2012 Laakkwartier-West 0,3 0,3 1,3 3,3 . . . 0,3 0,3 0,8 6,4 1,3 .
2012 Laakkwartier-Oost 0,2 0,2 1,7 2,7 . . . 0,6 0,6 1,4 5,8 1,2 .
2012 Noordpolderbuurt 0,3 0,3 2,2 2,5 . . . 0,7 0,7 1,6 5,3 1,5 .
2012 Wijk 39 Binckhorst 0,7 0,7 2,3 2,2 . . . 1,3 1,7 1,3 4,6 0,3 .
2012 Binckhorst 0,7 0,7 2,3 2,2 . . . 1,3 1,7 1,3 4,6 0,3 .
2012 Wijk 40 Wateringse Veld 0,4 0,4 3,4 2,6 . . . 0,7 0,8 0,9 6,8 1,2 .
2012 Erasmus Veld 0,5 0,5 2,6 3,7 . . . 0,3 0,3 0,5 5,7 1,7 .
2012 Hoge Veld 0,5 0,5 3,1 3,2 . . . 0,7 0,7 0,9 6,4 1,4 .
2012 Parkbuurt Oosteinde 0,3 0,3 3,2 2,6 . . . 1,2 1,2 1,2 7,0 1,1 .
2012 Lage Veld 0,2 0,2 3,9 2,0 . . . 0,8 1,1 0,9 7,3 0,9 .
2012 Zonne Veld 0,3 0,3 4,2 1,7 . . . 0,5 0,6 0,8 7,6 0,8 .
2012 Wijk 41 Hoornwijk 0,5 0,9 0,8 0,7 . . . 0,4 0,4 0,9 3,4 1,5 .
2012 Vlietbuurt 0,5 0,9 0,8 0,7 . . . 0,4 0,4 0,9 3,4 1,4 .
2012 Vliegeniersbuurt . . . . . . . . . . . . .
2012 De Reef . . . . . . . . . . . . .
2012 Wijk 42 Ypenburg 0,3 0,3 2,1 1,9 . . . 1,1 1,1 3,7 4,4 2,7 .
2012 Bosweide 0,3 0,3 1,7 1,9 . . . 1,3 1,3 3,8 5,7 2,9 .
2012 Tedingerbuurt . . . . . . . . . . . . .
2012 De Venen 1,0 1,0 3,4 1,7 . . . 1,7 1,7 3,2 4,1 1,6 .
2012 Morgenweide 0,2 0,2 2,3 1,5 . . . 1,6 1,6 3,9 4,9 2,0 .
2012 Singels 0,2 0,2 2,1 2,5 . . . 1,4 1,4 3,8 4,6 3,3 .
2012 Waterbuurt 0,4 0,4 2,6 2,6 . . . 1,0 1,0 3,6 4,1 3,4 .
2012 De Bras 0,3 0,3 1,3 1,2 . . . 0,4 0,4 3,4 3,5 2,5 .
2012 Wijk 43 Forepark 0,8 0,9 3,0 1,6 . . . 0,4 0,7 0,4 1,8 1,6 .
2012 Westvliet 0,8 1,0 2,8 1,6 . . . 0,3 0,6 0,3 1,7 1,4 .
2012 De Rivieren 0,5 0,5 4,4 1,5 . . . 1,1 1,3 1,1 2,1 2,4 .
2012 Wijk 44 Leidschenveen 0,6 0,6 4,2 1,4 . . . 1,0 1,0 2,1 2,8 2,5 .
2012 De Lanen 0,4 0,4 3,8 1,9 . . . 1,2 1,2 1,9 2,5 1,9 .
2012 De Velden 0,5 0,5 4,6 1,2 . . . 0,7 0,7 1,2 2,2 2,8 .
2012 De Vissen 0,5 0,5 4,3 0,9 . . . 1,2 1,2 2,4 3,1 2,9 .
2012 Rietbuurt 1,1 1,1 3,7 2,2 . . . 0,6 0,6 2,6 3,4 1,8 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens