Gezonde levensverwachting; inkomensklasse


In deze tabel worden drie varianten van de gezonde levensverwachting weergegeven:
-De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid.
-De levensverwachting zonder gerapporteerde lichamelijke beperkingen.
-De levensverwachting zonder gerapporteerde chronische ziektes.
-De levensverwachting in goede geestelijke gezondheid

Daarnaast zijn gegevens over sterftekansen en de totale levensverwachting weergegeven. De totale levensverwachting geeft het aantal jaren aan dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting nog zal leven.

In de tabel zijn de gegevens over (gezonde) levensverwachting uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
-Geslacht
-Leeftijd
-Inkomen

Het aan personen toegekende gestandaardiseerde besteedbare huishoudinkomen is gebruikt als indicator van de sociaaleconomische status.

De cijfers in de publicatie hebben betrekking op het gemiddelde over de jaren 2004 tot en met 2007, het gemiddelde over de jaren 2007 tot en met 2010, het gemiddelde over de jaren 2011 tot en met 2014 en het gemiddelde over de jaren 2014 tot en met 2017.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004/2007

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 25 oktober 2019
Data over de periode 2014/2017 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2022 worden cijfers over de periode 2017 tot en met 2021 toegevoegd.

Gezonde levensverwachting; inkomensklasse

Geslacht Leeftijd Inkomensklasse Marges Perioden Levensverwachting (jaren) Gezonde levensverwachtingIn als goed ervaren gezondheid (jaren) Gezonde levensverwachtingZonder lichamelijke beperkingen (jaren) Gezonde levensverwachtingZonder chronische ziektes (jaren) Gezonde levensverwachtingLevensverw. in goede geestelijke gezondh (jaren)
Mannen 0 jaar Laagste inkomensklasse Waarde 2004-2007 73,9 52,3 62,0 42,7 64,0
Mannen 0 jaar Laagste inkomensklasse Waarde 2011-2014 75,1 54,4 63,9 44,1 65,1
Mannen 0 jaar Laagste inkomensklasse Waarde 2014-2017 74,8 52,4 55,8 38,8 63,4
Mannen 0 jaar Laag midden inkomensklasse Waarde 2004-2007 77,5 60,5 67,5 45,8 71,0
Mannen 0 jaar Laag midden inkomensklasse Waarde 2011-2014 79,3 59,9 68,3 44,7 70,5
Mannen 0 jaar Laag midden inkomensklasse Waarde 2014-2017 79,5 59,8 68,6 42,4 71,6
Mannen 0 jaar Midden inkomensklasse Waarde 2004-2007 78,9 63,8 71,2 47,0 74,0
Mannen 0 jaar Midden inkomensklasse Waarde 2011-2014 81,5 65,2 72,5 47,8 75,4
Mannen 0 jaar Midden inkomensklasse Waarde 2014-2017 81,5 66,0 73,7 46,6 76,0
Mannen 0 jaar Hoog midden inkomensklasse Waarde 2004-2007 80,1 66,7 73,0 48,4 76,2
Mannen 0 jaar Hoog midden inkomensklasse Waarde 2011-2014 82,1 68,8 74,5 50,0 77,5
Mannen 0 jaar Hoog midden inkomensklasse Waarde 2014-2017 82,5 69,2 76,1 49,6 77,9
Mannen 0 jaar Hoogste inkomensklasse Waarde 2004-2007 81,1 70,1 75,8 52,1 77,7
Mannen 0 jaar Hoogste inkomensklasse Waarde 2011-2014 83,3 71,9 77,7 52,3 79,4
Mannen 0 jaar Hoogste inkomensklasse Waarde 2014-2017 83,1 72,5 78,8 50,9 79,8
Vrouwen 0 jaar Laagste inkomensklasse Waarde 2004-2007 78,8 52,4 60,8 37,7 63,8
Vrouwen 0 jaar Laagste inkomensklasse Waarde 2011-2014 78,9 53,0 62,0 36,5 64,0
Vrouwen 0 jaar Laagste inkomensklasse Waarde 2014-2017 79,3 52,7 61,5 36,2 63,1
Vrouwen 0 jaar Laag midden inkomensklasse Waarde 2004-2007 84,1 60,4 66,3 39,6 73,5
Vrouwen 0 jaar Laag midden inkomensklasse Waarde 2011-2014 84,3 59,4 67,1 37,9 72,4
Vrouwen 0 jaar Laag midden inkomensklasse Waarde 2014-2017 83,4 58,9 66,2 37,6 71,7
Vrouwen 0 jaar Midden inkomensklasse Waarde 2004-2007 84,5 63,6 69,8 42,6 75,9
Vrouwen 0 jaar Midden inkomensklasse Waarde 2011-2014 85,3 64,1 71,2 39,9 76,5
Vrouwen 0 jaar Midden inkomensklasse Waarde 2014-2017 84,6 64,9 71,6 40,3 76,5
Vrouwen 0 jaar Hoog midden inkomensklasse Waarde 2004-2007 84,2 67,5 72,4 43,6 75,4
Vrouwen 0 jaar Hoog midden inkomensklasse Waarde 2011-2014 86,2 68,4 74,0 43,4 77,7
Vrouwen 0 jaar Hoog midden inkomensklasse Waarde 2014-2017 85,2 67,6 74,7 42,2 77,6
Vrouwen 0 jaar Hoogste inkomensklasse Waarde 2004-2007 85,5 70,0 75,2 46,5 79,9
Vrouwen 0 jaar Hoogste inkomensklasse Waarde 2011-2014 85,6 71,8 75,6 46,0 79,4
Vrouwen 0 jaar Hoogste inkomensklasse Waarde 2014-2017 85,5 72,4 76,8 46,2 79,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens