Contacten burgers en politie: persoons- en buurtkenmerken (VMR 2005-2008)

Contacten burgers en politie: persoons- en buurtkenmerken (VMR 2005-2008)

Persoons- en buurtkenmerken Cijfersoort Perioden Contacten burgers en politie: totaal (% contact gehad) Contacten vanwege handhaving Contacten vanwege handhaving (% laatste contact) Contacten vanwege aangifte/melding Contacten vanwege aangifte/melding (% laatste contact) Andere contacten Andere contacten (% laatste contact) Tevredenheid over politie bij contact Contacten totaal Ontevreden (% (zeer) ontevreden) Tevredenheid over politie bij contact Contacten totaal Tevreden (% (zeer) tevreden) Tevredenheid over politie bij contact Handhaving (% zeer tevreden) Tevredenheid over politie bij contact Aangifte/melding (% zeer tevreden) Tevredenheid over politie bij contact Andere contacten (% zeer tevreden)
Totale bevolking Waarde 2007 28,4 12,3 51,5 36,2 26,3 56,9 50,6 50,6 68,0
Totale bevolking Betrouwbaarheidsmarge 2007 0,7 1,0 1,5 1,4 1,3 1,5 4,1 2,1 2,3
Leeftijd 15 tot 18 jaar Waarde 2007 32,5 34,6 36,8 28,5 28,8 48,5 49,5 41,4 55,9
Leeftijd 15 tot 18 jaar Betrouwbaarheidsmarge 2007 2,8 5,0 5,2 4,9 5,0 5,4 8,7 8,7 10,3
Leeftijd 75 jaar of ouder Waarde 2007 11,1 13,5 45,6 40,9 13,5 75,4 . 72,7 84,3
Leeftijd 75 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,6 5,4 7,8 7,6 5,5 6,8 . 10,4 9,3
Mannen Waarde 2007 31,5 15,4 49,5 35,1 27,7 54,9 49,1 48,1 66,9
Mannen Betrouwbaarheidsmarge 2007 0,9 1,3 1,8 1,7 1,6 1,8 4,5 2,6 2,8
Vrouwen Waarde 2007 25,4 8,6 54,0 37,4 24,6 59,4 53,9 53,4 69,3
Vrouwen Betrouwbaarheidsmarge 2007 0,8 1,1 1,9 1,9 1,7 1,9 6,5 2,6 2,9
Hoogste opleidingsniveau: basisonderwijs Waarde 2007 23,3 15,8 48,9 35,3 28,0 57,7 54,6 48,8 71,2
Hoogste opleidingsniveau: basisonderwijs Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,3 2,4 3,3 3,2 3,0 3,3 8,2 4,8 4,9
Hoogste opleidingsniveau: wo Waarde 2007 32,9 11,4 53,7 34,9 27,3 54,5 . 46,6 70,9
Hoogste opleidingsniveau: wo Betrouwbaarheidsmarge 2007 2,6 3,3 4,9 4,7 4,6 4,9 . 6,7 7,2
Herkomst autochtoon Waarde 2007 28,2 12,5 51,3 36,3 25,6 57,8 51,2 52,0 68,3
Herkomst autochtoon Betrouwbaarheidsmarge 2007 0,7 0,9 1,4 1,3 1,2 1,4 4,0 2,0 2,2
Herkomst westerse allochtoon Waarde 2007 29,1 11,7 55,1 33,2 23,7 56,5 45,6 53,2 66,0
Herkomst westerse allochtoon Betrouwbaarheidsmarge 2007 2,1 2,9 4,5 4,2 3,8 4,5 13,2 6,2 7,3
Herkomst niet-westerse allochtoon Waarde 2007 29,6 11,8 50,2 38,0 34,6 50,2 . 36,5 67,9
Herkomst niet-westerse allochtoon Betrouwbaarheidsmarge 2007 2,5 3,4 5,2 5,1 4,9 5,2 . 7,0 7,8
Standaard huishoudinkomen 1e 20% groep Waarde 2007 30,3 11,1 49,4 39,6 28,4 53,2 51,5 46,0 63,0
Standaard huishoudinkomen 1e 20% groep Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,7 2,2 3,4 3,3 3,1 3,4 10,5 4,8 5,2
Standaard huishoudinkomen 5e 20% groep Waarde 2007 29,1 13,5 53,5 33,0 25,2 57,3 47,1 50,2 72,9
Standaard huishoudinkomen 5e 20% groep Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,3 1,9 2,7 2,5 2,4 2,7 7,5 3,8 4,0
Niet verdacht geweest van misdrijf Waarde 2007 27,6 11,7 51,9 36,4 25,6 57,5 51,7 51,1 68,7
Niet verdacht geweest van misdrijf Betrouwbaarheidsmarge 2007 0,6 0,9 1,4 1,3 1,2 1,3 3,9 1,9 2,1
Verdacht geweest van misdrijf Waarde 2007 49,8 21,0 46,0 33,0 37,2 47,8 41,2 43,4 57,4
Verdacht geweest van misdrijf Betrouwbaarheidsmarge 2007 3,9 4,4 5,5 5,2 5,4 5,5 11,4 8,2 9,6
Zeer sterk stedelijk Waarde 2007 34,2 10,9 51,7 37,4 25,7 57,5 50,4 50,2 69,6
Zeer sterk stedelijk Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,7 2,0 3,1 3,1 2,8 3,1 9,6 4,3 4,8
Niet stedelijk Waarde 2007 22,1 15,0 45,7 39,3 23,6 61,1 55,8 56,5 68,1
Niet stedelijk Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,2 2,2 3,0 3,0 2,6 3,0 8,1 4,5 4,6
Bijstandsuitkeringen in buurt 1e 20% gr. Waarde 2007 24,5 13,4 51,1 35,5 21,2 59,4 54,3 53,0 70,6
Bijstandsuitkeringen in buurt 1e 20% gr. Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,3 2,2 3,2 3,0 2,7 3,2 8,5 4,6 4,8
Bijstandsuitkeringen in buurt 5e 20% gr. Waarde 2007 33,1 11,3 52,6 36,1 28,6 56,8 48,0 51,6 67,2
Bijstandsuitkeringen in buurt 5e 20% gr. Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,5 1,8 2,9 2,8 2,6 2,9 8,5 4,0 4,5
Niet-westerse allocht. in buurt 1e 20% Waarde 2007 22,4 14,8 47,3 37,9 23,0 60,4 53,1 58,5 65,8
Niet-westerse allocht. in buurt 1e 20% Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,3 2,4 3,3 3,2 2,8 3,3 8,6 4,7 5,3
Niet-westerse allocht. in buurt 5e 20% Waarde 2007 33,0 11,3 51,1 37,6 29,0 56,2 47,6 50,8 66,2
Niet-westerse allocht. in buurt 5e 20% Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,5 1,8 2,7 2,7 2,5 2,7 8,3 3,9 4,2
Aandachtswijk Waarde 2007 37,8 8,7 51,9 39,4 28,3 57,6 . 48,4 71,3
Aandachtswijk Betrouwbaarheidsmarge 2007 3,9 4,0 6,7 6,6 6,1 6,7 . 9,2 9,9
Geen aandachtswijk Waarde 2007 27,9 12,6 51,5 35,9 26,2 56,9 50,6 50,8 67,8
Geen aandachtswijk Betrouwbaarheidsmarge 2007 0,6 0,9 1,3 1,3 1,2 1,3 3,7 1,9 2,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u een overzicht van ervaringen van burgers
met de politie op basis van de VeiligheidsMonitor Rijk (VMR).
Het gaat over contacten tussen burgers en politie vanwege handhaving,
vanwege aangifte of melding, of vanwege andere redenen.

Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder,
tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke
cijfers en de cijfers naar persoons- en buurtkenmerken.
De buurten zijn ingedeeld op basis van 6-cijferige postcodes
zoals beschreven in de tabel href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70904NED&D1=0,
9,12-16,119-122&D2=10073-10091,10093-10096,10099-10125,10127-10141&D3=4&VW=
T">Kerncijfers wijken en buurten 2003-2008
.

De VMR is telkens uitgevoerd in het eerste kwartaal van de jaren
2005 t/m 2008.
Omdat een groot deel van de VMR betrekking heeft op ervaringen in de
voorgaande 12 maanden zijn hieraan telkens de buurtgegevens gekoppeld
over het jaar voorafgaande aan het interviewjaar van de VMR.

Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context
zijn de VMR-gegevens niet vergelijkbaar met gegevens uit
andere bronnen, zoals de Integrale VeiligheidsMonitor
(IVM, vanaf 2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.

Gegevens beschikbaar: 2005 tot en met 2008

Deze tabel is stopgezet per 15-3-2013 en voortgezet als “Ervaringen van burgers met de politie; politieregio (IVM)”. Zie ook paragraaf 3.

Status van de cijfers: definitief

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Contacten burgers en politie: totaal
In de VMR worden de volgende redenen voor contact onderscheiden:
bekeuring, waarschuwing, controle, aangifte/melding vanwege misdrijf
(inclusief eigen slachtofferschap), melding verdachte situatie, getuige
van misdrijf, hulpvraag, vergunningaanvraag, informatie en advies,
open dag, overige contacten.
Gegevens over contacten met de politie zijn gebaseerd op het laatste
contact dat de respondent zelf in de afgelopen 12 maanden heeft
gehad met de politie in zijn/haar gemeente.
Dit laatste contact kan ook betrekking hebben op de aangifte van een
delict waarvan hij zij slachtoffer was en waarover al eerder details zijn
gevraagd.
Contacten vanwege handhaving
(Laatste) contact met politie in gemeente vanwege:
- Bekeuring.
- Waarschuwing.
- Controle.
Contacten vanwege handhaving
Contacten vanwege aangifte/melding
(Laatste) contact met politie in gemeente vanwege:
- Aangifte/melding van misdrijf (inclusief eigen slachtofferschap).
- Melding verdachte situatie.
- Getuige van misdrijf.
Contacten vanwege aangifte/melding
Andere contacten
(Laatste) contact met politie in gemeente vanwege:
- Hulpvraag.
- Vergunningaanvraag.
- Informatie en advies.
- Open dag.
- Overige contacten.
Andere contacten
Tevredenheid over politie bij contact
Gevraagd is:
Welk oordeel heeft u over het optreden van de politie bij die
gelegenheid? Bent u daarover dan:
zeer tevreden, tevreden, niet tevreden maar ook niet ontevreden,
ontevreden of zeer ontevreden?
Als het laatste contact betrekking heeft op aangifte van eigen
slachtofferschap in de eigen gemeente geldt de vraag:
Als u denkt aan alles wat de politie in deze zaak heeft gedaan, bent u
daarover dan:
zeer tevreden, tevreden, niet tevreden maar ook niet ontevreden,
ontevreden of zeer ontevreden?
Contacten totaal
Ontevreden
Tevreden
Handhaving
Aangifte/melding
Andere contacten