Contacten burgers en politie: persoons- en buurtkenmerken (VMR 2005-2008)


In deze tabel vindt u een overzicht van ervaringen van burgers
met de politie op basis van de VeiligheidsMonitor Rijk (VMR).
Het gaat over contacten tussen burgers en politie vanwege handhaving,
vanwege aangifte of melding, of vanwege andere redenen.

Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder,
tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke
cijfers en de cijfers naar persoons- en buurtkenmerken.
De buurten zijn ingedeeld op basis van 6-cijferige postcodes
zoals beschreven in de tabel href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70904NED&D1=0,
9,12-16,119-122&D2=10073-10091,10093-10096,10099-10125,10127-10141&D3=4&VW=
T">Kerncijfers wijken en buurten 2003-2008
.

De VMR is telkens uitgevoerd in het eerste kwartaal van de jaren
2005 t/m 2008.
Omdat een groot deel van de VMR betrekking heeft op ervaringen in de
voorgaande 12 maanden zijn hieraan telkens de buurtgegevens gekoppeld
over het jaar voorafgaande aan het interviewjaar van de VMR.

Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context
zijn de VMR-gegevens niet vergelijkbaar met gegevens uit
andere bronnen, zoals de Integrale VeiligheidsMonitor
(IVM, vanaf 2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.

Gegevens beschikbaar: 2005 tot en met 2008

Deze tabel is stopgezet per 15-3-2013 en voortgezet als “Ervaringen van burgers met de politie; politieregio (IVM)”. Zie ook paragraaf 3.

Status van de cijfers: definitief

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Contacten burgers en politie: persoons- en buurtkenmerken (VMR 2005-2008)

Persoons- en buurtkenmerken Cijfersoort Perioden Contacten burgers en politie: totaal (% contact gehad) Contacten vanwege handhavingContacten vanwege handhaving (% laatste contact) Contacten vanwege aangifte/meldingContacten vanwege aangifte/melding (% laatste contact) Andere contactenAndere contacten (% laatste contact) Tevredenheid over politie bij contactContacten totaalOntevreden (% (zeer) ontevreden) Tevredenheid over politie bij contactContacten totaalTevreden (% (zeer) tevreden) Tevredenheid over politie bij contactHandhaving (% zeer tevreden) Tevredenheid over politie bij contactAangifte/melding (% zeer tevreden) Tevredenheid over politie bij contactAndere contacten (% zeer tevreden)
Totale bevolking Waarde 2007 28,4 12,3 51,5 36,2 26,3 56,9 50,6 50,6 68,0
Totale bevolking Betrouwbaarheidsmarge 2007 0,7 1,0 1,5 1,4 1,3 1,5 4,1 2,1 2,3
Leeftijd 15 tot 18 jaar Waarde 2007 32,5 34,6 36,8 28,5 28,8 48,5 49,5 41,4 55,9
Leeftijd 15 tot 18 jaar Betrouwbaarheidsmarge 2007 2,8 5,0 5,2 4,9 5,0 5,4 8,7 8,7 10,3
Leeftijd 75 jaar of ouder Waarde 2007 11,1 13,5 45,6 40,9 13,5 75,4 . 72,7 84,3
Leeftijd 75 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,6 5,4 7,8 7,6 5,5 6,8 . 10,4 9,3
Mannen Waarde 2007 31,5 15,4 49,5 35,1 27,7 54,9 49,1 48,1 66,9
Mannen Betrouwbaarheidsmarge 2007 0,9 1,3 1,8 1,7 1,6 1,8 4,5 2,6 2,8
Vrouwen Waarde 2007 25,4 8,6 54,0 37,4 24,6 59,4 53,9 53,4 69,3
Vrouwen Betrouwbaarheidsmarge 2007 0,8 1,1 1,9 1,9 1,7 1,9 6,5 2,6 2,9
Hoogste opleidingsniveau: basisonderwijs Waarde 2007 23,3 15,8 48,9 35,3 28,0 57,7 54,6 48,8 71,2
Hoogste opleidingsniveau: basisonderwijs Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,3 2,4 3,3 3,2 3,0 3,3 8,2 4,8 4,9
Hoogste opleidingsniveau: wo Waarde 2007 32,9 11,4 53,7 34,9 27,3 54,5 . 46,6 70,9
Hoogste opleidingsniveau: wo Betrouwbaarheidsmarge 2007 2,6 3,3 4,9 4,7 4,6 4,9 . 6,7 7,2
Herkomst autochtoon Waarde 2007 28,2 12,5 51,3 36,3 25,6 57,8 51,2 52,0 68,3
Herkomst autochtoon Betrouwbaarheidsmarge 2007 0,7 0,9 1,4 1,3 1,2 1,4 4,0 2,0 2,2
Herkomst westerse allochtoon Waarde 2007 29,1 11,7 55,1 33,2 23,7 56,5 45,6 53,2 66,0
Herkomst westerse allochtoon Betrouwbaarheidsmarge 2007 2,1 2,9 4,5 4,2 3,8 4,5 13,2 6,2 7,3
Herkomst niet-westerse allochtoon Waarde 2007 29,6 11,8 50,2 38,0 34,6 50,2 . 36,5 67,9
Herkomst niet-westerse allochtoon Betrouwbaarheidsmarge 2007 2,5 3,4 5,2 5,1 4,9 5,2 . 7,0 7,8
Standaard huishoudinkomen 1e 20% groep Waarde 2007 30,3 11,1 49,4 39,6 28,4 53,2 51,5 46,0 63,0
Standaard huishoudinkomen 1e 20% groep Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,7 2,2 3,4 3,3 3,1 3,4 10,5 4,8 5,2
Standaard huishoudinkomen 5e 20% groep Waarde 2007 29,1 13,5 53,5 33,0 25,2 57,3 47,1 50,2 72,9
Standaard huishoudinkomen 5e 20% groep Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,3 1,9 2,7 2,5 2,4 2,7 7,5 3,8 4,0
Niet verdacht geweest van misdrijf Waarde 2007 27,6 11,7 51,9 36,4 25,6 57,5 51,7 51,1 68,7
Niet verdacht geweest van misdrijf Betrouwbaarheidsmarge 2007 0,6 0,9 1,4 1,3 1,2 1,3 3,9 1,9 2,1
Verdacht geweest van misdrijf Waarde 2007 49,8 21,0 46,0 33,0 37,2 47,8 41,2 43,4 57,4
Verdacht geweest van misdrijf Betrouwbaarheidsmarge 2007 3,9 4,4 5,5 5,2 5,4 5,5 11,4 8,2 9,6
Zeer sterk stedelijk Waarde 2007 34,2 10,9 51,7 37,4 25,7 57,5 50,4 50,2 69,6
Zeer sterk stedelijk Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,7 2,0 3,1 3,1 2,8 3,1 9,6 4,3 4,8
Niet stedelijk Waarde 2007 22,1 15,0 45,7 39,3 23,6 61,1 55,8 56,5 68,1
Niet stedelijk Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,2 2,2 3,0 3,0 2,6 3,0 8,1 4,5 4,6
Bijstandsuitkeringen in buurt 1e 20% gr. Waarde 2007 24,5 13,4 51,1 35,5 21,2 59,4 54,3 53,0 70,6
Bijstandsuitkeringen in buurt 1e 20% gr. Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,3 2,2 3,2 3,0 2,7 3,2 8,5 4,6 4,8
Bijstandsuitkeringen in buurt 5e 20% gr. Waarde 2007 33,1 11,3 52,6 36,1 28,6 56,8 48,0 51,6 67,2
Bijstandsuitkeringen in buurt 5e 20% gr. Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,5 1,8 2,9 2,8 2,6 2,9 8,5 4,0 4,5
Niet-westerse allocht. in buurt 1e 20% Waarde 2007 22,4 14,8 47,3 37,9 23,0 60,4 53,1 58,5 65,8
Niet-westerse allocht. in buurt 1e 20% Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,3 2,4 3,3 3,2 2,8 3,3 8,6 4,7 5,3
Niet-westerse allocht. in buurt 5e 20% Waarde 2007 33,0 11,3 51,1 37,6 29,0 56,2 47,6 50,8 66,2
Niet-westerse allocht. in buurt 5e 20% Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,5 1,8 2,7 2,7 2,5 2,7 8,3 3,9 4,2
Aandachtswijk Waarde 2007 37,8 8,7 51,9 39,4 28,3 57,6 . 48,4 71,3
Aandachtswijk Betrouwbaarheidsmarge 2007 3,9 4,0 6,7 6,6 6,1 6,7 . 9,2 9,9
Geen aandachtswijk Waarde 2007 27,9 12,6 51,5 35,9 26,2 56,9 50,6 50,8 67,8
Geen aandachtswijk Betrouwbaarheidsmarge 2007 0,6 0,9 1,3 1,3 1,2 1,3 3,7 1,9 2,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens