Preventiemaatregelen: persoons- en buurtkenmerken (VMR 2005-2008)

Preventiemaatregelen: persoons- en buurtkenmerken (VMR 2005-2008)

Persoons- en buurtkenmerken Cijfersoort Perioden Maatregelen tegen inbraak Inbraakalarm (% thuis aanwezig) Maatregelen tegen inbraak Extra hang- en sluitwerk (% thuis aanwezig) Maatregelen tegen inbraak Extra buitenverlichting (% thuis aanwezig) Maatregelen tegen inbraak Luiken voor ramen/deuren (% thuis aanwezig) Maatregelen tegen inbraak Politiekeurmerk voor veilig wonen (% thuis aanwezig) Maatregelen tegen inbraak Inbraakpreventie - schaalscore (schaalscore)
Totale bevolking Waarde 2007 11,5 82,8 80,1 15,7 16,0 4,1
Totale bevolking Betrouwbaarheidsmarge 2007 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,0
Leeftijd 15 tot 18 jaar Waarde 2007 14,5 84,0 84,3 26,2 14,2 4,5
Leeftijd 15 tot 18 jaar Betrouwbaarheidsmarge 2007 2,1 2,6 2,8 2,9 2,3 0,1
Leeftijd 75 jaar of ouder Waarde 2007 18,6 82,2 80,7 12,3 15,9 4,2
Leeftijd 75 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge 2007 2,3 2,3 2,4 1,8 2,1 0,1
Mannen Waarde 2007 12,0 83,2 79,5 16,0 16,3 4,1
Mannen Betrouwbaarheidsmarge 2007 0,7 0,9 1,0 0,7 0,8 0,0
Vrouwen Waarde 2007 11,1 82,4 80,7 15,4 15,7 4,1
Vrouwen Betrouwbaarheidsmarge 2007 0,7 0,9 1,0 0,7 0,8 0,0
Hoogste opleidingsniveau: basisonderwijs Waarde 2007 11,1 79,1 77,0 15,4 15,5 4,0
Hoogste opleidingsniveau: basisonderwijs Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,1 1,5 1,6 1,1 1,2 0,1
Hoogste opleidingsniveau: wo Waarde 2007 12,3 82,6 76,2 9,5 14,0 3,9
Hoogste opleidingsniveau: wo Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,8 2,7 2,9 1,6 2,0 0,1
Standaard huishoudinkomen 1e 20% groep Waarde 2007 8,2 76,2 70,2 13,5 10,9 3,6
Standaard huishoudinkomen 1e 20% groep Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,1 1,9 2,0 1,2 1,2 0,1
Standaard huishoudinkomen 5e 20% groep Waarde 2007 18,9 86,1 84,7 15,7 19,2 4,5
Standaard huishoudinkomen 5e 20% groep Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,2 1,3 1,4 1,1 1,2 0,1
Niet verdacht geweest van misdrijf Waarde 2007 11,5 83,0 80,6 15,6 16,1 4,1
Niet verdacht geweest van misdrijf Betrouwbaarheidsmarge 2007 0,5 0,7 0,7 0,5 0,6 0,0
Verdacht geweest van misdrijf Waarde 2007 10,6 78,3 67,4 15,8 14,0 3,7
Verdacht geweest van misdrijf Betrouwbaarheidsmarge 2007 2,6 4,1 4,8 3,1 3,0 0,2
Zeer sterk stedelijk Waarde 2007 6,7 75,7 60,2 7,0 11,6 3,2
Zeer sterk stedelijk Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,0 1,9 2,0 0,9 1,2 0,1
Niet stedelijk Waarde 2007 13,3 81,7 90,0 22,2 14,1 4,4
Niet stedelijk Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,1 1,3 1,1 1,3 1,1 0,1
Bijstandsuitkeringen in buurt 1e 20% gr. Waarde 2007 16,7 85,5 89,5 17,6 18,4 4,6
Bijstandsuitkeringen in buurt 1e 20% gr. Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,1
Bijstandsuitkeringen in buurt 5e 20% gr. Waarde 2007 7,0 78,7 66,4 11,4 13,0 3,5
Bijstandsuitkeringen in buurt 5e 20% gr. Betrouwbaarheidsmarge 2007 0,9 1,6 1,8 1,0 1,2 0,1
Niet-westerse allocht. in buurt 1e 20% Waarde 2007 13,9 80,9 91,2 22,3 13,6 4,4
Niet-westerse allocht. in buurt 1e 20% Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,3 1,4 1,1 1,4 1,2 0,1
Niet-westerse allocht. in buurt 5e 20% Waarde 2007 8,0 79,1 68,5 9,2 15,6 3,6
Niet-westerse allocht. in buurt 5e 20% Betrouwbaarheidsmarge 2007 0,9 1,6 1,7 0,9 1,2 0,1
Aandachtswijk Waarde 2007 4,5 76,5 56,4 7,8 13,1 3,2
Aandachtswijk Betrouwbaarheidsmarge 2007 1,8 4,0 4,5 2,3 2,8 0,2
Geen aandachtswijk Waarde 2007 11,9 83,2 81,4 16,1 16,2 4,2
Geen aandachtswijk Betrouwbaarheidsmarge 2007 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u een overzicht van preventiemaatregelen tegen criminaliteit op basis van de VeiligheidsMonitor Rijk (VMR). Het gaat over maatregelen tegen inbraak, fietsendiefstal, autodiefstal en overige maatregelen.

Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers naar persoons- en buurtkenmerken. De buurten zijn ingedeeld op basis van 6-cijferige postcodes zoals beschreven in de tabel href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70904NED&D1=0,9,12-16,119-122&D2=10073-10091,10093-10096,10099-10125,10127-10141&D3=4&VW=T">Kerncijfers wijken en buurten 2003-2008.

De VMR is telkens uitgevoerd in het eerste kwartaal van de jaren 2005 t/m 2008.
Omdat een groot deel van de VMR betrekking heeft op ervaringen in de voorgaande 12 maanden zijn hieraan telkens de buurtgegevens gekoppeld over het jaar voorafgaande aan het interviewjaar van de VMR.

Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de VMR-gegevens niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM, vanaf 2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.

Gegevens beschikbaar: 2005 tot en met 2008.

Deze tabel is stopgezet per 15-3-2013 en voortgezet als “Preventiemaatregelen tegen criminaliteit; politieregio (IVM)”. Zie ook paragraaf 3.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 15-3-2013.

Toelichting onderwerpen

Maatregelen tegen inbraak
Maatregelen in verband met inbraak worden in de VMR waargenomen
op basis van een vraag naar de aanwezigheid in de woning van de
respondent van de volgende voorzieningen:
- Veiligheidssloten of grendels op buitendeuren.
- Luiken voor de ramen en/of deuren.
- Buitenverlichting.
- Alarminstallatie.
- Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Respondenten konden ook aangeven dat er geen bijzondere
voorzieningen in huis aanwezig zijn.
Deze cijfers hebben betrekking op huishoudens en niet op personen.
Inbraakalarm
Extra hang- en sluitwerk
Extra buitenverlichting
Luiken voor ramen/deuren
Politiekeurmerk voor veilig wonen
Inbraakpreventie - schaalscore
De schaalscore over inbraakpreventie is als volgt berekend:
Voor elk van deze vormen van preventiemaatregelen is de aanwezigheid
met een 1 gewaardeerd.
Afwezigheid of het ontbreken van een antwoord per maatregel levert een
waarde 0.
Vervolgens zijn de waarden bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met 2.
Dit leidt tot een score van minimaal 0 en maximaal 10.