Perinatale, zuigelingensterfte; migratieachtergrond, div. kenm., 2004-2016

Perinatale, zuigelingensterfte; migratieachtergrond, div. kenm., 2004-2016

Migratieachtergrond moeder Kenmerken Perioden Perinatale sterfte t/m dag 7 Geborenen (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Levendgeborenen (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Doodgeborenen (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Overleden 1e week (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Perinatale sterfte t/m dag 7 (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Doodgeborenen per 1000 geborenen (promille) Perinatale sterfte t/m dag 7 Overleden 1e week /1000 levendgeborenen (promille) Perinatale sterfte t/m dag 7 Perinat.st. t/m dag 7 / 1000 geborenen (promille) Zuigelingensterfte Neonatale sterfte (aantal) Zuigelingensterfte Zuigelingensterfte (aantal) Zuigelingensterfte Neonatale sterfte / 1000 levendgeborenen (promille) Zuigelingensterfte Zuigelingensterfte /1000 levendgeborenen (promille)
Totaal Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2016* 172.418 171.599 819 376 1.195 4,7 2,2 6,9 476 636 2,8 3,7
Totaal Zwangerschapsduur: 22 tot 28 weken 2016* 1.079 669 409 214 623 379,5 319,7 577,9 246 266 367,4 397,9
Totaal Zwangerschapsduur: 28 tot 32 weken 2016* 1.266 1.191 75 26 101 59,1 21,6 79,4 40 51 33,7 42,7
Totaal Zwangerschapsduur: 32 tot 37 weken 2016* 9.664 9.522 142 47 189 14,7 4,9 19,6 54 83 5,7 8,7
Totaal Zwangerschapsduur: 37 weken of meer 2016* 160.409 160.217 192 89 282 1,2 0,6 1,8 135 236 0,8 1,5
Nederlandse achtergrond Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2016* 119.232 118.702 530 246 777 4,4 2,1 6,5 302 394 2,5 3,3
Nederlandse achtergrond Zwangerschapsduur: 22 tot 28 weken 2016* 699 426 274 142 416 391,2 334,5 594,9 164 173 385,6 405,3
Nederlandse achtergrond Zwangerschapsduur: 28 tot 32 weken 2016* 848 800 48 18 66 56,2 22,9 77,8 22 30 27,9 37,2
Nederlandse achtergrond Zwangerschapsduur: 32 tot 37 weken 2016* 6.665 6.582 83 29 112 12,4 4,4 16,8 32 53 4,9 8,0
Nederlandse achtergrond Zwangerschapsduur: 37 weken of meer 2016* 111.020 110.893 126 56 183 1,1 0,5 1,6 83 139 0,7 1,3
Met migratieachtergrond Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2016* 53.186 52.898 288 130 418 5,4 2,5 7,9 174 242 3,3 4,6
Met migratieachtergrond Zwangerschapsduur: 22 tot 28 weken 2016* 379 244 136 72 207 357,8 293,9 546,6 82 94 335,4 384,8
Met migratieachtergrond Zwangerschapsduur: 28 tot 32 weken 2016* 419 391 27 7 35 65,0 19,0 82,8 18 21 45,4 54,0
Met migratieachtergrond Zwangerschapsduur: 32 tot 37 weken 2016* 2.999 2.939 59 18 77 19,8 6,1 25,8 22 30 7,5 10,3
Met migratieachtergrond Zwangerschapsduur: 37 weken of meer 2016* 49.389 49.324 66 33 99 1,3 0,7 2,0 52 97 1,1 2,0
Westerse migratieachtergrond Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2016* 18.540 18.466 74 36 110 4,0 1,9 5,9 49 66 2,7 3,5
Westerse migratieachtergrond Zwangerschapsduur: 22 tot 28 weken 2016* 117 77 40 23 62 338,9 294,9 533,9 26 27 334,4 347,5
Westerse migratieachtergrond Zwangerschapsduur: 28 tot 32 weken 2016* 132 126 5 . 9 41,4 . 66,0 6 6 50,0 50,0
Westerse migratieachtergrond Zwangerschapsduur: 32 tot 37 weken 2016* 990 978 11 . 16 11,2 . 15,7 6 8 5,7 7,8
Westerse migratieachtergrond Zwangerschapsduur: 37 weken of meer 2016* 17.302 17.285 18 6 23 1,0 0,3 1,3 12 25 0,7 1,4
Niet-westerse migratieachtergrond Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2016* 34.646 34.432 215 94 308 6,2 2,7 8,9 125 177 3,6 5,1
Niet-westerse migratieachtergrond Zwangerschapsduur: 22 tot 28 weken 2016* 263 167 96 49 145 366,3 293,4 552,2 56 67 335,9 402,0
Niet-westerse migratieachtergrond Zwangerschapsduur: 28 tot 32 weken 2016* 287 265 22 . 26 75,9 . 90,5 11 15 43,2 55,9
Niet-westerse migratieachtergrond Zwangerschapsduur: 32 tot 37 weken 2016* 2.009 1.961 48 13 62 24,1 6,8 30,7 17 23 8,4 11,6
Niet-westerse migratieachtergrond Zwangerschapsduur: 37 weken of meer 2016* 32.087 32.039 48 27 76 1,5 0,9 2,4 41 72 1,3 2,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over perinatale en zuigelingensterfte bij kinderen van moeders die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), uitgesplitst naar migratieachtergrond van de moeder en diverse kenmerken (migratieachtergrond, generatie, meerling, zwangerschapsduur, leeftijd van de moeder en pariteit).

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 21 februari 2024:
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Naar verwachting zal er eind 2024 een nieuwe tabellenreeks starten.

Toelichting onderwerpen

Perinatale sterfte t/m dag 7
Geborenen
Geborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer.
Levendgeborenen
Levendgeborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte enig teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
Doodgeborenen
Doodgeborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte geen enkel teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
Overleden 1e week
Overledene 1e week
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 7.
Perinatale sterfte t/m dag 7
Perinatale sterfte t/m dag 7
Perinatale sterfte is sterfte rondom de geboorte van kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en bevat de doodgeborenen en de overledenen in de eerste levensweek.
Doodgeborenen per 1000 geborenen
Doodgeborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte geen enkel teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
Overleden 1e week /1000 levendgeborenen
Overledene 1e week
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 7.
Perinat.st. t/m dag 7 / 1000 geborenen
Perinatale sterfte t/m dag 7
Perinatale sterfte is sterfte rondom de geboorte van kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en bevat de doodgeborenen en de overledenen in de eerste levensweek.
Zuigelingensterfte
Neonatale sterfte
Neonatale sterfte
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 28.
Zuigelingensterfte
Zuigelingensterfte
Een levendgeboren kind, geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat overleden is vóór de eerste verjaardag.
Neonatale sterfte / 1000 levendgeborenen
Neonatale sterfte
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 28.
Zuigelingensterfte /1000 levendgeborenen
Zuigelingensterfte
Een levendgeboren kind, geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat overleden is vóór de eerste verjaardag.