Voortgezet onderwijs; geslaagden 1990/'91 t/m 2002/'03

Voortgezet onderwijs; geslaagden 1990/'91 t/m 2002/'03

Geslacht Perioden Totalen geslaagden naar onderwijssoort Vwo (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoort Havo (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoort Vmbo / vbo-mavo (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoort Vmbo / vbo-mavo (exclusief lwoo/ivbo) (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoort Lwoo / ivbo (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoort Vmbo g/t / mavo (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoort Vmbo-g/t (exclusief lwoo) (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoort Lwoo-g/t (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoort Vmbo-t (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoort Vmbo-g (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoort Vmbo-b/k / vbo (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoort Vmbo-b/k (exclusief lwoo) (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoort Lwoo-b/k (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoort Lwoo / ivbo avmb (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoort Vmbo-k (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoort Vmbo-b (aantal)
Totaal mannen en vrouwen 1990/'91 31.769 35.001 120.559 110.467 10.092 56.431 64.128
Totaal mannen en vrouwen 1991/'92 29.232 35.605 111.431 101.830 9.601 52.642 58.789
Totaal mannen en vrouwen 1992/'93 28.773 34.109 108.374 98.509 9.865 52.361 56.013 404
Totaal mannen en vrouwen 1993/'94 29.062 34.349 107.872 97.415 10.457 52.101 55.771 449
Totaal mannen en vrouwen 1994/'95 28.043 33.899 108.134 97.805 10.329 52.426 55.708 574
Totaal mannen en vrouwen 1995/'96 28.530 34.935 107.064 96.808 10.256 51.445 55.619 622
Totaal mannen en vrouwen 1996/'97 27.930 35.128 109.465 98.485 10.980 52.634 56.831 632
Totaal mannen en vrouwen 1997/'98 27.969 34.805 102.637 91.436 11.201 46.846 55.791 676
Totaal mannen en vrouwen 1998/'99 27.598 37.474 97.916 86.593 11.323 44.595 53.321 725
Totaal mannen en vrouwen 1999/'00 26.622 38.717 96.260 84.974 11.286 45.213 51.047 593
Totaal mannen en vrouwen 2000/'01 26.971 30.185 95.382 84.341 11.041 44.635 50.747 463
Totaal mannen en vrouwen 2001/'02 24.084 31.981 99.977 88.878 11.099 47.136 52.841 415
Totaal mannen en vrouwen 2002/'03 26.112 34.538 97.419 86.341 11.078 42.883 42.817 59 38.095 4.781 54.536 42.989 10.861 23.027 30.823
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de examens van leerlingen in onderwijssoorten in het voortgezet onderwijs (VO) naar:
- geslacht;
- periode.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990/'91 t/m 2002/'03.

Status van de tabel:
Stopgezet.

Vanaf 2003/'04 worden (meer uitgebreide) gegevens over geslaagden in het voortgezet onderwijs gepubliceerd in de StatLinetabellen:
- Voortgezet onderwijs; geslaagden naar onderwijssoort in detail.
- Voortgezet onderwijs; geslaagden naar leeftijd.
- Voortgezet onderwijs; geslaagden naar regiokenmerken.
- Voortgezet onderwijs; geslaagden naar herkomstgroepering en generatie.

Zie paragraaf 3 voor de koppeling naar de tabel onderwijssoort in detail.

Toelichting onderwerpen

Totalen geslaagden naar onderwijssoort
Vwo
Exclusief Internationaal Baccalaureaat.
Havo
Exclusief Engelse Stroom.
Vmbo / vbo-mavo
Het vmbo, lwoo, mavo, vbo, lbo en ivbo.
---
Vmbo = Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Lwoo = Leerwegondersteunend onderwijs
Lbo = Lager beroepsonderwijs
Vbo = Voorbereidend beroepsonderwijs
Ivbo = Individueel voorbereidend beroepsonderwijs
Mavo = Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
Vmbo / vbo-mavo (exclusief lwoo/ivbo)
Het vmbo, mavo en vbo. Exclusief de leerlingen binnen het
vmbo met een indicatie voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en
het individueel voorbereidend beroepsonderwijs (ivbo).
Lwoo / ivbo
Leerlingen in het vmbo met een indicatie voor leerwegondersteunend
onderwijs (lwoo) of leerlingen in het individueel voorbereidend
beroepsonderwijs (ivbo).
Vmbo g/t / mavo
De gemengde en theoretische leerweg van het vmbo, mavo.
---
In schooljaar 2002/'03 tellen de gemengde en theoretische leerweg niet op
tot het totaal "vmbo-g/t / mavo". Hetzelfde geldt voor de optelling van
"lwoo-g/t" en "vmbo-g/t exclusief lwoo". Dit komt, doordat een zeer kleine
groep nog een mavo-examen heeft behaald in dit schooljaar.
Vmbo-g/t (exclusief lwoo)
Gemengde en theoretische leerweg van het vmbo. Exclusief de
leerlingen binnen het vmbo met een indicatie voor het leerwegondersteunend
onderwijs (lwoo).
Lwoo-g/t
Leerlingen in de gemengde of theoretische leerweg van het vmbo met
een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
---
Gegevens beschikbaar vanaf schooljaar 2002/'03.
Vmbo-t
Theoretische leerweg van het vmbo.
---
Vanaf het schooljaar 2002/'03 zijn er voor het eerst leerwegen in
vmbo leerjaar 4 onderscheiden. Er zijn vier niveaus in de leerwegen,
te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo-g
Gemengde leerweg van het vmbo.
---
Vanaf het schooljaar 2002/'03 zijn er voor het eerst leerwegen in
vmbo leerjaar 4 onderscheiden. Er zijn vier niveaus in de leerwegen,
te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo-b/k / vbo
De basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo en het 'lbo' (lager
beroepsonderwijs) en 'vbo' (voorbereidend beroepsonderwijs).
---
In schooljaar 2002/'03 tellen de basisberoepsgerichte en
kaderberoepsgerichte leerweg niet op tot het totaal "vmbo-b/k / vbo".
Hetzelfde geldt voor de optelling van "lwoo-b/k" en "vmbo-b/k exclusief
lwoo". Dit komt, doordat een kleine groep nog een vbo-examen heeft behaald
in dit schooljaar.
Vmbo-b/k (exclusief lwoo)
Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Exclusief de
leerlingen binnen het vmbo met een indicatie voor het
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
---
Vanaf het schooljaar 2002/'03 zijn er voor het eerst leerwegen in
vmbo leerjaar 4 onderscheiden. Er zijn vier niveaus in de leerwegen,
te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Lwoo-b/k
Leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo
met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
---
Vanaf het schooljaar 2002/'03 zijn er voor het eerst leerwegen in
lwoo leerjaar 4 onderscheiden. Er zijn vier niveaus in de leerwegen,
te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Lwoo / ivbo avmb
Algemene voorbereiding maatschappij en beroep (avmb). Deze onderwijssoort
werd alleen aangeboden binnen het individueel voorbereidend
beroepsonderwijs (ivbo) danwel met een indicatie voor leerwegondersteunend
onderwijs (lwoo).
---
Gegevens beschikbaar van 1992/'93 tot en met 2001/'02.
Vmbo-k
Kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo.
---
Vanaf het schooljaar 2002/'03 zijn er voor het eerst leerwegen in
vmbo leerjaar 4 onderscheiden. Er zijn vier niveaus in de leerwegen,
te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo-b
Basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo.
---
Vanaf het schooljaar 2002/'03 zijn er voor het eerst leerwegen in
vmbo leerjaar 4 onderscheiden. Er zijn vier niveaus in de leerwegen,
te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.