Voortgezet onderwijs; geslaagden 1990/'91 t/m 2002/'03


Deze tabel bevat gegevens over de examens van leerlingen in onderwijssoorten in het voortgezet onderwijs (VO) naar:
- geslacht;
- periode.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990/'91 t/m 2002/'03.

Status van de tabel:
Stopgezet.

Vanaf 2003/'04 worden (meer uitgebreide) gegevens over geslaagden in het voortgezet onderwijs gepubliceerd in de StatLinetabellen:
- Voortgezet onderwijs; geslaagden naar onderwijssoort in detail.
- Voortgezet onderwijs; geslaagden naar leeftijd.
- Voortgezet onderwijs; geslaagden naar regiokenmerken.
- Voortgezet onderwijs; geslaagden naar herkomstgroepering en generatie.

Zie paragraaf 3 voor de koppeling naar de tabel onderwijssoort in detail.

Voortgezet onderwijs; geslaagden 1990/'91 t/m 2002/'03

Geslacht Perioden Totalen geslaagden naar onderwijssoortVwo (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoortHavo (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoortVmbo / vbo-mavo (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoortVmbo / vbo-mavo (exclusief lwoo/ivbo) (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoortLwoo / ivbo (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoortVmbo g/t / mavo (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoortVmbo-g/t (exclusief lwoo) (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoortLwoo-g/t (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoortVmbo-t (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoortVmbo-g (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoortVmbo-b/k / vbo (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoortVmbo-b/k (exclusief lwoo) (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoortLwoo-b/k (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoortLwoo / ivbo avmb (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoortVmbo-k (aantal) Totalen geslaagden naar onderwijssoortVmbo-b (aantal)
Totaal mannen en vrouwen 1990/'91 31.769 35.001 120.559 110.467 10.092 56.431 64.128
Totaal mannen en vrouwen 1991/'92 29.232 35.605 111.431 101.830 9.601 52.642 58.789
Totaal mannen en vrouwen 1992/'93 28.773 34.109 108.374 98.509 9.865 52.361 56.013 404
Totaal mannen en vrouwen 1993/'94 29.062 34.349 107.872 97.415 10.457 52.101 55.771 449
Totaal mannen en vrouwen 1994/'95 28.043 33.899 108.134 97.805 10.329 52.426 55.708 574
Totaal mannen en vrouwen 1995/'96 28.530 34.935 107.064 96.808 10.256 51.445 55.619 622
Totaal mannen en vrouwen 1996/'97 27.930 35.128 109.465 98.485 10.980 52.634 56.831 632
Totaal mannen en vrouwen 1997/'98 27.969 34.805 102.637 91.436 11.201 46.846 55.791 676
Totaal mannen en vrouwen 1998/'99 27.598 37.474 97.916 86.593 11.323 44.595 53.321 725
Totaal mannen en vrouwen 1999/'00 26.622 38.717 96.260 84.974 11.286 45.213 51.047 593
Totaal mannen en vrouwen 2000/'01 26.971 30.185 95.382 84.341 11.041 44.635 50.747 463
Totaal mannen en vrouwen 2001/'02 24.084 31.981 99.977 88.878 11.099 47.136 52.841 415
Totaal mannen en vrouwen 2002/'03 26.112 34.538 97.419 86.341 11.078 42.883 42.817 59 38.095 4.781 54.536 42.989 10.861 23.027 30.823
Bron: CBS.
Verklaring van tekens