VO; studievoortgang brugklas, advies na eindtoets 2003/'04 - 2007/'08

VO; studievoortgang brugklas, advies na eindtoets 2003/'04 - 2007/'08

Peilmoment Onderwijspositie op peilmoment Diploma Doorstroom Vertraging Persoonskenmerken Advies o.b.v. score Eindtoets Startjaar 2007/'08 Totaal leerlingen brugklas (aantal) Startjaar 2007/'08 Brugklas beroepsgericht vmbo Totaal (aantal) Startjaar 2007/'08 Brugklas avo (vmbo- gt/havo/vwo) Totaal (aantal) Startjaar 2007/'08 Brugklas avo/vmbo (aantal)
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 186.260 34.650 120.090 31.520
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vmbo basisberoepsgerichte leerweg 18.750 11.920 1.500 5.340
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg 18.690 6.720 6.910 5.060
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vmbo gemengde/theoretische leerweg 31.950 2.580 24.080 5.300
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Havo 41.880 310 37.990 3.570
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vwo 25.970 20 24.630 1.320
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Onbekend 49.020 13.110 24.990 10.920
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 160.230 29.270 104.520 26.440
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vmbo basisberoepsgerichte leerweg 15.820 10.150 1.220 4.450
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg 16.540 6.090 5.930 4.530
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vmbo gemengde/theoretische leerweg 28.080 2.380 20.900 4.810
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Havo 36.250 300 32.790 3.160
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vwo 23.630 20 22.390 1.220
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Onbekend 39.910 10.340 21.300 8.280
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 26.030 5.380 15.560 5.080
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vmbo basisberoepsgerichte leerweg 2.930 1.770 280 890
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg 2.150 630 980 540
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vmbo gemengde/theoretische leerweg 3.870 200 3.170 490
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Havo 5.630 20 5.200 410
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vwo 2.340 x 2.230 110
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Onbekend 9.110 2.770 3.700 2.650
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de studievoortgang van leerlingen in het voortgezet onderwijs naar brugklastype per startjaar en bevat specifieke gegevens over het schooladvies op basis van de score op de Eindtoets Basisonderwijs. Verder worden gegevens verstrekt over onderwijssoort en leerweg in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs per peilmoment en zowel behaalde diploma's als doorstroom en vertraging tot en met het peilmoment.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 4 april 2017:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Startjaar 2007/'08
Het startjaar 2007/'08 omvat alle leerlingen die in het schooljaar 2007/'08 voor het eerst in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zaten (exclusief het praktijkonderwijs).
Totaal leerlingen brugklas
De totale groep leerlingen die in het betreffende startjaar voor het eerst in de brugklas zat.
Brugklas beroepsgericht vmbo
De groep leerlingen die in het betreffende startjaar in een brugklas voor de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo zat.

Inclusief de leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Totaal
Brugklas avo (vmbo- gt/havo/vwo)
De groep leerlingen die in het betreffende startjaar in een brugklas voor de gemengde of theoretische leerweg van het vmbo, havo of vwo zat.

Inclusief de leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Totaal
Brugklas avo/vmbo
De groep leerlingen die in het betreffende startjaar in een brede brugklas voor vmbo, havo of vwo zat. Dit kan zijn:
- een brugklas vmbo-(b)k/vmbo-gt
- een brugklas vmbo-(b)k/vmbo-gt/havo
- een brugklas vmbo-(b)k/vmbo-gt/havo/vwo.

Inclusief de leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).