VO; studievoortgang brugklas, woonregio 2003/'04 - 2007/'08

Bewerk tabel

Deze tabel beschrijft de studievoortgang van leerlingen in het voortgezet onderwijs naar brugklastype per startjaar en bevat specifieke gegevens over de woonregiokenmerken. Verder worden gegevens verstrekt over onderwijssoort en leerweg in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs per peilmoment en zowel behaalde diploma's als doorstroom en vertraging tot en met het peilmoment, herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 4 april 2017:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

VO; studievoortgang brugklas, woonregio 2003/'04 - 2007/'08

Peilmoment Onderwijspositie op peilmoment Diploma Doorstroom Vertraging Persoonskenmerken Regiokenmerken Startjaar 2007/'08Totaal leerlingen brugklas (aantal) Startjaar 2007/'08Brugklas beroepsgericht vmboTotaal (aantal) Startjaar 2007/'08Brugklas avo (vmbo- gt/havo/vwo)Totaal (aantal) Startjaar 2007/'08Brugklas avo/vmbo (aantal)
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Nederland 186.260 34.650 120.090 31.520
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vier grootste gemeenten (G4) 19.110 4.040 11.700 3.360
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 32.250 5.630 21.800 4.830
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Gemeenten < 100 000 inwoners 134.300 24.870 86.290 23.140
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Nederland 160.230 29.270 104.520 26.440
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vier grootste gemeenten (G4) 14.750 3.010 9.370 2.370
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 26.960 4.510 18.630 3.830
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Gemeenten < 100 000 inwoners 118.270 21.710 76.380 20.190
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Nederland 26.030 5.380 15.560 5.080
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vier grootste gemeenten (G4) 4.370 1.030 2.340 990
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 5.290 1.120 3.160 1.000
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Gemeenten < 100 000 inwoners 16.030 3.160 9.910 2.960
Bron: CBS.
Verklaring van tekens