VO; studievoortgang brugklas, woonregio 2003/'04 - 2007/'08

VO; studievoortgang brugklas, woonregio 2003/'04 - 2007/'08

Peilmoment Onderwijspositie op peilmoment Diploma Doorstroom Vertraging Persoonskenmerken Regiokenmerken Startjaar 2007/'08 Totaal leerlingen brugklas (aantal) Startjaar 2007/'08 Brugklas beroepsgericht vmbo Totaal (aantal) Startjaar 2007/'08 Brugklas avo (vmbo- gt/havo/vwo) Totaal (aantal) Startjaar 2007/'08 Brugklas avo/vmbo (aantal)
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Nederland 186.260 34.650 120.090 31.520
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vier grootste gemeenten (G4) 19.110 4.040 11.700 3.360
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 32.250 5.630 21.800 4.830
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Gemeenten < 100 000 inwoners 134.300 24.870 86.290 23.140
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Nederland 160.230 29.270 104.520 26.440
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vier grootste gemeenten (G4) 14.750 3.010 9.370 2.370
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 26.960 4.510 18.630 3.830
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Gemeenten < 100 000 inwoners 118.270 21.710 76.380 20.190
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Nederland 26.030 5.380 15.560 5.080
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vier grootste gemeenten (G4) 4.370 1.030 2.340 990
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 5.290 1.120 3.160 1.000
Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Gemeenten < 100 000 inwoners 16.030 3.160 9.910 2.960
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de studievoortgang van leerlingen in het voortgezet onderwijs naar brugklastype per startjaar en bevat specifieke gegevens over de woonregiokenmerken. Verder worden gegevens verstrekt over onderwijssoort en leerweg in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs per peilmoment en zowel behaalde diploma's als doorstroom en vertraging tot en met het peilmoment, herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 4 april 2017:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Startjaar 2007/'08
Het startjaar 2007/'08 omvat alle leerlingen die in het schooljaar 2007/'08 voor het eerst in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zaten (exclusief het praktijkonderwijs).
Totaal leerlingen brugklas
De totale groep leerlingen die in het betreffende startjaar voor het eerst in de brugklas zat.
Brugklas beroepsgericht vmbo
De groep leerlingen die in het betreffende startjaar in een brugklas voor de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo zat.

Inclusief de leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Totaal
Brugklas avo (vmbo- gt/havo/vwo)
De groep leerlingen die in het betreffende startjaar in een brugklas voor de gemengde of theoretische leerweg van het vmbo, havo of vwo zat.

Inclusief de leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Totaal
Brugklas avo/vmbo
De groep leerlingen die in het betreffende startjaar in een brede brugklas voor vmbo, havo of vwo zat. Dit kan zijn:
- een brugklas vmbo-(b)k/vmbo-gt
- een brugklas vmbo-(b)k/vmbo-gt/havo
- een brugklas vmbo-(b)k/vmbo-gt/havo/vwo.

Inclusief de leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).