Regionale prognose bevolkingsopbouw; 2009-2040

Regionale prognose bevolkingsopbouw; 2009-2040

Alle leeftijden Geslacht Regio's 2009 Perioden Totale bevolking (aantal) Herkomstgroepering en generatie Autochtoon (aantal) Herkomstgroepering en generatie Westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Westerse allochtonen 1e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Westerse allochtonen 2e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Niet-westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Niet-westerse allochtonen 1e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Niet-westerse allochtonen 2e generatie (aantal) Regiocode
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Nederland 2030 17.380.280 13.142.981 1.754.561 809.393 945.168 2.482.738 1.266.529 1.216.209 01
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Nederland 2031 17.404.593 13.125.576 1.767.012 817.626 949.386 2.512.005 1.276.736 1.235.269 01
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Nederland 2032 17.425.825 13.105.620 1.779.417 825.816 953.601 2.540.788 1.286.488 1.254.300 01
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Nederland 2033 17.443.836 13.082.922 1.791.852 834.037 957.815 2.569.062 1.295.771 1.273.291 01
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Nederland 2034 17.458.444 13.057.251 1.804.253 842.214 962.039 2.596.940 1.304.731 1.292.209 01
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Nederland 2035 17.469.445 13.028.499 1.816.627 850.391 966.236 2.624.319 1.313.174 1.311.145 01
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Nederland 2036 17.476.920 12.996.666 1.829.005 858.533 970.472 2.651.249 1.321.152 1.330.097 01
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Nederland 2037 17.480.922 12.961.725 1.841.372 866.637 974.735 2.677.825 1.328.796 1.349.029 01
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Nederland 2038 17.481.504 12.923.914 1.853.688 874.714 978.974 2.703.902 1.335.898 1.368.004 01
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Nederland 2039 17.479.143 12.883.474 1.866.037 882.776 983.261 2.729.632 1.342.703 1.386.929 01
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Nederland 2040 17.473.817 12.840.719 1.878.309 890.795 987.514 2.754.789 1.348.973 1.405.816 01
Bron: CBS, PBL
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over:
De samenstelling bevolking per regio naar leeftijd,
geslacht
en herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010
Frequentie: Stopgezet per 12 oktober 2011

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende
prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2009.
De nieuwe prognose is bijgesteld op basis van de meest
recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2009
tot 2040.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 2011 komt de nieuwe regionale prognose uit.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Herkomstgroepering en generatie
Herkomstgroepering
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis
van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
Autochtoon
Autochtonen
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.
Westerse allochtonen
Westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceani% of Indonesi% of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesi% en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indi%
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal 1e en 2e generatie
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon. Een eerste
generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij
is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering
het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval
is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
Bij de tweede generatie is er ook een onderscheid tussen personen met één
of twee in het buitenland geboren ouders.
1e generatie
Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
2e generatie
Persoon is in Nederland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
Niet-westerse allochtonen
Niet-westerse allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal 1e en 2e generatie
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon. Een eerste
generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij
is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering
het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval
is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
Bij de tweede generatie is er ook een onderscheid tussen personen met één
of twee in het buitenland geboren ouders.
1e generatie
Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
2e generatie
Persoon is in Nederland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
Regiocode