Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2009


Deze tabel bevat cijfers over de Nederlandse bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2009.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Bevolking naar geslacht, leeftijd en postcode.
- Allochtonen naar herkomstgroepering en postcode.
- Particuliere huishoudens naar samenstelling en postcode.

Gegevens per 1 januari 2009.

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen per 4-cijferige postcode aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som.

Wijziging per 23 augustus 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door:
Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, migratieachtergrond, viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, positie huishouden, viercijferige postcode, 1 januari;
Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode, 1 januari. (zie paragraaf 3).

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2009

Postcodes op 1 januari Bevolking naar geslacht en leeftijdMannen en vrouwenTotaal mannen en vrouwen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdMannenTotaal mannen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdVrouwenTotaal vrouwen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingTotaal allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingWesterse allochtoon (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingNiet-westerse allochtoon (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingTotaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingEenpersoonshuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens zonder kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens met kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingGemiddelde huishoudensgrootte (aantal) Lokalisering van de postcodeGemeentecode (code) Lokalisering van de postcodeGemeentenaam (naam)
1011, Amsterdam 8.775 4.580 4.190 3.200 2.120 1.080 5.870 3.985 1.045 835 1,49 363 Amsterdam
1012, Amsterdam 7.500 4.300 3.200 3.110 1.995 1.115 5.500 4.050 1.025 420 1,36 363 Amsterdam
1013, Amsterdam 19.720 9.830 9.885 8.435 3.625 4.810 12.255 7.815 2.215 2.225 1,58 363 Amsterdam
1014, Amsterdam 200 135 65 90 35 50 110 80 20 10 1,46 363 Amsterdam
1015, Amsterdam 14.460 7.355 7.100 4.860 3.370 1.490 9.775 6.635 1.795 1.340 1,48 363 Amsterdam
1016, Amsterdam 10.445 5.465 4.980 3.765 2.630 1.140 7.025 4.745 1.470 805 1,46 363 Amsterdam
1017, Amsterdam 11.915 6.290 5.620 4.290 3.085 1.200 7.855 5.220 1.690 950 1,52 363 Amsterdam
1018, Amsterdam 20.000 10.055 9.945 8.115 3.915 4.195 12.110 7.650 2.275 2.190 1,60 363 Amsterdam
1019, Amsterdam 17.610 8.965 8.650 6.590 2.740 3.850 8.700 3.695 2.190 2.815 2,02 363 Amsterdam
1021, Amsterdam 7.110 3.620 3.490 4.350 700 3.650 3.720 2.015 630 1.075 1,91 363 Amsterdam
1022, Amsterdam 1.385 685 695 725 175 555 715 370 135 215 1,94 363 Amsterdam
1023, Amsterdam 4.490 2.115 2.380 820 450 375 2.285 960 665 660 1,96 363 Amsterdam
1024, Amsterdam 12.905 6.090 6.815 8.385 1.145 7.240 5.880 2.570 1.090 2.225 2,19 363 Amsterdam
1025, Amsterdam 14.365 6.775 7.590 6.335 1.520 4.820 7.265 3.500 1.695 2.070 1,95 363 Amsterdam
1026, Amsterdam 475 250 225 55 45 10 205 60 65 75 2,36 363 Amsterdam
1027, Amsterdam 425 220 205 35 15 15 185 55 70 60 2,31 363 Amsterdam
1028, Amsterdam 580 290 290 60 40 15 240 75 65 105 2,43 363 Amsterdam
1031, Amsterdam 4.995 2.585 2.410 2.960 505 2.460 2.660 1.460 460 740 1,88 363 Amsterdam
1032, Amsterdam 4.660 2.230 2.425 1.655 380 1.275 2.435 1.150 525 765 1,91 363 Amsterdam
1033, Amsterdam 11.330 5.445 5.885 3.175 960 2.215 5.915 2.820 1.395 1.700 1,90 363 Amsterdam
1034, Amsterdam 12.915 6.165 6.750 7.060 1.150 5.910 5.920 2.530 1.245 2.145 2,16 363 Amsterdam
1035, Amsterdam 9.890 4.715 5.175 3.105 955 2.145 4.315 1.395 1.170 1.755 2,29 363 Amsterdam
1036, Amsterdam 950 480 470 525 60 470 325 70 50 210 2,89 363 Amsterdam
1037, Amsterdam 140 75 60 15 10 5 60 15 25 25 2,25 363 Amsterdam
1041, Amsterdam 30 15 15 5 5 0 20 10 10 0 1,62 363 Amsterdam
1042, Amsterdam 35 25 5 5 0 5 25 20 5 5 1,33 363 Amsterdam
1043, Amsterdam 35 25 10 25 20 5 30 30 0 5 1,13 363 Amsterdam
1045, Amsterdam 90 50 35 40 35 5 70 55 0 10 1,26 363 Amsterdam
1046, Amsterdam 20 15 0 10 5 0 15 10 0 5 1,33 363 Amsterdam
1047, Amsterdam 35 15 15 5 5 5 15 5 5 10 2,36 363 Amsterdam
1051, Amsterdam 12.300 6.160 6.140 5.425 2.060 3.360 7.360 4.505 1.295 1.560 1,67 363 Amsterdam
1052, Amsterdam 11.445 5.670 5.775 4.615 2.140 2.475 7.355 4.815 1.395 1.150 1,54 363 Amsterdam
1053, Amsterdam 14.690 7.440 7.250 6.325 2.655 3.670 9.770 6.610 1.725 1.435 1,50 363 Amsterdam
1054, Amsterdam 15.635 7.625 8.010 5.340 3.405 1.935 9.870 6.280 1.970 1.620 1,58 363 Amsterdam
1055, Amsterdam 18.940 9.435 9.510 11.390 2.205 9.185 10.395 5.755 2.155 2.480 1,82 363 Amsterdam
1056, Amsterdam 17.360 8.595 8.770 8.790 2.585 6.200 10.305 6.160 2.140 2.005 1,68 363 Amsterdam
1057, Amsterdam 15.970 7.950 8.020 8.930 2.360 6.570 9.180 5.335 1.850 2.000 1,73 363 Amsterdam
1058, Amsterdam 13.165 6.195 6.975 4.705 2.410 2.290 8.115 4.800 1.930 1.385 1,62 363 Amsterdam
1059, Amsterdam 6.015 2.915 3.105 2.520 1.160 1.360 3.690 2.230 825 630 1,61 363 Amsterdam
1060, Amsterdam 10.335 5.125 5.205 5.330 1.175 4.150 3.915 1.035 830 2.050 2,64 363 Amsterdam
1061, Amsterdam 10.415 5.215 5.195 8.985 610 8.380 4.255 1.850 630 1.785 2,45 363 Amsterdam
1062, Amsterdam 7.395 3.675 3.720 4.735 940 3.795 3.830 2.040 830 965 1,93 363 Amsterdam
1063, Amsterdam 12.135 6.180 5.955 8.520 1.145 7.370 5.910 2.935 1.065 1.905 2,05 363 Amsterdam
1064, Amsterdam 15.480 7.755 7.725 9.930 1.600 8.335 7.540 3.795 1.480 2.265 2,03 363 Amsterdam
1065, Amsterdam 10.770 5.195 5.580 6.285 1.300 4.985 5.405 2.725 1.205 1.475 1,95 363 Amsterdam
1066, Amsterdam 17.335 8.420 8.910 7.740 2.290 5.450 7.350 2.490 1.745 3.105 2,33 363 Amsterdam
1067, Amsterdam 16.440 8.070 8.370 10.480 1.580 8.900 7.075 2.750 1.530 2.795 2,29 363 Amsterdam
1068, Amsterdam 14.435 6.830 7.605 7.505 1.530 5.975 7.895 4.155 2.000 1.740 1,83 363 Amsterdam
1069, Amsterdam 21.190 10.210 10.985 13.030 2.205 10.825 9.960 4.445 2.260 3.250 2,10 363 Amsterdam
1071, Amsterdam 12.380 5.915 6.470 4.060 3.065 990 7.030 4.020 1.565 1.445 1,75 363 Amsterdam
1072, Amsterdam 12.805 6.280 6.525 5.255 2.495 2.765 8.695 6.005 1.595 1.090 1,46 363 Amsterdam
1073, Amsterdam 12.640 6.220 6.425 5.600 2.440 3.160 8.090 5.220 1.540 1.335 1,56 363 Amsterdam
1074, Amsterdam 7.645 3.810 3.835 3.350 1.325 2.030 4.800 3.090 890 820 1,57 363 Amsterdam
1075, Amsterdam 10.005 4.870 5.135 3.800 2.180 1.615 5.665 3.245 1.140 1.280 1,74 363 Amsterdam
1076, Amsterdam 10.870 5.540 5.330 4.545 1.855 2.690 7.015 4.485 1.275 1.255 1,55 363 Amsterdam
1077, Amsterdam 9.045 4.275 4.775 3.200 2.445 755 4.660 2.295 1.120 1.245 1,94 363 Amsterdam
1078, Amsterdam 13.840 6.465 7.375 4.570 2.690 1.880 8.140 4.570 1.845 1.730 1,70 363 Amsterdam
1079, Amsterdam 13.080 6.025 7.055 4.370 2.210 2.160 8.365 5.245 1.725 1.395 1,56 363 Amsterdam
1081, Amsterdam 4.370 1.960 2.410 1.400 905 495 2.580 1.530 590 465 1,68 363 Amsterdam
1082, Amsterdam 8.700 3.970 4.730 3.600 1.960 1.635 5.275 3.085 1.285 905 1,64 363 Amsterdam
1083, Amsterdam 5.990 2.675 3.320 2.230 1.295 930 3.345 1.970 835 540 1,60 363 Amsterdam
1086, Amsterdam 1.935 955 980 805 185 620 730 225 90 410 2,65 363 Amsterdam
1087, Amsterdam 10.845 5.305 5.540 5.285 1.270 4.020 4.370 1.435 830 2.095 2,48 363 Amsterdam
1091, Amsterdam 15.225 7.750 7.475 8.095 2.250 5.840 8.995 5.495 1.655 1.850 1,69 363 Amsterdam
1092, Amsterdam 8.795 4.420 4.375 5.040 1.260 3.780 4.840 2.730 915 1.195 1,82 363 Amsterdam
1093, Amsterdam 7.955 3.965 3.990 4.525 1.030 3.500 4.645 2.875 790 980 1,69 363 Amsterdam
1094, Amsterdam 11.640 6.010 5.630 7.795 1.470 6.325 6.605 3.990 1.160 1.455 1,76 363 Amsterdam
1095, Amsterdam 10.670 5.355 5.310 7.085 1.140 5.940 5.615 3.115 995 1.505 1,88 363 Amsterdam
1096, Amsterdam 2.020 1.005 1.010 710 365 340 1.500 1.195 225 80 1,27 363 Amsterdam
1097, Amsterdam 12.700 6.005 6.700 4.590 1.675 2.910 7.655 4.690 1.550 1.420 1,63 363 Amsterdam
1098, Amsterdam 13.030 6.180 6.850 3.575 2.025 1.550 6.690 3.230 1.505 1.955 1,95 363 Amsterdam
1101, Amsterdam 45 25 15 25 15 10 30 25 5 0 1,37 363 Amsterdam
1103, Amsterdam 12.920 6.535 6.385 9.785 1.130 8.655 6.695 3.375 1.225 2.095 1,92 363 Amsterdam
1104, Amsterdam 12.205 5.910 6.300 9.820 845 8.975 6.115 3.125 825 2.175 1,98 363 Amsterdam
1105, Amsterdam 110 85 25 50 10 40 35 30 5 5 1,50 363 Amsterdam
1106, Amsterdam 18.420 8.715 9.705 11.765 1.600 10.165 8.610 3.670 1.490 3.450 2,13 363 Amsterdam
1107, Amsterdam 11.800 5.580 6.220 7.420 1.090 6.330 5.780 2.595 1.055 2.130 2,03 363 Amsterdam
1108, Amsterdam 2.755 1.390 1.365 1.145 470 680 1.660 960 420 275 1,61 363 Amsterdam
1109, Amsterdam 1.510 745 765 230 130 105 630 170 205 260 2,39 363 Amsterdam
1111, Diemen 12.800 6.185 6.610 4.470 1.585 2.885 6.560 3.135 1.570 1.855 1,94 384 Diemen
1112, Diemen 7.970 3.870 4.105 3.390 1.040 2.350 3.680 1.495 865 1.325 2,11 384 Diemen
Overig Zeist 15 5 10 10 10 0 5 5 0 0 2,50 355 Zeist
Totaal Blaricum 8.987 4.331 4.656 1.487 1.045 442 3.912 1.176 1.394 1.342 2,28 376 Blaricum
Bron: CBS.
Verklaring van tekens