Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2005 - 2012

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2005 - 2012

Perioden Prijsindex bouwkosten incl. BTW Index (2005=100) Prijsindex bouwkosten incl. BTW Mutaties t.o.v. vier kwartalen eerder (%) Prijsindex bouwkosten excl. BTW Index (2005=100) Prijsindex bouwkosten excl. BTW Mutaties t.o.v. vier kwartalen eerder (%)
2005 100,0 . 100,0 .
2006 100,1 0,1 100,1 0,1
2007 104,7 4,6 104,7 4,6
2008 110,8 5,8 110,8 5,8
2009 109,9 -0,8 109,9 -0,8
2010 1e kwartaal 103,8 -6,8 103,8 -6,8
2010 2e kwartaal 105,0 -5,1 105,0 -5,1
2010 3e kwartaal 103,6 -6,2 103,6 -6,2
2010 4e kwartaal 105,7 -1,4 105,7 -1,4
2010 104,5 -4,9 104,5 -4,9
2011 1e kwartaal 104,2 0,4 104,2 0,4
2011 2e kwartaal 104,1 -0,9 104,1 -0,9
2011 3e kwartaal 103,9 0,3 103,9 0,3
2011 4e kwartaal 103,2 -2,4 103,2 -2,4
2011 103,8 -0,7 103,8 -0,7
2012 1e kwartaal 98,0 -6,0 98,0 -6,0
2012 2e kwartaal 101,1 -2,9 101,1 -2,9
2012 3e kwartaal 97,5 -6,2 97,5 -6,2
2012 4e kwartaal 98,6 -4,5 97,0 -6,0
2012 98,8 -4,8 98,4 -5,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De reeks Outputprijsindex van nieuwbouwwoningen, 2005 = 100 geeft het verloop aan van de bouwkosten van nieuwe woningen. Deze reeks is gebaseerd op alle categorieën nieuwe woningen. De bedoelde bouwkosten zijn inclusief de algemene kosten en winst & risico van de aannemer maar exclusief de grondkosten en kosten van de projectontwikkelaar of makelaar.
Het basismateriaal voor deze statistiek is ontleend aan door gemeenten aan het CBS gemelde gegevens, afkomstig van door hen verstrekte bouwvergunningen voor nieuwe woningen.

In de tabel zijn de volgende onderwerpen te selecteren:
- prijsindexcijfers inclusief belasting toegevoegde waarde (BTW),
- procentuele mutaties reeks inclusief BTW ten opzichte van 4 kwartalen eerder.
- prijsindexcijfers exclusief BTW,
- procentuele mutaties reeks exclusief BTW ten opzichte van 4 kwartalen eerder.

Gegevens beschikbaar vanaf het 1e kwartaal 2005 tot en met het 4e kwartaal van 2012.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 juli:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt voortgezet als Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2010 = 100. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex bouwkosten incl. BTW
Index
Mutaties t.o.v. vier kwartalen eerder
De mutaties van de kwartalen zijn berekend op basis van op 1 decimaal
afgeronde indexcijfers, ten opzichte van 4 kwartalen terug.
Prijsindex bouwkosten excl. BTW
Index
Mutaties t.o.v. vier kwartalen eerder
De mutaties van de kwartalen zijn berekend op basis van op 1 decimaal
afgeronde indexcijfers, ten opzichte van 4 kwartalen terug.