Rundveestapel, 2008 - 2020

Rundveestapel, 2008 - 2020

Perioden Rundvee, totaal (x 1 000) Jongvee voor de melkveehouderij Jongvee voor de melkveehouderij, totaal (x 1 000) Jongvee voor de melkveehouderij Jongvee melkvee, < 1 jaar, vrouwelijk (x 1 000) Jongvee voor de melkveehouderij Jongvee melkvee, < 1 jaar, mannelijk (x 1 000) Jongvee voor de melkveehouderij Jongvee melkvee, 1-2 jaar, vrouwelijk (x 1 000) Jongvee voor de melkveehouderij Jongvee melkvee, 1-2 jaar, mannelijk (x 1 000) Jongvee voor de melkveehouderij Jongvee melkvee, >= 2 jaar, vrouwelijk (x 1 000) Vleeskalveren Vleeskalveren, totaal (x 1 000) Vleeskalveren Vleeskalveren voor rosé-vlees (< 1 jaar) (x 1 000) Vleeskalveren Vleeskalveren voor witvlees (< 1 jaar) (x 1 000) Jongvee voor de vleesproductie Jongvee voor de vleesproductie, totaal (x 1 000) Jongvee voor de vleesproductie Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, vrl. (x 1 000) Jongvee voor de vleesproductie Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, mnl. (x 1 000) Jongvee voor de vleesproductie Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, vrl. (x 1 000) Jongvee voor de vleesproductie Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, mnl. (x 1 000) Jongvee voor de vleesproductie Jongvee vleesproductie, >= 2 jr, vrl. (x 1 000) Melk- en kalfkoeien (>= 2 jr) (x 1 000) Overige koeien Overige koeien, totaal (x 1 000) Overige koeien Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar) (x 1 000) Overige koeien Zoogkoeien (>= 2 jaar) (x 1 000) Stieren (>= 2 jaar) Stieren (>= 2 jaar), totaal (x 1 000) Stieren (>= 2 jaar) Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar) (x 1 000) Stieren (>= 2 jaar) Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar) (x 1 000)
2015 1 april 4.134 1.337 599 41 582 13 102 909 358 551 172 33 43 35 42 20 1.622 80 . . 13 . .
2015 1 december 4.315 1.365 629 43 572 12 108 955 376 579 175 34 45 35 40 21 1.717 85 . . 17 . .
2017 1 april 4.096 1.200 511 46 530 9 103 953 356 597 175 31 61 25 36 21 1.694 59 . . 16 . .
2017 1 december 4.030 1.168 509 46 501 10 102 948 354 594 176 31 61 24 40 21 1.665 58 . . 15 . .
2018 1 april 3.897 1.032 438 45 447 8 93 995 366 629 170 31 51 27 37 24 1.622 63 . . 15 . .
2018 1 december 3.690 951 407 47 399 10 88 988 355 633 144 22 46 21 35 20 1.552 42 . . 13 . .
2019 1 april 3.750 924 410 43 388 8 74 1.005 373 632 166 31 47 27 36 25 1.578 63 . . 14 . .
2019 1 december 3.721 954 434 52 373 9 86 978 364 614 143 23 41 22 37 21 1.590 43 . . 13 . .
2020 1 april 3.766 935 439 41 373 8 74 1.000 371 628 166 32 46 28 36 24 1.593 58 . . 14 . .
2020 1 december 3.691 985 455 54 394 10 72 939 325 614 144 24 39 26 35 21 1.569 43 . . 11 . .
Bron: CBS, Rijksdienst voor Ondernemend Ned
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft het aantal runderen op Nederlandse agrarische bedrijven weer. Behalve het totaal aantal runderen, wordt ook de verdeling gegeven naar melkvee en naar vleesvee.
De omvang van de rundveestapel wordt vastgesteld op 1 april en op 1 december.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 december 2008 t/m 1 december 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door Omvang veestapel op agrarische bedrijven: peildatum 1 april en 1 december, zie de links in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Rundvee, totaal
Voor de peildatum 1 april: totaal aantal runderen aanwezig op Nederlandse landbouwbedrijven van 3000 euro SO of meer. Voor de peildatum 1 december: totaal aantal runderen volgens de oormerkregistratie (I&R) van de Dienst Regelingen van het Ministerie
van (EZ) Economische Zaken.
Jongvee voor de melkveehouderij
Jongvee dat voor melkproductie wordt aangehouden.

Jongvee voor de melkveehouderij, totaal
Jongvee dat voor melkproductie wordt aangehouden.
Jongvee melkvee, < 1 jaar, vrouwelijk
Jongvee voor de melkveehouderij, jonger dan 1 jaar, vrouwelijk.
Jongvee melkvee, < 1 jaar, mannelijk
Jongvee voor de melkveehouderij, jonger dan 1 jaar, mannelijk.
Jongvee melkvee, 1-2 jaar, vrouwelijk
Jongvee voor de melkveehouderij, van 1 tot 2 jaar, vrouwelijk.
.
Jongvee melkvee, 1-2 jaar, mannelijk
Jongvee voor de melkveehouderij, van 1 tot 2 jaar, mannelijk.
Jongvee melkvee, >= 2 jaar, vrouwelijk
Jongvee voor de melkveehouderij, 2 jaar of ouder, vrouwelijk (nog nooit gekalfd).
Vleeskalveren
Vleeskalveren voor de productie van wit- en rosévlees (jonger dan 1 jaar).
Vleeskalveren, totaal
Vleeskalveren voor rosé-vlees (< 1 jaar)
Vleeskalveren voor de productie van rosé-vlees (jonger dan 1 jaar).

Vleeskalveren voor witvlees (< 1 jaar)
Vleeskalveren voor de productie van witvlees (jonger dan 1 jaar).
Jongvee voor de vleesproductie
Jongvee dat voor de productie van vlees wordt aangehouden (exclusief vleeskalveren).

Jongvee voor de vleesproductie, totaal
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, vrl.
Jongvee voor de vleesproductie, jonger dan 1 jaar, vrouwelijk.
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, mnl.
Jongvee voor de vleesproductie (inclusief ossen), jonger dan 1 jaar mannelijk.
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, vrl.
Jongvee voor de vleesproductie, van 1 tot 2 jaar, vrouwelijk.
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, mnl.
Jongvee voor de vleesproductie (inclusief ossen), van 1 tot 2 jaar, mannelijk.
Jongvee vleesproductie, >= 2 jr, vrl.
Jongvee voor de vleesproductie, 2 jaar of ouder, vrouwelijk (nog nooit gekalfd).
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jr)
Koeien van 2 jaar of ouder, die ten minste eenmaal gekalfd hebben en voor de melkproductie, dan wel de fokkerij worden aangehouden; inclusief droogstaande koeien (dit zijn koeien, die tijdelijk geen melk geven omdat ze drachtig zijn).
Overige koeien
Overige koeien, totaal
Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar)
Koeien van 2 jaar en ouder, die worden vetgemest of vetgeweid na één of meer keren te hebben gekalfd. Betreft uitgeschifte (uit productie genomen) melkkoeien, die worden vetgemest of geweid tussen de laatste lactatie (melkgift) en het slachten.
Zoogkoeien (>= 2 jaar)
Zoogkoeien, 2 jaar of ouder (ten minste eenmaal gekalfd). Zoogkoeien zijn koeien van vleesrassen waar het kalf bij de koe wordt gelaten en de koe daarom niet wordt gemolken.
Stieren (>= 2 jaar)
Stieren (>= 2 jaar), totaal
Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar)
Stieren voor de fokkerij (2 jaar of ouder).
Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar)
Stieren voor vleesproductie, 2 jaar of ouder.