Industrie; voorraad gereed product, index 2005=100 2004-2012

Industrie; voorraad gereed product, index 2005=100 2004-2012

Perioden Indexcijfers voorraad gereed product (2005=100) Ontwikkeling voorraad gereed product (%)
2012 januari 104,0 3,8
2012 februari 106,9 6,1
2012 maart 106,8 5,4
2012 1e kwartaal 105,9 5,1
2012 april 105,6 1,5
2012 mei 108,2 2,5
2012 juni 109,1 2,8
2012 2e kwartaal 107,7 2,3
2012 juli 109,4 2,3
2012 augustus* 107,2 -2,5
2012 september* 106,3 -0,5
2012 3e kwartaal* 107,6 -0,2
2012 oktober* 103,5 -4,4
2012 november* 108,2 -1,1
2012 december* 106,2 1,6
2012 4e kwartaal* 106,0 -1,3
2012* 106,8 1,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het indexcijfer en de ontwikkeling van de voorraad gereed product in de bedrijfstak industrie, aangegeven met de code Sectie C volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. De cijfers in deze tabel komen uit een maandelijks onderzoek naar de voorraadontwikkeling bij industriële bedrijven. Niet alle industriële bedrijven doen mee aan het onderzoek. Sommige SBI's in de industrie worden niet waargenomen. Ook worden alleen gegevens verzameld bij industriële bedrijven met minstens 50 werkzame personen.
Het indexcijfer beschrijft het volume van de voorraad tegen prijzen in de basisperiode (2005=100).
De ontwikkeling van de voorraad wordt weergegeven met procentuele veranderingen ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor.

Gegevens beschikbaar: januari 2004 tot en met december 2012

Status van de cijfers
De indices van de voorraad van de vijf meest recente maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 27 maart 2013:
Deze tabel is gestopt per 27 maart 2013 en wordt voortgezet als Industrie; voorraad gereed product, index 2010=100. Zie ook paragraaf 3.
Het statistische onderzoek, dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel, heeft met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan.
1. In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100).
2. De wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is gestopt per 27 maart 2013.
Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan:
In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010.
Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep.
Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht.
Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.
Na het stopzetten van deze tabel worden de cijfers niet meer aangepast, daarom blijven de cijfers van de laatste vijf maanden voorlopig. De overige perioden zijn definitief.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers voorraad gereed product
Het indexcijfer beschrijft het volume van de voorraad gereed product in de
verslagperiode tegen prijzen in de basisperiode (2005=100).
De opgegeven voorraad gereed product betreft de balanswaarde zoals die
in de administratie van de berichtgever is opgenomen.
Ontwikkeling voorraad gereed product
De procentuele ontwikkeling van de voorraad gereed product in een bepaalde
periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het
daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent deze ontwikkeling op basis van
niet afgeronde indexcijfers.
De waarde van de voorraad gereed product betreft de balanswaarde zoals die
in de administratie van de berichtgever is opgenomen.