Integratie; migratieachtergrond, 2006-2011

Integratie; migratieachtergrond, 2006-2011

Migratieachtergrond Persoonskenmerken Perioden Mediagebruik Leest vaak Nederlandse (dag)bladen (%) Mediagebruik Leest vaak (dag)bladen uit land herkomst (%) Mediagebruik Kijkt vaak naar Nederlandse zenders (%) Mediagebruik Kijkt vaak naar zenders land herkomst (%) Mediagebruik Heeft computer met internetaansluiting (%)
Turkije Totaal persoonskenmerken 2011 30 12 51 75 87
Turkije Geslacht: mannen 2011 36 15 58 69 90
Turkije Geslacht: vrouwen 2011 25 9 44 80 84
Turkije Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2011 37 6 61 63 98
Turkije Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2011 35 13 59 73 94
Turkije Leeftijd: 45 jaar of ouder 2011 18 16 28 87 65
Turkije Migratieachtergrond: 1e generatie 2011 23 14 42 80 82
Turkije Migratieachtergrond: 2e generatie 2011 46 7 70 62 98
Turkije Onderwijsniveau: basisonderwijs 2011 15 17 31 88 68
Turkije Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo 2011 20 8 50 81 92
Turkije Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2011 38 8 65 68 98
Turkije Onderwijsniveau: hbo, wo 2011 . . 65 49 100
Turkije Gemeente < 50 000 inwoners 2011 35 11 57 75 90
Turkije Gemeente >= 50 000 inwoners 2011 30 14 55 75 87
Turkije 4 grote steden 2011 28 11 43 74 85
Turkije Niet kerks 2011 35 10 55 69 86
Turkije Kerks 2011 27 14 47 80 88
Marokko Totaal persoonskenmerken 2011 34 4 72 42 85
Marokko Geslacht: mannen 2011 38 5 73 39 84
Marokko Geslacht: vrouwen 2011 30 2 71 44 87
Marokko Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2011 40 2 78 16 96
Marokko Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2011 41 4 78 38 93
Marokko Leeftijd: 45 jaar of ouder 2011 16 3 56 70 64
Marokko Migratieachtergrond: 1e generatie 2011 25 4 68 57 80
Marokko Migratieachtergrond: 2e generatie 2011 50 2 79 13 95
Marokko Onderwijsniveau: basisonderwijs 2011 16 2 61 66 69
Marokko Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo 2011 28 5 75 38 89
Marokko Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2011 41 4 79 27 94
Marokko Onderwijsniveau: hbo, wo 2011 65 3 79 22 99
Marokko Gemeente < 50 000 inwoners 2011 32 4 67 40 83
Marokko Gemeente >= 50 000 inwoners 2011 36 3 76 41 88
Marokko 4 grote steden 2011 32 4 70 42 84
Marokko Niet kerks 2011 31 3 77 32 88
Marokko Kerks 2011 36 4 68 50 83
Suriname Totaal persoonskenmerken 2011 57 5 83 5 89
Suriname Geslacht: mannen 2011 61 5 81 3 89
Suriname Geslacht: vrouwen 2011 54 5 85 7 89
Suriname Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2011 41 1 77 4 96
Suriname Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2011 66 5 81 4 96
Suriname Leeftijd: 45 jaar of ouder 2011 55 7 89 7 79
Suriname Migratieachtergrond: 1e generatie 2011 59 7 86 6 85
Suriname Migratieachtergrond: 2e generatie 2011 53 2 77 3 97
Suriname Onderwijsniveau: basisonderwijs 2011 35 3 89 11 69
Suriname Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo 2011 46 5 85 7 82
Suriname Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2011 59 4 82 4 95
Suriname Onderwijsniveau: hbo, wo 2011 72 6 81 3 96
Suriname Gemeente < 50 000 inwoners 2011 52 3 86 1 93
Suriname Gemeente >= 50 000 inwoners 2011 59 6 82 4 92
Suriname 4 grote steden 2011 57 5 83 7 86
Suriname Niet kerks 2011 56 3 82 4 90
Suriname Kerks 2011 59 9 87 8 84
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal persoonskenmerken 2011 46 8 81 2 94
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Geslacht: mannen 2011 50 8 79 2 92
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Geslacht: vrouwen 2011 42 7 83 2 95
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2011 35 3 74 1 98
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2011 49 8 81 2 97
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Leeftijd: 45 jaar of ouder 2011 50 11 88 3 85
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Migratieachtergrond: 1e generatie 2011 46 10 83 3 91
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Migratieachtergrond: 2e generatie 2011 44 0 76 1 99
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Onderwijsniveau: basisonderwijs 2011 . . 87 5 80
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo 2011 35 9 85 4 88
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2011 44 8 80 2 95
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Onderwijsniveau: hbo, wo 2011 62 7 78 0 100
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Gemeente < 50 000 inwoners 2011 50 4 85 1 97
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Gemeente >= 50 000 inwoners 2011 47 9 81 2 94
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 4 grote steden 2011 42 8 80 2 91
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Niet kerks 2011 45 7 80 2 94
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Kerks 2011 46 10 84 3 92
Nederlandse achtergrond Totaal persoonskenmerken 2011 63 82 91
Nederlandse achtergrond Geslacht: mannen 2011 65 81 94
Nederlandse achtergrond Geslacht: vrouwen 2011 60 83 89
Nederlandse achtergrond Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2011 33 76 99
Nederlandse achtergrond Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2011 49 75 99
Nederlandse achtergrond Leeftijd: 45 jaar of ouder 2011 78 88 85
Nederlandse achtergrond Migratieachtergrond: 1e generatie 2011
Nederlandse achtergrond Migratieachtergrond: 2e generatie 2011
Nederlandse achtergrond Onderwijsniveau: basisonderwijs 2011 . 90 76
Nederlandse achtergrond Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo 2011 68 87 83
Nederlandse achtergrond Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2011 54 81 96
Nederlandse achtergrond Onderwijsniveau: hbo, wo 2011 67 78 99
Nederlandse achtergrond Gemeente < 50 000 inwoners 2011 61 83 92
Nederlandse achtergrond Gemeente >= 50 000 inwoners 2011 61 81 90
Nederlandse achtergrond 4 grote steden 2011 82 93
Nederlandse achtergrond Niet kerks 2011 60 83 93
Nederlandse achtergrond Kerks 2011 74 79 83
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de sociaal-culturele integratie van vier migratieachtergrond groepen in Nederland: Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Aan de orde komen onder andere de mate waarin zij zich verbonden voelen met Nederland, contacten met autochtonen, het beheersen van het Nederlands en deelname aan het verenigingsleven. Ook opvattingen over de rol van mannen en vrouwen, over familieverbanden, over homoseksualiteit en over ethische kwesties, religie en mediagebruik komen in de tabel aan bod. Waar mogelijk zijn de allochtone groepen vergeleken met een groep autochtonen.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2011.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen per 14 januari 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Mediagebruik
Mediagebruik
Percentage personen dat vaak Nederlandse (dag)bladen of (dag)bladen land herkomst leest, dat vaak naar Nederlandse of naar zenders land herkomst kijkt en dat beschikt over een computer met internetaansluiting.
Leest vaak Nederlandse (dag)bladen
Leest vaak Nederlandse (dag)bladen
Aan respondenten is gevraagd op hoeveel dagen per week zij Nederlandse (dag)bladen lezen. In 2006 luidden de antwoordcategorieën bij deze vraag als volgt: nooit, minder dan 1 dag per week, 1 à 2 dagen per week, 3à 4 dagen per week, 5 à 6 dagen per week en elke dag. In 2011 als volgt: nooit, minder dan 1 keer per week, meerdere keren per week, (bijna) elke dag. Voor 2006 wordt het percentage personen gerapporteerd dat minstens 5 dagen per week Nederlandse kranten of tijdschriften leest. In 2011 het
percentage personen dat (bijna) elke dag Nederlandse kranten of tijdschriften leest. Eventuele verschillen tussen 2006 en 2011 kunnen mede veroorzaakt worden door deze verschillen in definitie tussen de twee jaren.
Leest vaak (dag)bladen uit land herkomst
Leest vaak (dag)bladen uit land herkomst
Aan respondenten is gevraagd op hoeveel dagen per week zij (dag)bladen uit het land van herkomst lezen. In 2006 luidden de antwoordcategorieën bij deze vraag als volgt: nooit, minder dan 1 dag per week, 1 à 2 dagen per week, 3à 4 dagen per week, 5 à 6 dagen per week en elke dag. In 2011 als volgt: nooit, minder dan 1 keer per week, meerdere keren per week, (bijna) elke dag. Voor 2006 wordt het percentage personen gerapporteerd dat minstens 5 dagen per week kranten of tijdschriften uit het land van herkomst leest. In 2011 het percentage personen dat (bijna) elke dag kranten of tijdschriften uit het land van herkomst leest. Eventuele verschillen tussen 2006 en 2011 kunnen mede veroorzaakt worden door deze verschillen in definitie tussen de twee jaren.
Kijkt vaak naar Nederlandse zenders
Kijkt vaak naar Nederlandse zenders
Aan respondenten is gevraagd op hoeveel dagen per week zij naar Nederlandse tv-zenders kijken. In 2006 luidden de antwoordcategorieën bij deze vraag als volgt: nooit, minder dan 1 dag per week, 1 à 2 dagen per week, 3à 4 dagen per week, 5 à 6 dagen per week en elke dag. In 2011 als volgt: nooit, minder dan 1 keer per week, meerdere keren per week, (bijna) elke dag. Voor 2006 wordt het percentage personen gerapporteerd dat op minstens 5 dagen per week naar Nederlandse tv-zenders kijkt. In 2011 het percentage personen dat (bijna) elke dag naar Nederlandse tv-zenders kijkt. Eventuele verschillen tussen 2006 en 2011 kunnen mede veroorzaakt worden door deze verschillen in definitie tussen de twee jaren.
Kijkt vaak naar zenders land herkomst
Kijkt vaak naar zenders land herkomst
Aan respondenten is gevraagd op hoeveel dagen per week zij naar tv-zenders uit het land van herkomst kijken. In 2006 luidden de antwoordcategorieën bij deze vraag als volgt: nooit, minder dan 1 dag per week, 1 à 2 dagen per week, 3à 4 dagen per week, 5 à 6 dagen per week en elke dag. In 2011 als volgt: nooit, minder dan 1 keer per week, meerdere keren per week, (bijna) elke dag. Voor 2006 wordt het percentage personen gerapporteerd dat op minstens 5 dagen per week naar tv-zenders uit het land van herkomst kijkt. In 2011 het percentage personen dat (bijna) elke dag naar tv-zenders uit het land van herkomst kijkt. Eventuele verschillen tussen 2006 en 2011 kunnen mede veroorzaakt worden door deze verschillen in definitie tussen de twee jaren.
Heeft computer met internetaansluiting
Percentage personen dat met 'ja' antwoordt op de vraag of zij
een computer hebben waarmee zij kunnen internetten.