Integratie; migratieachtergrond, 2006-2011


Deze tabel gaat over de sociaal-culturele integratie van vier migratieachtergrond groepen in Nederland: Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Aan de orde komen onder andere de mate waarin zij zich verbonden voelen met Nederland, contacten met autochtonen, het beheersen van het Nederlands en deelname aan het verenigingsleven. Ook opvattingen over de rol van mannen en vrouwen, over familieverbanden, over homoseksualiteit en over ethische kwesties, religie en mediagebruik komen in de tabel aan bod. Waar mogelijk zijn de allochtone groepen vergeleken met een groep autochtonen.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2011.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen per 14 januari 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Integratie; migratieachtergrond, 2006-2011

Migratieachtergrond Persoonskenmerken Perioden Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondIdentificatie met land van migratieMeer land van migratie (%) Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondIdentificatie met land van migratieZowel land van mig als Nederland (%) Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondIdentificatie met land van migratieMeer Nederland (%) Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondVoelt zicht thuis in NederlandNee (%) Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondVoelt zicht thuis in NederlandSoms wel en soms niet (%) Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondVoelt zicht thuis in NederlandJa (%) Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondHeimwee naar land van migratieVaak (%) Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondHeimwee naar land van migratieSoms (%) Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondHeimwee naar land van migratieNooit (%) Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondContacten in de vrije tijdMeer met eigen groep (%) Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondContacten in de vrije tijdHalf eigen groep, half Nederlanders (%) Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondContacten in de vrije tijdMeer met Nederlanders (%) Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondBezoek van Nederlanders Nooit (%) Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondBezoek van Nederlanders Soms (%) Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondBezoek van Nederlanders Vaak (%) Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondVoelt zich thuis in NederlandNee (%) Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondVoelt zich thuis in NederlandSoms wel en soms niet (%) Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondVoelt zich thuis in NederlandJa (%) Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondContacten in de vrije tijdMet migratieachtergrond Nederlanders (%) Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondContacten in de vrije tijdHalf Nederlanders, half migratieachtergr (%) Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondContacten in de vrije tijdMeer met migratieachtergrond (%) Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondBezoek personen met migratieachtergrondNooit (%) Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondBezoek personen met migratieachtergrondSoms (%) Oriëntatie Nederland:migratieachtergrondBezoek personen met migratieachtergrondVaak (%) Moeite met de Nederlandse taalMoeite met het voeren van een gesprek (%) Moeite met de Nederlandse taalMoeite met lezen (%) Moeite met de Nederlandse taalMoeite met schrijven (%) OpvattingenRol van mannen en vrouwenVrouw verantwoordelijk voor huishouden (% (helemaal) mee eens) OpvattingenRol van mannen en vrouwenVrouw stopt met werken na krijgen kind (% (helemaal) mee eens) OpvattingenRol van mannen en vrouwenDe man is verantwoordelijk voor het geld (% (helemaal) mee eens) OpvattingenRol van mannen en vrouwenGeld verdienen belangrijker voor jongens (% (helemaal) mee eens) OpvattingenBelang van familiebandenOuder familielid heeft meer invloed (% (helemaal) mee eens) OpvattingenBelang van familiebandenKind moet vaak op bezoek bij ouders (% (helemaal) mee eens) OpvattingenBelang van familiebandenKind blijft thuis wonen tot trouwen (% (helemaal) mee eens) OpvattingenBelang van familiebandenMeer vertrouwen in familie dan vrienden (% (helemaal) mee eens) OpvattingenBelang van familiebandenKinderen moeten voor ouders zorgen (% (helemaal) mee eens) OpvattingenHomoseksualiteitHomo's moeten leven kunnen leiden (% (helemaal) mee eens) OpvattingenHomoseksualiteitHet is goed dat homo's mogen trouwen (% (helemaal) mee eens) OpvattingenHomoseksualiteitKind met partner zelfde geslacht is prob (% (helemaal) mee eens) OpvattingenEthische kwestiesVrouw mag abortus laten uitvoeren (% (helemaal) mee eens) OpvattingenEthische kwestiesIemand beslist zelf over levenseinde (% (helemaal) mee eens) OpvattingenEthische kwestiesGeen doodstraf meer is goed (% (helemaal) mee eens) VerenigingslevenBezoekt activiteiten van verenigingen (%) VerenigingslevenIs lid van vereniging (%) VerenigingslevenDoet vrijwilligerswerk (%) ReligieRekent zich tot een godsdienst/religie (%) ReligieBezoekt godsdienstige bijeenkomstMinstens een keer per week (%) ReligieBezoekt godsdienstige bijeenkomstElke maand (%) ReligieBezoekt godsdienstige bijeenkomst(vrijwel) Nooit (%) MediagebruikLeest vaak Nederlandse (dag)bladen (%) MediagebruikLeest vaak (dag)bladen uit land herkomst (%) MediagebruikKijkt vaak naar Nederlandse zenders (%) MediagebruikKijkt vaak naar zenders land herkomst (%) MediagebruikHeeft computer met internetaansluiting (%) Deelname aan de politiekVan plan om te gaan stemmenJa of misschien (%) Deelname aan de politiekVan plan om te gaan stemmenNee (%) Deelname aan de politiekVan plan om te gaan stemmenNiet stemgerechtigd (%) Deelname aan de politiekInteresse in politiekNiet geïnteresseerd (%) Deelname aan de politiekInteresse in politiekEen beetje geïnteresseerd (%) Deelname aan de politiekInteresse in politiekZeer geïnteresseerd (%)
Turkije Totaal persoonskenmerken 2006 58 30 12 8 27 65 35 37 28 66 24 11 40 47 13 23 24 33 63 34 33 25 48 78 65 70 . . . . . . . 51 38 9 95 34 12 53 28 12 60 72 67 69 18 14 55 34 11
Turkije Totaal persoonskenmerken 2011 74 21 6 8 30 62 39 43 18 67 26 7 45 43 12 23 21 26 . 23 24 30 48 79 64 75 85 54 28 75 35 40 77 38 . . 95 42 12 46 30 12 51 75 87 67 14 19 52 34 14
Bron: CBS.
Verklaring van tekens