Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008


Deze tabel geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen van grote ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland.
De gegevens worden samengesteld uit een directe enquêtering onder de grote ondernemingen (balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro).
De gegevens zijn ingedeeld naar economische activiteit (hoofdsectie Standaard Bedrijfsindeling 2008) en naar buitenlandse verwevenheid.

Gemakshalve wordt hier de term 'onderneming' gebruikt; feitelijk correct is echter 'ondernemingengroep' zoals door het CBS gedefinieerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief.

Wijzigingen per 16 maart 2020:
De definitieve cijfers van 2018 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 januari 2020:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie “Buitenlandsbelang in Nederland” is aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
- In december (12 maanden na verslagjaar) verschijnen voorlopige cijfers;
- In maart (15 maanden na verslagjaar) komt aanvullende informatie beschikbaar op grond waarvan de gegevens een definitieve status krijgen.

Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Bedrijfstak/branche (SBI 2008) Buitenlands belang Perioden Ondernemingengroep (aantal) Balanstotaal eindstand (mln euro) ResultatenrekeningNetto omzetTotale netto omzet (mln euro) ResultatenrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) ResultatenrekeningNettoresultaat (mln euro)
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2006 1.264 744.301,8 583.678,8 44.185,4 72.201,1
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2007 1.272 800.719,2 615.929,8 44.523,4 90.166,4
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2008 1.315 889.846,7 664.659,1 39.763,4 66.488,2
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2009 1.403 932.665,9 602.989,5 30.565,3 41.718,5
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2010 1.604 1.004.893,1 669.853,3 38.930,3 61.373,5
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2011 1.890 1.159.579,6 789.848,1 41.201,2 72.929,7
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2012 1.891 1.196.112,5 804.448,2 33.072,7 56.417,1
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2013 1.868 1.292.799,2 784.027,8 28.456,9 58.209,5
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2014 2.002 1.377.322,6 816.630,0 36.163,2 54.633,6
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2015 2.057 1.536.491,9 808.098,2 45.074,5 65.559,0
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2016 2.020 1.653.881,6 795.970,0 41.245,9 56.420,0
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2017 2.376 1.844.835,9 905.082,6 48.109,5 86.749,6
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2018 2.523 2.062.684,0 982.185,9 51.375,4 131.328,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens