Vestiging; economische activiteit hoofdbedrijf, SBI 2008, regio, 2006-2010

Vestiging; economische activiteit hoofdbedrijf, SBI 2008, regio, 2006-2010

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Vestigingen (aantal)
93119 Overige sportaccommodaties Nederland 2010 615
93119 Overige sportaccommodaties Noord-Nederland (LD) 2010 50
93119 Overige sportaccommodaties Oost-Nederland (LD) 2010 115
93119 Overige sportaccommodaties West-Nederland (LD) 2010 310
93119 Overige sportaccommodaties Zuid-Nederland (LD) 2010 140
93119 Overige sportaccommodaties Groningen (PV) 2010 15
93119 Overige sportaccommodaties Friesland (PV) 2010 25
93119 Overige sportaccommodaties Drenthe (PV) 2010 15
93119 Overige sportaccommodaties Overijssel (PV) 2010 35
93119 Overige sportaccommodaties Flevoland (PV) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties Gelderland (PV) 2010 70
93119 Overige sportaccommodaties Utrecht (PV) 2010 35
93119 Overige sportaccommodaties Noord-Holland (PV) 2010 120
93119 Overige sportaccommodaties Zuid-Holland (PV) 2010 135
93119 Overige sportaccommodaties Zeeland (PV) 2010 15
93119 Overige sportaccommodaties Noord-Brabant (PV) 2010 100
93119 Overige sportaccommodaties Limburg (PV) 2010 40
93119 Overige sportaccommodaties Oost-Groningen (CR) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Delfzijl en omgeving (CR) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Overig Groningen (CR) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Noord-Friesland (CR) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties Zuidwest-Friesland (CR) 2010 0
93119 Overige sportaccommodaties Zuidoost-Friesland (CR) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties Noord-Drenthe (CR) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties Zuidoost-Drenthe (CR) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Zuidwest-Drenthe (CR) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Noord-Overijssel (CR) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties Zuidwest-Overijssel (CR) 2010 0
93119 Overige sportaccommodaties Twente (CR) 2010 25
93119 Overige sportaccommodaties Veluwe (CR) 2010 30
93119 Overige sportaccommodaties Achterhoek (CR) 2010 15
93119 Overige sportaccommodaties Arnhem / Nijmegen (CR) 2010 20
93119 Overige sportaccommodaties Zuidwest-Gelderland (CR) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties Utrecht (CR) 2010 35
93119 Overige sportaccommodaties Kop van Noord-Holland (CR) 2010 30
93119 Overige sportaccommodaties Alkmaar en omgeving (CR) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties IJmond (CR) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Agglomeratie Haarlem (CR) 2010 15
93119 Overige sportaccommodaties Zaanstreek (CR) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Groot-Amsterdam (CR) 2010 45
93119 Overige sportaccommodaties Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2010 15
93119 Overige sportaccommodaties Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2010 20
93119 Overige sportaccommodaties Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2010 35
93119 Overige sportaccommodaties Delft en Westland (CR) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties Oost-Zuid-Holland (CR) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties Groot-Rijnmond (CR) 2010 40
93119 Overige sportaccommodaties Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2010 15
93119 Overige sportaccommodaties Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Overig Zeeland (CR) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties West-Noord-Brabant (CR) 2010 25
93119 Overige sportaccommodaties Midden-Noord-Brabant (CR) 2010 20
93119 Overige sportaccommodaties Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2010 30
93119 Overige sportaccommodaties Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2010 25
93119 Overige sportaccommodaties Noord-Limburg (CR) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties Midden-Limburg (CR) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties Zuid-Limburg (CR) 2010 20
93119 Overige sportaccommodaties Flevoland (CR) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties Groningen (GA) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Leeuwarden (GA) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Zwolle (GA) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Enschede (GA) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties Apeldoorn (GA) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties Arnhem (GA) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Nijmegen (GA) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Amersfoort (GA) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Utrecht (GA) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Amsterdam (GA) 2010 45
93119 Overige sportaccommodaties Haarlem (GA) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties Leiden (GA) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties 's-Gravenhage (GA) 2010 30
93119 Overige sportaccommodaties Rotterdam (GA) 2010 30
93119 Overige sportaccommodaties Dordrecht (GA) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties Breda (GA) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Tilburg (GA) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties 's-Hertogenbosch (GA) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Eindhoven (GA) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties Geleen / Sittard (GA) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Heerlen (GA) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Maastricht (GA) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Groningen (SG) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties Leeuwarden (SG) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Zwolle (SG) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Enschede (SG) 2010 15
93119 Overige sportaccommodaties Apeldoorn (SG) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties Arnhem (SG) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties Nijmegen (SG) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties Amersfoort (SG) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Utrecht (SG) 2010 15
93119 Overige sportaccommodaties Amsterdam (SG) 2010 55
93119 Overige sportaccommodaties Haarlem (SG) 2010 20
93119 Overige sportaccommodaties Leiden (SG) 2010 20
93119 Overige sportaccommodaties 's-Gravenhage (SG) 2010 50
93119 Overige sportaccommodaties Rotterdam (SG) 2010 35
93119 Overige sportaccommodaties Dordrecht (SG) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties Breda (SG) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties Tilburg (SG) 2010 15
93119 Overige sportaccommodaties 's-Hertogenbosch (SG) 2010 10
93119 Overige sportaccommodaties Eindhoven (SG) 2010 15
93119 Overige sportaccommodaties Geleen / Sittard (SG) 2010 5
93119 Overige sportaccommodaties Heerlen (SG) 2010 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen naar
economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008
(SBI 2008) onderverdeeld naar (sub)klassen van de SBI 2008. De bedrijven
zijn voorts ingedeeld naar regionale kenmerken gebaseerd op de
gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar. Het aantal
bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2006

Status van de cijfers: definitief

Nieuwe versie:
Met ingang van het statistiekjaar 2008 wordt de nieuwe standaard
bedrijfsindeling 2008 gehanteerd. De reeks is teruggelegd tot en met 2006.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is per 20 april 2012 stopgezet.
Het samenstellen van de cijfers is in vergelijking met voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de statistische eenheid is veranderd.
- de hoofdactiviteit (SBI 2008) van de vestiging is toegepast.
Genoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een nieuwe tabel waarin de cijfers zijn teruggelegd tot en met 2007.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Vestiging:
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of
terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten.
Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging. Meerdere locaties van
een bedrijf binnen één postcodegebied worden als één vestiging beschouwd.