Vestiging; economische activiteit hoofdbedrijf, SBI 2008, regio, 2006-2010

Vestiging; economische activiteit hoofdbedrijf, SBI 2008, regio, 2006-2010

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Vestigingen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2006 809.310
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2007 849.225
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2008 886.540
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2009 934.975
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2010 956.210
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2006 90.935
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2007 88.810
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2008 86.830
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2009 86.375
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2010 84.680
B Delfstoffenwinning Nederland 2006 385
B Delfstoffenwinning Nederland 2007 385
B Delfstoffenwinning Nederland 2008 370
B Delfstoffenwinning Nederland 2009 370
B Delfstoffenwinning Nederland 2010 390
C Industrie Nederland 2006 47.150
C Industrie Nederland 2007 48.280
C Industrie Nederland 2008 49.415
C Industrie Nederland 2009 51.740
C Industrie Nederland 2010 51.740
D Energievoorziening Nederland 2006 575
D Energievoorziening Nederland 2007 630
D Energievoorziening Nederland 2008 675
D Energievoorziening Nederland 2009 805
D Energievoorziening Nederland 2010 800
E Waterbedrijven en afvalbeheer Nederland 2006 1.720
E Waterbedrijven en afvalbeheer Nederland 2007 1.690
E Waterbedrijven en afvalbeheer Nederland 2008 1.735
E Waterbedrijven en afvalbeheer Nederland 2009 1.810
E Waterbedrijven en afvalbeheer Nederland 2010 1.850
F Bouwnijverheid Nederland 2006 84.935
F Bouwnijverheid Nederland 2007 93.220
F Bouwnijverheid Nederland 2008 104.455
F Bouwnijverheid Nederland 2009 116.795
F Bouwnijverheid Nederland 2010 119.020
G Handel Nederland 2006 190.175
G Handel Nederland 2007 197.250
G Handel Nederland 2008 200.695
G Handel Nederland 2009 205.380
G Handel Nederland 2010 205.345
H Vervoer en opslag Nederland 2006 27.060
H Vervoer en opslag Nederland 2007 27.845
H Vervoer en opslag Nederland 2008 28.610
H Vervoer en opslag Nederland 2009 29.470
H Vervoer en opslag Nederland 2010 29.455
I Horeca Nederland 2006 38.400
I Horeca Nederland 2007 39.265
I Horeca Nederland 2008 39.935
I Horeca Nederland 2009 42.410
I Horeca Nederland 2010 42.485
J Informatie en communicatie Nederland 2006 25.570
J Informatie en communicatie Nederland 2007 28.320
J Informatie en communicatie Nederland 2008 30.915
J Informatie en communicatie Nederland 2009 33.900
J Informatie en communicatie Nederland 2010 35.340
K Financiële dienstverlening Nederland 2006 20.660
K Financiële dienstverlening Nederland 2007 22.095
K Financiële dienstverlening Nederland 2008 22.240
K Financiële dienstverlening Nederland 2009 23.290
K Financiële dienstverlening Nederland 2010 22.435
L Verhuur en handel van onroerend goed Nederland 2006 19.965
L Verhuur en handel van onroerend goed Nederland 2007 21.290
L Verhuur en handel van onroerend goed Nederland 2008 21.270
L Verhuur en handel van onroerend goed Nederland 2009 21.640
L Verhuur en handel van onroerend goed Nederland 2010 21.770
M Specialistische zakelijke diensten Nederland 2006 114.205
M Specialistische zakelijke diensten Nederland 2007 124.715
M Specialistische zakelijke diensten Nederland 2008 136.055
M Specialistische zakelijke diensten Nederland 2009 147.950
M Specialistische zakelijke diensten Nederland 2010 157.730
N Verhuur en overige zakelijke diensten Nederland 2006 35.960
N Verhuur en overige zakelijke diensten Nederland 2007 38.235
N Verhuur en overige zakelijke diensten Nederland 2008 40.315
N Verhuur en overige zakelijke diensten Nederland 2009 43.140
N Verhuur en overige zakelijke diensten Nederland 2010 44.085
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2006 940
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2007 995
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2008 965
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2009 980
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2010 1.095
P Onderwijs Nederland 2006 18.595
P Onderwijs Nederland 2007 18.790
P Onderwijs Nederland 2008 19.890
P Onderwijs Nederland 2009 21.495
P Onderwijs Nederland 2010 23.330
Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2006 42.225
Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2007 44.430
Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2008 46.385
Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2009 49.675
Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2010 54.950
R Cultuur, sport en recreatie Nederland 2006 11.700
R Cultuur, sport en recreatie Nederland 2007 12.175
R Cultuur, sport en recreatie Nederland 2008 12.760
R Cultuur, sport en recreatie Nederland 2009 12.630
R Cultuur, sport en recreatie Nederland 2010 12.635
S Overige dienstverlening Nederland 2006 38.150
S Overige dienstverlening Nederland 2007 40.805
S Overige dienstverlening Nederland 2008 43.020
S Overige dienstverlening Nederland 2009 45.110
S Overige dienstverlening Nederland 2010 47.075
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen naar
economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008
(SBI 2008) onderverdeeld naar (sub)klassen van de SBI 2008. De bedrijven
zijn voorts ingedeeld naar regionale kenmerken gebaseerd op de
gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar. Het aantal
bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2006

Status van de cijfers: definitief

Nieuwe versie:
Met ingang van het statistiekjaar 2008 wordt de nieuwe standaard
bedrijfsindeling 2008 gehanteerd. De reeks is teruggelegd tot en met 2006.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is per 20 april 2012 stopgezet.
Het samenstellen van de cijfers is in vergelijking met voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de statistische eenheid is veranderd.
- de hoofdactiviteit (SBI 2008) van de vestiging is toegepast.
Genoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een nieuwe tabel waarin de cijfers zijn teruggelegd tot en met 2007.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Vestiging:
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of
terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten.
Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging. Meerdere locaties van
een bedrijf binnen één postcodegebied worden als één vestiging beschouwd.