Regionale prognose kerncijfers; 2009-2040

Regionale prognose kerncijfers; 2009-2040

Regio's 2009 Perioden Totale bevolking (aantal) Totale bevolking naar herkomst Autochtoon (aantal) Totale bevolking naar herkomst Niet-westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Totale bevolking naar herkomst Westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Levendgeborenen (aantal) Overledenen (aantal) Immigratie (aantal) Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Vestigers uit andere gemeente (aantal) Vertrekkers naar andere gemeente (aantal)
Nederland 2009 . . . . 180.990 135.273 129.131 124.179 618.871 618.871
Nederland 2010 16.536.250 13.206.953 1.833.170 1.496.127 178.206 137.241 128.292 124.691 619.073 619.073
Nederland 2011 16.585.282 13.211.179 1.862.285 1.511.818 177.513 139.208 129.092 123.516 624.455 624.455
Nederland 2012 16.633.470 13.214.388 1.892.893 1.526.189 177.348 141.165 129.362 121.463 633.799 633.799
Nederland 2013 16.681.830 13.218.272 1.924.102 1.539.455 177.681 143.131 129.017 119.053 647.195 647.195
Nederland 2014 16.730.595 13.221.868 1.956.654 1.552.073 177.611 145.085 128.398 116.698 654.174 654.174
Nederland 2015 16.779.067 13.224.540 1.990.307 1.564.219 178.246 147.046 128.004 114.963 661.084 661.084
Nederland 2016 16.827.459 13.226.369 2.024.610 1.576.481 179.128 149.024 127.967 114.179 662.127 662.127
Nederland 2017 16.875.449 13.227.144 2.059.218 1.589.087 180.155 151.045 127.846 113.946 666.024 666.024
Nederland 2018 16.922.424 13.226.600 2.093.950 1.601.874 181.286 153.080 127.688 113.792 670.550 670.550
Nederland 2019 16.968.564 13.225.003 2.128.834 1.614.728 182.434 155.171 127.557 113.693 674.913 674.913
Nederland 2020 17.013.626 13.222.430 2.163.516 1.627.680 183.633 157.307 127.523 113.663 677.006 677.006
Nederland 2021 17.057.908 13.219.372 2.197.857 1.640.680 184.762 159.528 127.379 113.668 679.071 679.071
Nederland 2022 17.100.823 13.215.619 2.231.625 1.653.579 185.758 161.828 127.412 113.659 679.944 679.944
Nederland 2023 17.142.470 13.211.178 2.264.825 1.666.467 186.609 164.239 127.409 113.644 680.812 680.812
Nederland 2024 17.182.683 13.205.779 2.297.607 1.679.297 187.319 166.756 127.436 113.604 683.120 683.120
Nederland 2025 17.221.070 13.199.201 2.329.831 1.692.038 187.918 169.357 127.422 113.562 683.869 683.869
Nederland 2026 17.257.494 13.191.336 2.361.466 1.704.692 188.402 172.033 127.429 113.506 682.487 682.487
Nederland 2027 17.291.703 13.181.960 2.392.515 1.717.229 188.790 174.771 127.422 113.425 682.852 682.852
Nederland 2028 17.323.798 13.170.896 2.423.178 1.729.722 189.084 177.565 127.427 113.340 684.370 684.370
Nederland 2029 17.353.418 13.157.978 2.453.307 1.742.132 189.242 180.439 127.419 113.210 685.245 685.245
Nederland 2030 17.380.280 13.142.981 2.482.738 1.754.561 189.231 183.380 127.410 113.076 686.476 686.476
Nederland 2031 17.404.593 13.125.577 2.512.005 1.767.012 189.035 186.347 127.417 112.940 685.784 685.784
Nederland 2032 17.425.825 13.105.621 2.540.787 1.779.417 188.639 189.321 127.453 112.795 685.270 685.270
Nederland 2033 17.443.836 13.082.922 2.569.062 1.791.852 188.045 192.268 127.450 112.657 685.007 685.007
Nederland 2034 17.458.444 13.057.251 2.596.940 1.804.253 187.278 195.140 127.428 112.514 684.606 684.606
Nederland 2035 17.469.445 13.028.499 2.624.319 1.816.627 186.377 197.923 127.449 112.408 684.735 684.735
Nederland 2036 17.476.920 12.996.666 2.651.248 1.829.005 185.407 200.581 127.444 112.276 684.876 684.876
Nederland 2037 17.480.922 12.961.726 2.677.824 1.841.372 184.442 203.084 127.455 112.182 685.052 685.052
Nederland 2038 17.481.504 12.923.913 2.703.902 1.853.688 183.531 205.388 127.454 112.089 685.389 685.389
Nederland 2039 17.479.143 12.883.473 2.729.633 1.866.037 182.707 207.468 127.468 112.005 685.958 685.958
Nederland 2040 17.473.817 12.840.719 2.754.789 1.878.309 . . . . . .
Bron: CBS, PBL
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over:
De toekomstige omvang en ontwikkeling van de bevolking
van Nederland per regio.
De volgende gegevens zijn beschikbaar:
- Bevolking naar leeftijd en regio;
- Bevolking naar herkomstgroepering en generatie per
regio;
- Levendgeborenen, overledenen, immigratie, emigratie,
vestiging uit andere gemeente en vertrek naar andere
gemeente
per regio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009
Frequentie: Stopgezet per 12 oktober 2011

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende
prognosecijfers.

Wijzigingen per 6 oktober 2009
De nieuwe prognose is bijgesteld op basis van de meest
recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2009
tot 2040.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 2011 komt de nieuwe regionale prognose uit.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Bevolking
De inwoners van een bepaald gebied.
Totale bevolking naar herkomst
Bevolking
De inwoners van een bepaald gebied.
Herkomstgroepering
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis
van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Autochtoon
Autochtonen
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.
Niet-westerse allochtonen
Niet-westerse allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azi% (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indi% zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal 1e en 2e generatie
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerstegeneratieallochtoon en tweedegeneratieallochtoon.
Een eerstegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweedegeneratieallochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
Westerse allochtonen
Westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceani% of Indonesi% of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesi% en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal 1e en 2e generatie
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerstegeneratieallochtoon en tweedegeneratieallochtoon.
Een eerstegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweedegeneratieallochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
Levendgeborenen
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de
zwangerschapsduur.
Overledenen
Personen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte
heeft ondertekend.
Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten
minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve
correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers
over emigratie exclusief deze correcties.
Emigratie.
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uitgeschreven indien de verwachte verblijfsduur in het
buitenland ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat hier steeds om de
aan de gemeente gemelde emigratie.
Administratieve correctie:
Administratieve opneming of administratieve afvoering.
Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op
verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte,
immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in
Nederland. Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van
een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit
uit Nederland te zijn weggeweest.
Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van
een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van
deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en
waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van
een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de
hoogte heeft gesteld.
Vestigers uit andere gemeente
Personen die in een gemeente komen wonen na verhuizing uit een andere
gemeente in Nederland. Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen
gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing
beschouwd.
Vertrekkers naar andere gemeente
Personen die verhuizen naar een andere gemeente in Nederland.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door
gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.