Verhuisde personen tussen gemeenten, 2008

Verhuisde personen tussen gemeenten, 2008

Regio van vertrek Tussen gemeenten verhuisde personen (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Groningen (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Friesland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Drenthe (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Overijssel (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Flevoland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Gelderland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Utrecht (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Noord-Holland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Zuid-Holland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Zeeland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Noord-Brabant (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Limburg (PV) (aantal) Regio van vestiging Gemeenten per regio Landsdeel West-Nederland Provincie Utrecht COROP Utrecht 0342 Soest (aantal) Regio van vestiging Gemeenten per regio Landsdeel West-Nederland Provincie Noord-Holland COROP Groot-Amsterdam 0362 Amstelveen (aantal) Regio van vestiging COROP-gebied totalen Totaal Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) (aantal) Regio van vestiging Gemeenten per regio Landsdeel West-Nederland Provincie Zuid-Holland COROP Groot-Rijnmond 0597 Ridderkerk (aantal)
Totaal Nederland 649.253 30.104 25.965 18.770 35.831 15.411 78.839 57.481 111.459 138.494 12.993 84.483 39.423 1.903 4.818 35.566 1.565
Groningen (PV) 31.164 14.934 2.259 4.662 1.755 426 1.255 1.261 2.176 1.547 69 558 262 32 53 584 14
Friesland (PV) 26.953 2.912 15.398 1.120 1.250 627 957 760 1.764 1.246 85 589 245 31 44 420 4
Drenthe (PV) 17.702 4.477 1.108 6.183 1.985 271 878 557 767 874 75 386 141 12 13 267 4
Overijssel (PV) 36.388 1.765 1.090 2.042 16.935 964 5.653 2.041 2.305 2.030 132 1.042 389 45 73 622 15
Flevoland (PV) 14.980 414 674 337 1.155 2.679 1.581 1.315 4.508 1.381 110 576 250 71 121 416 6
Gelderland (PV) 77.830 1.352 882 863 5.837 1.484 42.707 6.922 4.394 5.104 456 5.782 2.047 112 158 1.247 42
Utrecht (PV) 56.440 813 809 677 1.559 1.541 7.092 26.145 7.690 5.977 397 2.798 942 1.049 245 1.551 22
Noord-Holland (PV) 107.515 1.280 1.777 904 1.797 5.160 4.070 7.047 71.187 9.454 476 3.094 1.269 288 3.524 2.796 35
Zuid-Holland (PV) 141.071 1.267 1.239 1.383 2.020 1.455 5.810 6.521 10.401 99.702 2.347 7.347 1.579 175 332 25.293 1.303
Zeeland (PV) 13.408 79 83 72 181 106 535 463 564 2.148 6.914 1.998 265 4 29 354 23
Noord-Brabant (PV) 85.579 546 482 389 1.038 487 6.129 3.325 3.985 7.174 1.699 55.388 4.937 70 142 1.530 86
Limburg (PV) 40.223 265 164 138 319 211 2.172 1.124 1.718 1.857 233 4.925 27.097 14 84 486 11
Amsterdam 29.950 403 377 216 581 2.627 1.502 2.811 15.770 3.723 175 1.298 467 55 2.491 1.277 7
's-Gravenhage 20.293 222 235 209 317 286 785 992 2.132 13.586 267 948 314 42 63 7.501 27
Rotterdam 22.744 210 173 195 376 234 917 1.077 1.784 15.289 537 1.667 285 27 71 1.826 625
Utrecht 17.408 246 225 155 560 397 1.829 7.220 2.839 2.206 109 1.225 397 241 60 679 6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over verhuisde personen tussen gemeenten binnen
Nederland onder de bevolking van Nederland.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
Gemeente van vestiging x gemeente van vertrek.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies,
COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en
gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van de
gemeentelijke cijfers.

Omdat de gepresenteerde periode maar één jaar beslaat is geen informatie
over gemeentelijke herindelingen, naamswijzigingen en / of
grenswijzigingen in de toelichtingen bij de gemeenten opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2008

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Niet van toepassing.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In juli/augustus 2010 worden de definitieve cijfers over 2009 in een
nieuwe publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Tussen gemeenten verhuisde personen
Totaal tussen gemeenten verhuisde personen in Nederland.
Regio van vestiging
Tussen gemeenten verhuisde personen naar regio van vestiging.
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
Tussen gemeenten verhuisde personen:
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in
verschillende gemeenten liggen. Wijzigingen van adres door
grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen
worden niet als verhuizing beschouwd.
Provincie totalen
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Groningen (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Totaal Friesland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Totaal Drenthe (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Totaal Overijssel (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Totaal Flevoland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Totaal Gelderland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Totaal Utrecht (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Totaal Noord-Holland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Totaal Zuid-Holland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Totaal Zeeland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Totaal Noord-Brabant (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Totaal Limburg (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
COROP-gebied totalen
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
COROP-gebied:
Regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. In 1970 ontworpen
door de Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma, waaraan de
indeling haar naam dankt. Nederland telt 40 COROP-gebieden.
Totaal Agglomeratie 's-Gravenhage (CR)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
CR = COROP-gebied.
Gemeenten per regio
Gemeente:
De kleinste lokale bestuurseenheid, vastgesteld door de Staten Generaal.
Per 1 januari 2008 telt Nederland 443 gemeenten.
Landsdeel Noord-Nederland
Landsdeel:
De indeling in landsdelen is een regionale groepering van provincies.
Nederland telt 4 landsdelen.
.
Noord-Nederland:
Groningen, Friesland en Drenthe.
Provincie Groningen
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Groningen (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Provincie Friesland
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Friesland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Provincie Drenthe
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Drenthe (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Landsdeel Oost-Nederland
Landsdeel:
De indeling in landsdelen is een regionale groepering van provincies.
Nederland telt 4 landsdelen.
Oost-Nederland:
Overijssel, Flevoland en Gelderland.
Provincie Overijssel
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Overijssel (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Provincie Flevoland
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Flevoland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Provincie Gelderland
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Gelderland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Landsdeel West-Nederland
Provincie Utrecht
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Utrecht (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
COROP Utrecht
COROP-gebied:
Regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. In 1970 ontworpen
door de Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma, waaraan de
indeling haar naam dankt. Nederland telt 40 COROP-gebieden.
0342 Soest
Provincie Noord-Holland
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Noord-Holland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
COROP Groot-Amsterdam
COROP-gebied:
Regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. In 1970 ontworpen
door de Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma, waaraan de
indeling haar naam dankt. Nederland telt 40 COROP-gebieden.
0362 Amstelveen
Provincie Zuid-Holland
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Zuid-Holland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
COROP Agglomeratie 's-Gravenhage
COROP-gebied:
Regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. In 1970 ontworpen
door de Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma, waaraan de
indeling haar naam dankt. Nederland telt 40 COROP-gebieden.
Totaal Agglomeratie 's-Gravenhage (CR)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
CR = COROP-gebied.
COROP Groot-Rijnmond
COROP-gebied:
Regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. In 1970 ontworpen
door de Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma, waaraan de
indeling haar naam dankt. Nederland telt 40 COROP-gebieden.
0597 Ridderkerk
Provincie Zeeland
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Zeeland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Landsdeel Zuid-Nederland
Provincie Noord-Brabant
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Noord-Brabant (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Provincie Limburg
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Limburg (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.