Verhuisde personen tussen gemeenten, 2008

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over verhuisde personen tussen gemeenten binnen
Nederland onder de bevolking van Nederland.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
Gemeente van vestiging x gemeente van vertrek.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies,
COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en
gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van de
gemeentelijke cijfers.

Omdat de gepresenteerde periode maar één jaar beslaat is geen informatie
over gemeentelijke herindelingen, naamswijzigingen en / of
grenswijzigingen in de toelichtingen bij de gemeenten opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2008

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Niet van toepassing.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In juli/augustus 2010 worden de definitieve cijfers over 2009 in een
nieuwe publicatie opgenomen.

Verhuisde personen tussen gemeenten, 2008

Regio van vertrek Tussen gemeenten verhuisde personen (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Groningen (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Friesland (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Drenthe (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Overijssel (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Flevoland (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Gelderland (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Utrecht (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Noord-Holland (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Zuid-Holland (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Zeeland (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Noord-Brabant (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Limburg (PV) (aantal) Provincie UtrechtCOROP Utrecht0342 Soest (aantal) Provincie Noord-HollandCOROP Groot-Amsterdam0362 Amstelveen (aantal) Regio van vestigingCOROP-gebied totalenTotaal Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) (aantal) Provincie Zuid-HollandCOROP Groot-Rijnmond0597 Ridderkerk (aantal)
Totaal Nederland 649.253 30.104 25.965 18.770 35.831 15.411 78.839 57.481 111.459 138.494 12.993 84.483 39.423 1.903 4.818 35.566 1.565
Groningen (PV) 31.164 14.934 2.259 4.662 1.755 426 1.255 1.261 2.176 1.547 69 558 262 32 53 584 14
Friesland (PV) 26.953 2.912 15.398 1.120 1.250 627 957 760 1.764 1.246 85 589 245 31 44 420 4
Drenthe (PV) 17.702 4.477 1.108 6.183 1.985 271 878 557 767 874 75 386 141 12 13 267 4
Overijssel (PV) 36.388 1.765 1.090 2.042 16.935 964 5.653 2.041 2.305 2.030 132 1.042 389 45 73 622 15
Flevoland (PV) 14.980 414 674 337 1.155 2.679 1.581 1.315 4.508 1.381 110 576 250 71 121 416 6
Gelderland (PV) 77.830 1.352 882 863 5.837 1.484 42.707 6.922 4.394 5.104 456 5.782 2.047 112 158 1.247 42
Utrecht (PV) 56.440 813 809 677 1.559 1.541 7.092 26.145 7.690 5.977 397 2.798 942 1.049 245 1.551 22
Noord-Holland (PV) 107.515 1.280 1.777 904 1.797 5.160 4.070 7.047 71.187 9.454 476 3.094 1.269 288 3.524 2.796 35
Zuid-Holland (PV) 141.071 1.267 1.239 1.383 2.020 1.455 5.810 6.521 10.401 99.702 2.347 7.347 1.579 175 332 25.293 1.303
Zeeland (PV) 13.408 79 83 72 181 106 535 463 564 2.148 6.914 1.998 265 4 29 354 23
Noord-Brabant (PV) 85.579 546 482 389 1.038 487 6.129 3.325 3.985 7.174 1.699 55.388 4.937 70 142 1.530 86
Limburg (PV) 40.223 265 164 138 319 211 2.172 1.124 1.718 1.857 233 4.925 27.097 14 84 486 11
Amsterdam 29.950 403 377 216 581 2.627 1.502 2.811 15.770 3.723 175 1.298 467 55 2.491 1.277 7
's-Gravenhage 20.293 222 235 209 317 286 785 992 2.132 13.586 267 948 314 42 63 7.501 27
Rotterdam 22.744 210 173 195 376 234 917 1.077 1.784 15.289 537 1.667 285 27 71 1.826 625
Utrecht 17.408 246 225 155 560 397 1.829 7.220 2.839 2.206 109 1.225 397 241 60 679 6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens