Perinatale en zuigelingensterfte; zwangerschapsduur, een- en meerlingen

Perinatale en zuigelingensterfte; zwangerschapsduur, een- en meerlingen

Een- en meerlingen Zwangerschapsduur Perioden Zuigelingensterfte Levendgeborenen (aantal) Zuigelingensterfte Overleden 1e week (aantal) Zuigelingensterfte Neonatale sterfte (aantal) Zuigelingensterfte Zuigelingensterfte (aantal) Zuigelingensterfte Overleden 1e week / 1000 levendgeborenen (promille) Zuigelingensterfte Neonatale sterfte / 1000 levendgeborenen (promille) Zuigelingensterfte Zuigelingensterfte /1000 levendgeborenen (promille)
Totaal een- en meerlingen Totaal zwangerschapsduur 22 wkn of meer 2016* 171.599 376 476 636 2,2 2,8 3,7
Totaal een- en meerlingen 22 tot 24 weken 2016* 139 136 136 137 978,4 978,4 985,6
Totaal een- en meerlingen 24 tot 26 weken 2016* 218 60 84 96 273,9 383,3 440,1
Totaal een- en meerlingen 26 tot 28 weken 2016* 312 18 26 33 58,5 84,3 106,8
Totaal een- en meerlingen 28 tot 30 weken 2016* 445 8 19 23 18,8 41,6 52,2
Totaal een- en meerlingen 30 tot 32 weken 2016* 747 17 22 28 23,3 28,9 37,0
Totaal een- en meerlingen 32 tot 34 weken 2016* 1.382 19 23 29 14,1 16,4 20,8
Totaal een- en meerlingen 34 tot 37 weken 2016* 8.139 27 32 54 3,4 3,9 6,7
Totaal een- en meerlingen 37 tot 39 weken 2016* 39.800 41 66 100 1,0 1,6 2,5
Totaal een- en meerlingen 39 tot 41 weken 2016* 90.106 30 47 97 0,3 0,5 1,1
Totaal een- en meerlingen 41 weken of meer 2016* 30.312 19 23 39 0,6 0,7 1,3
Eenlingkind Totaal zwangerschapsduur 22 wkn of meer 2016* 166.494 323 401 548 1,9 2,4 3,3
Eenlingkind 22 tot 24 weken 2016* 116 113 113 114 974,1 974,1 982,8
Eenlingkind 24 tot 26 weken 2016* 154 44 57 65 285,2 371,7 419,5
Eenlingkind 26 tot 28 weken 2016* 211 12 15 20 57,0 71,4 95,2
Eenlingkind 28 tot 30 weken 2016* 308 6 15 20 20,7 50,2 65,6
Eenlingkind 30 tot 32 weken 2016* 568 17 22 27 30,6 38,0 46,9
Eenlingkind 32 tot 34 weken 2016* 1.009 18 21 26 18,3 20,4 25,4
Eenlingkind 34 tot 37 weken 2016* 6.281 24 28 48 3,9 4,4 7,7
Eenlingkind 37 tot 39 weken 2016* 37.578 39 61 93 1,0 1,6 2,5
Eenlingkind 39 tot 41 weken 2016* 89.957 30 47 97 0,3 0,5 1,1
Eenlingkind 41 weken of meer 2016* 30.312 19 23 39 0,6 0,7 1,3
Meerlingkind Totaal zwangerschapsduur 22 wkn of meer 2016* 5.105 53 75 88 10,4 14,6 17,2
Meerlingkind 22 tot 24 weken 2016* 23 23 23 23 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Meerlingkind 24 tot 26 weken 2016* 64 16 26 31 246,8 411,2 489,6
Meerlingkind 26 tot 28 weken 2016* 101 6 11 13 61,6 111,2 131,0
Meerlingkind 28 tot 30 weken 2016* 137 . . . . . .
Meerlingkind 30 tot 32 weken 2016* 179 . . . . . .
Meerlingkind 32 tot 34 weken 2016* 374 . . . . . .
Meerlingkind 34 tot 37 weken 2016* 1.858 . . 6 . . 3,3
Meerlingkind 37 tot 39 weken 2016* 2.222 . 5 7 . 2,2 3,2
Meerlingkind 39 tot 41 weken 2016* 149 . . . . . .
Meerlingkind 41 weken of meer 2016* . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over perinatale en zuigelingensterfte bij kinderen van moeders die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), uitgesplitst naar zwangerschapsduur en een- en meerlingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 14 december 2018:
Cijfers over 2015 zijn ongewijzigd definitief gemaakt. De cijfers over 2016 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Afhankelijk van het beschikbaar komen van nieuwe data.

Toelichting onderwerpen

Zuigelingensterfte
Levendgeborenen
Levendgeborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte enig teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
Overleden 1e week
Overledene 1e week
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 7.
Neonatale sterfte
Neonatale sterfte
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 28.
Zuigelingensterfte
Zuigelingensterfte
Een levendgeboren kind, geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat overleden is vóór de eerste verjaardag.
Overleden 1e week / 1000 levendgeborenen
Overledene 1e week
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 7.
Neonatale sterfte / 1000 levendgeborenen
Neonatale sterfte
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 28.
Zuigelingensterfte /1000 levendgeborenen
Zuigelingensterfte
Een levendgeboren kind, geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat overleden is vóór de eerste verjaardag.