Perinatale en zuigelingensterfte; zwangerschapsduur en geslacht, 2004-2016

Perinatale en zuigelingensterfte; zwangerschapsduur en geslacht, 2004-2016

Geslacht Zwangerschapsduur Perioden Perinatale sterfte t/m dag 7 Geborenen (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Levendgeborenen (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Doodgeborenen (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Overleden 1e week (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Perinatale sterfte t/m dag 7 (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Doodgeborenen per 1000 geborenen (promille) Perinatale sterfte t/m dag 7 Overleden 1e week / 1000 levendgeborenen (promille) Perinatale sterfte t/m dag 7 Perinat.st. t/m dag 7 / 1000 geborenen (promille) Zuigelingensterfte Neonatale sterfte (aantal) Zuigelingensterfte Zuigelingensterfte (aantal) Zuigelingensterfte Neonatale sterfte / 1000 levendgeborenen (promille) Zuigelingensterfte Zuigelingensterfte /1000 levendgeborenen (promille)
Totaal jongens en meisjes Totaal zwangerschapsduur 22 wkn of meer 2016* 172.418 171.599 819 376 1.195 4,7 2,2 6,9 476 636 2,8 3,7
Totaal jongens en meisjes 22 weken 2016* 228 69 159 69 228 697,4 1.000,0 1.000,0 69 69 1.000,0 1.000,0
Totaal jongens en meisjes 23 weken 2016* 196 70 126 67 193 642,9 957,1 984,7 67 68 957,1 971,4
Totaal jongens en meisjes 24 weken 2016* 158 106 51 42 93 326,5 393,4 591,4 58 63 550,2 597,3
Totaal jongens en meisjes 25 weken 2016* 139 112 27 18 45 196,3 160,6 325,4 25 33 224,9 290,9
Totaal jongens en meisjes 26 weken 2016* 180 156 23 11 34 130,3 68,6 189,9 14 18 88,0 113,8
Totaal jongens en meisjes 27 weken 2016* 178 156 22 8 30 124,1 48,4 166,5 13 16 80,5 99,7
Totaal jongens en meisjes 28 weken 2016* 215 194 21 5 26 98,1 26,9 122,4 14 18 73,7 92,9
Totaal jongens en meisjes 29 weken 2016* 262 251 11 . 14 41,9 . 54,0 . 5 . 20,7
Totaal jongens en meisjes 30 weken 2016* 338 320 18 8 26 52,8 24,7 76,2 10 12 31,1 37,3
Totaal jongens en meisjes 31 weken 2016* 452 427 25 9 34 55,2 22,2 76,1 12 16 27,3 36,7
Totaal jongens en meisjes 32 weken 2016* 593 576 18 10 28 29,9 17,8 47,2 12 17 21,4 30,1
Totaal jongens en meisjes 33 weken 2016* 824 807 17 9 26 20,6 11,4 31,8 10 11 12,9 14,1
Totaal jongens en meisjes 34 weken 2016* 1.461 1.426 35 9 43 23,7 6,0 29,6 9 13 6,0 8,9
Totaal jongens en meisjes 35 weken 2016* 2.164 2.132 32 9 41 14,8 4,2 19,0 10 23 4,7 10,6
Totaal jongens en meisjes 36 weken 2016* 4.622 4.581 41 10 51 8,9 2,1 11,0 13 19 2,8 4,1
Totaal jongens en meisjes 37 weken 2016* 12.855 12.827 28 15 43 2,2 1,2 3,4 25 43 2,0 3,3
Totaal jongens en meisjes 38 weken 2016* 27.016 26.973 44 26 70 1,6 1,0 2,6 40 58 1,5 2,1
Totaal jongens en meisjes 39 weken 2016* 42.696 42.646 50 16 66 1,2 0,4 1,5 26 51 0,6 1,2
Totaal jongens en meisjes 40 weken 2016* 47.500 47.459 41 14 54 0,9 0,3 1,1 21 46 0,4 1,0
Totaal jongens en meisjes 41 weken 2016* 27.975 27.950 26 16 42 0,9 0,6 1,5 20 32 0,7 1,2
Totaal jongens en meisjes 42 weken of meer 2016* 2.367 2.362 5 . 7 1,9 . 3,0 . 7 . 2,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over perinatale en zuigelingensterfte bij kinderen van moeders die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), uitgesplitst naar zwangerschapsduur en geslacht.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 21 februari 2024:
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Naar verwachting zal er eind 2024 een nieuwe tabellenreeks starten.

Toelichting onderwerpen

Perinatale sterfte t/m dag 7
Geborenen
Geborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer.
Levendgeborenen
Levendgeborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte enig teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
Doodgeborenen
Doodgeborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte geen enkel teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
Overleden 1e week
Overledene 1e week
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 7.
Perinatale sterfte t/m dag 7
Perinatale sterfte t/m dag 7
Perinatale sterfte is sterfte rondom de geboorte van kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en bevat de doodgeborenen en de overledenen in de eerste levensweek.
Doodgeborenen per 1000 geborenen
Doodgeborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte geen enkel teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
Overleden 1e week / 1000 levendgeborenen
Overledene 1e week
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 7.
Perinat.st. t/m dag 7 / 1000 geborenen
Perinatale sterfte t/m dag 7
Perinatale sterfte is sterfte rondom de geboorte van kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en bevat de doodgeborenen en de overledenen in de eerste levensweek.
Zuigelingensterfte
Neonatale sterfte
Neonatale sterfte
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 28.
Zuigelingensterfte
Zuigelingensterfte
Een levendgeboren kind, geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat overleden is vóór de eerste verjaardag.
Neonatale sterfte / 1000 levendgeborenen
Neonatale sterfte
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 28.
Zuigelingensterfte /1000 levendgeborenen
Zuigelingensterfte
Een levendgeboren kind, geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat overleden is vóór de eerste verjaardag.