Onderwijsuitgaven per einddiploma; gemiddelde route 1998-2015

Bewerk tabel

Deze tabel geeft een overzicht van uitgaven aan opleidingen die zijn gevolgd via de gemiddelde route naar een bepaald einddiploma. Dit is het hoogst behaalde diploma dat is behaald na het volgen van door de overheid bekostigd regulier onderwijs. Het gaat hierbij om uitgaven van overheden, huishoudens, bedrijven en non-profit instellingen aan onderwijsinstellingen en de zogenaamde apparaatskosten. Uitgaven die huishoudens doen buiten de onderwijsinstellingen om - zoals voor boeken en leermiddelen - blijven buiten beschouwing. In deze tabel tellen alleen opleidingen mee die zijn gevolgd binnen een doorlopende leerlijn naar een einddiploma. De gemiddelde route geeft de gemiddelde uitkomst van alle routes door het onderwijs die leerlingen hebben genomen voor het behalen van het hoogste einddiploma.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De uitkomsten van 1998 tot en met 2014 zijn definitief, de uitkomsten van 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 21 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2017. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Onderwijsuitgaven per einddiploma; gemiddelde route 1998-2015

Einddiploma Perioden Totale uitgaven (1 000 euro) Uitgaven primair onderwijsTotaal primair onderwijs (1 000 euro) Uitgaven primair onderwijsBasisonderwijs (bao) (1 000 euro) Uitgaven secundair onderwijsTotaal secundair onderwijs (1 000 euro) Uitgaven secundair onderwijsVoortgezet onderwijs (vo)Totaal voortgezet onderwijs (1 000 euro) Uitgaven secundair onderwijsBeroepsonderwijs en volwasseneneducatieTotaal bve (1 000 euro) Uitgaven tertiair onderwijsTotaal tertiair onderwijs (1 000 euro) Uitgaven tertiair onderwijsHoger beroepsonderwijs (hbo)Totaal hbo (1 000 euro) Uitgaven tertiair onderwijsWetenschappelijk onderwijs (wo)Totaal wo (1 000 euro)
Primair onderwijs 2015* 57,3 57,3 49,1
Vmbo 2015* 96,1 56,1 50,3 39,9 39,9 0,0
Havo 2015* 98,3 51,9 50,8 46,4 46,0 0,5
Vwo 2015* 102,2 50,6 50,3 51,7 51,4 0,3
Mbo-bbl2 2015* 139,3 59,3 48,7 79,7 43,5 36,2 0,3 0,3 0,0
Mbo-bbl3 2015* 154,7 56,1 50,2 98,1 40,7 57,3 0,5 0,5 0,0
Mbo-bbl4 2015* 162,6 54,9 50,6 106,3 39,1 67,2 1,4 1,4 0,0
Mbo-bol2 2015* 136,3 61,3 48,0 74,9 47,1 27,8 0,0 0,0 0,0
Mbo-bol3 2015* 138,2 56,1 50,2 81,9 40,1 41,8 0,2 0,2 0,0
Mbo-bol4 2015* 139,9 54,6 50,8 84,8 37,8 47,0 0,5 0,5 0,0
Hbo 2015* 158,7 52,6 50,7 59,8 44,0 15,8 46,4 45,4 0,9
Wo (bachelor) 2015* 143,1 50,7 50,3 51,7 50,9 0,8 40,7 1,8 38,9
Wo (master) 2015* 162,7 51,0 50,4 51,7 49,8 1,9 60,0 11,0 49,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens