Personen met huisartscontact voor bepaalde diagnose; herkomst, 2002-2011


Deze tabel toont per diagnose(groep) het aantal personen dat gedurende het verslagjaar een of meer zorgepisodes heeft gehad, geregistreerd door de huisarts waar de persoon staat ingeschreven. De diagnoses zijn gecodeerd volgens de International Classification of Primary Care (ICPC-1).
De aantallen worden uitgedrukt per 1000 personen en uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 3 juni 2016:
Cijfers over 2011 definitief gemaakt, tabel stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. De tabellen over diagnoses bij de huisarts zijn vervangen door een nieuwe set tabellen waarbij een andere definitie van ziekte-episodes wordt gebruikt, zie paragraaf 3.

Personen met huisartscontact voor bepaalde diagnose; herkomst, 2002-2011

Geslacht Leeftijd Herkomst Cijfersoort Perioden Personen met 1 of meer zorgepisodesA. Algemeen en niet gespecificeerdTotaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesA. Algemeen en niet gespecificeerdSymptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesA. Algemeen en niet gespecificeerdZiekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesB. Bloed en bloedvormende organenTotaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesB. Bloed en bloedvormende organenSymptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesB. Bloed en bloedvormende organenZiekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesD. SpijsverteringsorganenTotaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesD. SpijsverteringsorganenSymptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesD. SpijsverteringsorganenZiekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesF. OogTotaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesF. OogSymptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesF. OogZiekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesH. OorTotaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesH. OorSymptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesH. OorZiekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesK. HartvaatstelselTotaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesK. HartvaatstelselSymptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesK. HartvaatstelselZiekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesL. BewegingsapparaatTotaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesL. BewegingsapparaatSymptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesL. BewegingsapparaatZiekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesN. ZenuwstelselTotaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesN. ZenuwstelselSymptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesN. ZenuwstelselZiekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesP. Psychische problemenTotaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesP. Psychische problemenSymptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesP. Psychische problemenZiekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesR. LuchtwegenTotaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesR. LuchtwegenSymptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesR. LuchtwegenZiekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesS. Huid en subcutisTotaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesS. Huid en subcutisSymptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesS. Huid en subcutisZiekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesT. Endocriene kl./metabolisme/voedingTotaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesT. Endocriene kl./metabolisme/voedingSymptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesT. Endocriene kl./metabolisme/voedingZiekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesU. UrinewegenTotaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesU. UrinewegenSymptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesU. UrinewegenZiekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesW. Zwangerschap/ bevalling/ anticonc.Totaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesW. Zwangerschap/ bevalling/ anticonc.Symptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesW. Zwangerschap/ bevalling/ anticonc.Ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesX. Geslachtsorganen en borsten vrouwTotaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesX. Geslachtsorganen en borsten vrouwSymptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesX. Geslachtsorganen en borsten vrouwZiekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesY. Geslachtorganen en borsten manTotaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesY. Geslachtorganen en borsten manSymptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesY. Geslachtorganen en borsten manZiekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodesZ. Sociale problemenTotaal symptomen en klachten (per 1000 personen)
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Autochtonen Aantal 2002 93 63 34 17 6 11 115 72 55 56 19 40 93 19 80 72 17 59 263 183 117 60 35 28 91 58 41 231 81 178 266 115 185 42 7 36 42 12 33 99 96 4 82 60 29 22 14 9 22
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Autochtonen Aantal 2006 93 59 39 17 6 11 124 80 56 60 19 43 98 20 83 86 19 72 247 170 109 58 33 28 92 60 40 224 73 175 270 120 185 52 8 44 52 17 39 68 66 4 77 55 30 24 16 10 22
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Autochtonen Aantal 2009 106 74 37 18 5 13 138 91 58 62 21 44 98 21 80 88 19 73 263 179 115 64 35 31 100 66 40 248 80 192 282 128 190 54 9 46 56 18 41 64 61 4 80 55 32 27 17 11 24
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Autochtonen Aantal 2011 104 76 32 17 5 12 137 91 57 62 20 44 93 22 75 88 19 73 257 174 114 64 34 32 115 78 43 231 77 176 282 126 189 58 8 50 56 18 41 66 63 4 80 54 33 27 18 11 27
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Totaal niet-westerse allochtonen Aantal 2002 107 70 42 26 6 21 206 141 92 85 32 58 75 19 60 91 19 77 300 243 101 88 69 23 112 75 47 289 106 224 295 127 208 63 10 55 54 20 39 82 79 5 85 61 32 26 17 10 34
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Totaal niet-westerse allochtonen Aantal 2006 105 64 45 26 6 21 202 132 91 93 29 67 82 22 65 98 22 80 280 216 102 81 62 23 102 66 44 289 95 225 299 136 204 85 10 76 58 20 42 70 66 5 87 59 36 28 19 10 30
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Totaal niet-westerse allochtonen Aantal 2009 133 93 47 35 6 29 215 144 93 99 33 71 88 20 71 107 23 91 304 227 117 91 64 31 117 76 48 330 108 257 323 145 221 109 13 98 65 26 43 67 63 6 93 65 37 33 22 12 33
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Totaal niet-westerse allochtonen Aantal 2011 132 100 38 38 9 29 210 147 83 95 34 65 85 23 65 100 23 83 298 225 112 87 60 31 126 87 47 291 107 216 313 146 210 119 12 109 64 25 42 64 60 6 96 69 38 32 21 12 35
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Westerse allochtonen Aantal 2002 98 68 36 17 7 11 127 76 65 61 19 44 82 18 69 75 16 62 251 174 112 59 38 24 93 61 42 251 90 194 254 109 177 47 9 39 41 11 32 91 89 4 82 60 29 22 14 9 26
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Westerse allochtonen Aantal 2006 92 59 37 19 6 13 133 85 60 66 20 48 87 17 74 80 17 67 231 161 97 58 36 25 92 61 39 232 75 183 252 107 177 56 9 48 52 14 42 67 64 5 76 52 32 25 17 10 24
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Westerse allochtonen Aantal 2009 118 82 41 19 5 14 154 101 66 71 24 50 89 21 72 91 20 76 252 174 107 66 40 29 110 72 45 282 90 218 289 131 192 60 10 51 59 18 44 63 60 4 87 59 35 29 18 12 30
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Westerse allochtonen Aantal 2011 114 84 36 21 6 15 158 107 64 74 26 50 89 20 73 90 19 76 251 175 108 66 38 29 126 85 49 259 91 194 285 128 190 67 10 58 59 20 43 65 62 4 87 60 35 26 17 10 31
Bron: CBS.
Verklaring van tekens