Personen met huisartscontact voor bepaalde diagnose; herkomst, 2002-2011

Personen met huisartscontact voor bepaalde diagnose; herkomst, 2002-2011

Geslacht Leeftijd Herkomst Cijfersoort Perioden Personen met 1 of meer zorgepisodes A. Algemeen en niet gespecificeerd Totaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes A. Algemeen en niet gespecificeerd Symptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes A. Algemeen en niet gespecificeerd Ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes B. Bloed en bloedvormende organen Totaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes B. Bloed en bloedvormende organen Symptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes B. Bloed en bloedvormende organen Ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes D. Spijsverteringsorganen Totaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes D. Spijsverteringsorganen Symptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes D. Spijsverteringsorganen Ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes F. Oog Totaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes F. Oog Symptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes F. Oog Ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes H. Oor Totaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes H. Oor Symptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes H. Oor Ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes K. Hartvaatstelsel Totaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes K. Hartvaatstelsel Symptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes K. Hartvaatstelsel Ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes L. Bewegingsapparaat Totaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes L. Bewegingsapparaat Symptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes L. Bewegingsapparaat Ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes N. Zenuwstelsel Totaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes N. Zenuwstelsel Symptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes N. Zenuwstelsel Ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes P. Psychische problemen Totaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes P. Psychische problemen Symptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes P. Psychische problemen Ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes R. Luchtwegen Totaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes R. Luchtwegen Symptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes R. Luchtwegen Ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes S. Huid en subcutis Totaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes S. Huid en subcutis Symptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes S. Huid en subcutis Ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes T. Endocriene kl./metabolisme/voeding Totaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes T. Endocriene kl./metabolisme/voeding Symptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes T. Endocriene kl./metabolisme/voeding Ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes U. Urinewegen Totaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes U. Urinewegen Symptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes U. Urinewegen Ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes W. Zwangerschap/ bevalling/ anticonc. Totaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes W. Zwangerschap/ bevalling/ anticonc. Symptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes W. Zwangerschap/ bevalling/ anticonc. Ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes X. Geslachtsorganen en borsten vrouw Totaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes X. Geslachtsorganen en borsten vrouw Symptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes X. Geslachtsorganen en borsten vrouw Ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes Y. Geslachtorganen en borsten man Totaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes Y. Geslachtorganen en borsten man Symptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes Y. Geslachtorganen en borsten man Ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes Z. Sociale problemen Totaal symptomen en klachten (per 1000 personen)
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Autochtonen Aantal 2002 93 63 34 17 6 11 115 72 55 56 19 40 93 19 80 72 17 59 263 183 117 60 35 28 91 58 41 231 81 178 266 115 185 42 7 36 42 12 33 99 96 4 82 60 29 22 14 9 22
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Autochtonen Aantal 2006 93 59 39 17 6 11 124 80 56 60 19 43 98 20 83 86 19 72 247 170 109 58 33 28 92 60 40 224 73 175 270 120 185 52 8 44 52 17 39 68 66 4 77 55 30 24 16 10 22
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Autochtonen Aantal 2009 106 74 37 18 5 13 138 91 58 62 21 44 98 21 80 88 19 73 263 179 115 64 35 31 100 66 40 248 80 192 282 128 190 54 9 46 56 18 41 64 61 4 80 55 32 27 17 11 24
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Autochtonen Aantal 2011 104 76 32 17 5 12 137 91 57 62 20 44 93 22 75 88 19 73 257 174 114 64 34 32 115 78 43 231 77 176 282 126 189 58 8 50 56 18 41 66 63 4 80 54 33 27 18 11 27
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Totaal niet-westerse allochtonen Aantal 2002 107 70 42 26 6 21 206 141 92 85 32 58 75 19 60 91 19 77 300 243 101 88 69 23 112 75 47 289 106 224 295 127 208 63 10 55 54 20 39 82 79 5 85 61 32 26 17 10 34
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Totaal niet-westerse allochtonen Aantal 2006 105 64 45 26 6 21 202 132 91 93 29 67 82 22 65 98 22 80 280 216 102 81 62 23 102 66 44 289 95 225 299 136 204 85 10 76 58 20 42 70 66 5 87 59 36 28 19 10 30
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Totaal niet-westerse allochtonen Aantal 2009 133 93 47 35 6 29 215 144 93 99 33 71 88 20 71 107 23 91 304 227 117 91 64 31 117 76 48 330 108 257 323 145 221 109 13 98 65 26 43 67 63 6 93 65 37 33 22 12 33
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Totaal niet-westerse allochtonen Aantal 2011 132 100 38 38 9 29 210 147 83 95 34 65 85 23 65 100 23 83 298 225 112 87 60 31 126 87 47 291 107 216 313 146 210 119 12 109 64 25 42 64 60 6 96 69 38 32 21 12 35
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Westerse allochtonen Aantal 2002 98 68 36 17 7 11 127 76 65 61 19 44 82 18 69 75 16 62 251 174 112 59 38 24 93 61 42 251 90 194 254 109 177 47 9 39 41 11 32 91 89 4 82 60 29 22 14 9 26
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Westerse allochtonen Aantal 2006 92 59 37 19 6 13 133 85 60 66 20 48 87 17 74 80 17 67 231 161 97 58 36 25 92 61 39 232 75 183 252 107 177 56 9 48 52 14 42 67 64 5 76 52 32 25 17 10 24
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Westerse allochtonen Aantal 2009 118 82 41 19 5 14 154 101 66 71 24 50 89 21 72 91 20 76 252 174 107 66 40 29 110 72 45 282 90 218 289 131 192 60 10 51 59 18 44 63 60 4 87 59 35 29 18 12 30
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal tot 60 jaar Westerse allochtonen Aantal 2011 114 84 36 21 6 15 158 107 64 74 26 50 89 20 73 90 19 76 251 175 108 66 38 29 126 85 49 259 91 194 285 128 190 67 10 58 59 20 43 65 62 4 87 60 35 26 17 10 31
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont per diagnose(groep) het aantal personen dat gedurende het verslagjaar een of meer zorgepisodes heeft gehad, geregistreerd door de huisarts waar de persoon staat ingeschreven. De diagnoses zijn gecodeerd volgens de International Classification of Primary Care (ICPC-1).
De aantallen worden uitgedrukt per 1000 personen en uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 3 juni 2016:
Cijfers over 2011 definitief gemaakt, tabel stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. De tabellen over diagnoses bij de huisarts zijn vervangen door een nieuwe set tabellen waarbij een andere definitie van ziekte-episodes wordt gebruikt, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Personen met 1 of meer zorgepisodes
Aantal personen met één of meer zorgepisodes geregistreerd door de
huisarts.
Een zorgepisode bevat alle contacten met betrekking tot hetzelfde
gezondheidsprobleem van een persoon met zijn huisarts binnen een
kalenderjaar. De episode krijgt de diagnose gesteld bij het laatste contact.
De episodes worden gecodeerd volgens de International Classification
of Primary Care (ICPC-1).
Er is geen directe relatie tussen het aantal zorgepisodes en het aantal
huisartscontacten van een persoon. Een zorgepisode bestaat uit één
of meer contacten met de huisarts, terwijl tijdens een contact met de
huisarts meerdere onderwerpen aan de orde kunnen komen die tot
verschillende zorgepisodes behoren.
A. Algemeen en niet gespecificeerd
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk A: Algemeen en niet gespecificeerd.
Totaal symptomen, klachten en ziekten
Totaal symptomen, klachten en ziekten algemeen en niet gespecificeerd.
ICPC-1 codes: A01- A29, A70-A96
Symptomen en klachten
Totaal symptomen en klachten algemeen en niet gespecificeerd.
ICPC-1 codes: A01-A29
Ziekten
Totaal ziekten algemeen en niet gespecificeerd.
ICPC-1 codes: A70-A96
B. Bloed en bloedvormende organen
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk B. Bloed en bloedvormende organen.
Totaal symptomen, klachten en ziekten
Totaal symptomen, klachten en ziekten van bloed en bloedvormende organen.
ICPC-1 codes: B01-B29, B70-B99
Symptomen en klachten
Totaal symptomen en klachten van bloed en bloedvormende organen.
ICPC-1 codes B01-B29
Ziekten
Totaal ziekten van bloed en bloedvormende organen.
ICPC-1 codes: B70-B99
D. Spijsverteringsorganen
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde
zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk D. Spijsverteringsorganen.
Totaal symptomen, klachten en ziekten
Totaal symptomen, klachten en ziekten van de spijsverteringsorganen.
ICPC-1 codes: D01-D29, D70-D99
Symptomen en klachten
Totaal symptomen en klachten van de spijsverteringsorganen.
ICPC-1 codes: D01-D29
Ziekten
Totaal ziekten van de spijsverteringsorganen.
ICPC-1 codes D70-D99
F. Oog
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde
zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk F. Oog.
Totaal symptomen, klachten en ziekten
Totaal symptomen, klachten en ziekten van het oog.
ICPC-1 codes: F01-F29, F70-F99
Symptomen en klachten
Totaal symptomen en klachten van het oog.
ICPC-1 codes: F01-F29
Ziekten
Totaal ziekten van het oog.
ICPC-1 codes: F70-F99
H. Oor
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde
zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk H. Oor.
Totaal symptomen, klachten en ziekten
Totaal symptomen, klachten en ziekten van het oor.
ICPC1-codes H01-H29, H70-H99
Symptomen en klachten
Totaal symptomen en klachten van het oor.
ICPC-1 codes H01-H29
Ziekten
Totaal ziekten van het oor.
ICPC-1 codes: H70-H99
K. Hartvaatstelsel
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde
zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk K. Hartvaatstelsel.
Totaal symptomen, klachten en ziekten
Totaal symptomen, klachten en ziekten van het hartvaatstelsel.
ICPC-1 codes: K01-K29, K70-K99
Symptomen en klachten
Totaal symptomen en klachten van het hartvaatstelsel.
ICPC-1 codes: K01-K29
Ziekten
Totaal ziekten van het hartvaatstelsel.
ICPC-1 codes: K70-K99
L. Bewegingsapparaat
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde
zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk L. Bewegingsapparaat.
Totaal symptomen, klachten en ziekten
Totaal symptomen, klachten en ziekten van het bewegingsapparaat. ICPC-1 codes: L01-L29, L70-L99
Symptomen en klachten
Totaal symptomen en klachten van het bewegingsapparaat.
ICPC-1 codes: L01-L29
Ziekten
Totaal ziekten van het bewegingsapparaat.
ICPC-1 codes: L70-L99
N. Zenuwstelsel
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde
zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk N. Zenuwstelsel.
Totaal symptomen, klachten en ziekten
Totaal symptomen, klachten en ziekten van het zenuwstelsel.
ICPC-1 codes: N01-N29, N70-N99
Symptomen en klachten
Totaal symptomen en klachten van het zenuwstelsel.
ICPC-1 codes: N01-N29
Ziekten
Totaal ziekten van het zenuwstelsel.
ICPC-1 codes: N70-N99
P. Psychische problemen
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde
zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk P. Psychische problemen.
Totaal symptomen, klachten en ziekten
Totaal psychische symptomen, klachten en ziekten.
ICPC-1 codes: P01-P29, P70-P99
Symptomen en klachten
Totaal psychische symptomen en klachten.
ICPC-1 codes: P01-P29
Ziekten
Totaal psychische ziekten.
ICPC-1 codes: P70-P99
R. Luchtwegen
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde
zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk R. Luchtwegen.
Totaal symptomen, klachten en ziekten
Totaal symptomen, klachten en ziekten van de luchtwegen.
ICPC-1 codes: R01-R29, R70-R99
Symptomen en klachten
Totaal symptomen en klachten van de luchtwegen.
ICPC-1 codes: R01-R29
Ziekten
Totaal ziekten van de luchtwegen.
ICPC-1 codes: R70-R99
S. Huid en subcutis
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde
zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk S. Huid en subcutis.
Totaal symptomen, klachten en ziekten
Totaal symptomen, klachten en ziekten van de huid en subcutis.
ICPC-1 codes: S01-S29, S70-S99
Symptomen en klachten
Totaal symptomen en klachten van de huid en subcutis.
ICPC-1 codes: S01-S29
Ziekten
Totaal ziekten van de huid en subcutis.
ICPC-1 codes: S70-S99
T. Endocriene kl./metabolisme/voeding
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde
zorgepisodes met een diagnose uit hoofdstuk T. Endocriene klieren /
metabolisme / voeding.
Totaal symptomen, klachten en ziekten
Totaal symptomen, klachten en ziekten van de endocriene klieren, metabolisme en voeding.
ICPC-1 codes: T01-T29, T70-T99
Symptomen en klachten
Totaal symptomen en klachten van de endocriene klieren, metabolisme en
voeding.
ICPC-1 codes: T01-T29
Ziekten
Totaal ziekten van de endocriene klieren, metabolisme en voeding.
ICPC-1 codes: T70-T99
U. Urinewegen
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde
zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk U. Urinewegen.
Totaal symptomen, klachten en ziekten
Totaal symptomen, klachten en ziekten van de urinewegen.
ICPC-1 codes: U01-U29, U70-U99
Symptomen en klachten
Totaal symptomen en klachten van de urinewegen.
ICPC-1 codes: U01-U29
Ziekten
Totaal ziekten van de urinewegen.
ICPC-1 codes U70-U99
W. Zwangerschap/ bevalling/ anticonc.
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk W. Zwangerschap, bevalling, kraambed, anticonceptie.
Totaal symptomen, klachten en ziekten
Totaal symptomen, klachten en ziekten verband houdend met zwangerschap, bevalling en kraambed en anticonceptie (excl. normale begeleiding van zwangerschap en bevalling.
ICPC-1 codes: W01-W29, W70-W77, W80-W84, W94-W99
Symptomen en klachten
Totaal symptomen en klachten verband houdend met zwangerschap, bevalling en kraambed en anticonceptie.
ICPC-1 codes: W01-W29
Ziekten
Totaal ziekten verband houdend met zwangerschap, bevalling en kraambed (excl normale begeleiding van zwangerschap en bevalling).
ICPC-1 codes: W70-W77, W80-W84, W94-W99
X. Geslachtsorganen en borsten vrouw
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde
zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk X. Geslachtsorganen en
borsten van de vrouw.
Totaal symptomen, klachten en ziekten
Totaal symptomen, klachten en ziekten van de geslachtsorganen en borsten van de vrouw.
ICPC-1 codes: X01-X29, X70-X99
Symptomen en klachten
Totaal symptomen en klachten van de geslachtsorganen en borsten van de vrouw.
ICPC-1 codes: X01-X29
Ziekten
Totaal ziekten van de geslachtsorganen en borsten van de vrouw.
ICPC-1 codes: X70-X99
Y. Geslachtorganen en borsten man
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde
zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk Y. Geslachtsorganen en
borsten van de man.
Totaal symptomen, klachten en ziekten
Totaal symptomen, klachten en ziekten van de geslachtsorganen en borsten van de man.
ICPC-1 codes: Y01-Y29, Y70-Y99
Symptomen en klachten
Totaal symptomen en klachten van de geslachtsorganen en borsten van de man.
ICPC-1 codes: Y01-Y29
Ziekten
Totaal ziekten van de geslachtsorganen en borsten van de man.
ICPC-1 codes: Y70-Y99
Z. Sociale problemen
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde
zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk Z. Sociale problemen.
Totaal symptomen en klachten
Totaal sociale problemen.
ICPC-1 codes: Z01-Z29