Personen met huisartscontact voor bepaalde diagnose; leeftijd, 2002-2011

Personen met huisartscontact voor bepaalde diagnose; leeftijd, 2002-2011

Geslacht Leeftijd Cijfersoort Perioden Personen met 1 of meer zorgepisodes D. Spijsverteringsorganen Symptomen en klachten Totaal symptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes D. Spijsverteringsorganen Symptomen en klachten Gegeneraliseerde buikpijn/ buikkrampen (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes D. Spijsverteringsorganen Symptomen en klachten Maagpijn (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes D. Spijsverteringsorganen Symptomen en klachten Andere gelokaliseerde buikpijn (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes D. Spijsverteringsorganen Symptomen en klachten Diarree (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes D. Spijsverteringsorganen Symptomen en klachten Obstipatie (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes D. Spijsverteringsorganen Ziekten Totaal ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes D. Spijsverteringsorganen Ziekten Infect. diarree en gastro-int. infc... (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes D. Spijsverteringsorganen Ziekten Aandoeningen van slokdarm en maag (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes D. Spijsverteringsorganen Ziekten Spastisch Colon / IBS (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes K. Hartvaatstelsel Totaal symptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes K. Hartvaatstelsel Ziekten Totaal ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes R. Luchtwegen Symptomen en klachten Totaal symptomen en klachten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes R. Luchtwegen Symptomen en klachten Hoesten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes R. Luchtwegen Ziekten Totaal ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes R. Luchtwegen Ziekten Acute infectie bovenste luchtwegen (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes R. Luchtwegen Ziekten Acute bronchitis / bronchiolitis (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes R. Luchtwegen Ziekten Influenza (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes R. Luchtwegen Ziekten Pneumonie (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes R. Luchtwegen Ziekten Astma (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes S. Huid en subcutis Totaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen)
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Aantal 2011 123 7 . . 32 39 73 29 25 . . 14 90 63 243 201 19 . 3 18 269
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar Aantal 2011 158 14 . 5 42 49 92 61 5 . 0 9 128 89 339 228 37 7 19 32 378
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Aantal 2011 100 25 1 17 8 26 36 17 1 1 1 4 81 43 191 80 16 9 14 35 327
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Aantal 2011 75 18 2 18 4 15 28 9 2 3 3 4 61 26 144 40 7 8 6 36 268
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Aantal 2011 76 16 6 19 6 13 42 11 5 10 7 11 78 30 180 48 8 5 4 38 312
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Aantal 2011 87 15 9 21 8 13 60 13 8 14 11 20 80 27 165 40 7 4 2 32 302
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Aantal 2011 93 13 11 24 11 15 61 11 11 13 12 29 70 25 162 41 6 4 3 29 274
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Aantal 2011 96 11 15 23 9 14 56 10 12 9 14 43 79 31 177 47 9 4 5 32 272
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Aantal 2011 94 11 16 25 8 13 60 10 14 8 19 53 82 35 188 46 12 7 7 34 264
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Aantal 2011 91 10 18 21 7 11 63 8 17 9 26 83 80 37 173 40 13 6 6 38 265
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Aantal 2011 100 9 22 21 7 14 69 8 22 8 32 127 82 39 164 37 15 4 7 37 265
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Aantal 2011 112 10 25 24 8 16 76 7 26 8 42 188 84 41 171 36 16 4 8 39 266
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Aantal 2011 116 11 28 21 8 17 88 8 31 9 47 257 91 46 175 38 17 4 9 34 276
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Aantal 2011 134 11 33 22 10 20 100 7 39 8 50 331 102 54 184 37 20 4 12 35 280
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Aantal 2011 140 10 38 21 12 24 110 8 42 9 61 420 102 57 195 35 23 3 13 33 304
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Aantal 2011 168 13 42 26 12 38 123 8 47 9 77 492 111 61 209 38 26 4 16 32 321
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder Aantal 2011 221 15 43 24 24 75 138 15 47 5 102 590 124 63 226 42 33 4 27 26 385
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont per diagnose(groep) het aantal personen dat gedurende het verslagjaar een of meer zorgepisodes heeft gehad, geregistreerd door de huisarts waar de persoon staat ingeschreven. De diagnoses zijn gecodeerd volgens de International Classification of Primary Care (ICPC-1).
De aantallen worden uitgedrukt per 1000 personen en uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 3 juni 2016:
Cijfers over 2011 definitief gemaakt, tabel stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. De tabellen over diagnoses bij de huisarts is vervangen door een nieuwe set tabellen waarbij een andere definitie van ziekte-episodes wordt gebruikt, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Personen met 1 of meer zorgepisodes
Aantal personen met één of meer zorgepisodes geregistreerd door de huisarts.
Een zorgepisode bevat alle contacten met betrekking tot hetzelfde gezondheidsprobleem van een persoon met zijn huisarts binnen een kalenderjaar. De episode krijgt de diagnose gesteld bij het laatste contact.
De episodes worden gecodeerd volgens de International Classification
of Primary Care (ICPC-1).
Er is geen directe relatie tussen het aantal zorgepisodes en het aantal
huisartscontacten van een persoon. Een zorgepisode bestaat uit één
of meer contacten met de huisarts, terwijl tijdens een contact met de
huisarts meerdere onderwerpen aan de orde kunnen komen die tot
verschillende zorgepisodes behoren.
D. Spijsverteringsorganen
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk D. Spijsverteringsorganen.
Symptomen en klachten
Totaal symptomen en klachten
Totaal symptomen en klachten van de spijsverteringsorganen.
ICPC-1 codes: D01-D29
Gegeneraliseerde buikpijn/ buikkrampen
ICPC-1 code: D01
Maagpijn
ICPC-1 code: D02
Andere gelokaliseerde buikpijn
ICPC-1 code: D06
Diarree
ICPC-1 code: D11
Obstipatie
ICPC-1 code: D12
Verstopping
Ziekten
Totaal ziekten
Totaal ziekten van de spijsverteringsorganen.
ICPC-1 codes D70-D99
Infect. diarree en gastro-int. infc...
Infectieuze diarree en veronderstelde gastro-intestinale infectie.
ICPC-1 codes: D70, D73
Aandoeningen van slokdarm en maag
ICPC-1 codes: D84-D87
Spastisch Colon / IBS
Spastisch colon / IBS (irritable bowel syndrome ; prikkelbare darm syndroom)
ICPC-1 code: D93
K. Hartvaatstelsel
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde
zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk K. Hartvaatstelsel.
Totaal symptomen en klachten
Totaal symptomen en klachten van het hartvaatstelsel.
ICPC-1 codes: K01-K29
Ziekten
Totaal ziekten
Totaal ziekten van het hartvaatstelsel.
ICPC-1 codes: K70-K99
R. Luchtwegen
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde
zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk R. Luchtwegen.
Symptomen en klachten
Totaal symptomen en klachten
Totaal symptomen en klachten van de luchtwegen.
ICPC-1 codes: R01-R29
Hoesten
ICPC-1 code: R05
Ziekten
Totaal ziekten
Totaal ziekten van de luchtwegen.
ICPC-1 codes: R70-R99
Acute infectie bovenste luchtwegen
ICPC-1 code: R74
Acute bronchitis / bronchiolitis
ICPC-1 code: R78
Influenza
ICPC-1 code: R80
Griep
Pneumonie
ICPC-1 code: R81
Longontsteking
Astma
ICPC-1 code: R96
S. Huid en subcutis
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde
zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk S. Huid en subcutis.
Totaal symptomen, klachten en ziekten
Totaal symptomen, klachten en ziekten van de huid en subcutis.
ICPC-1 codes: S01-S29, S70-S99