Door de huisarts geregistreerde contacten; migratieachtergrond, 2006-2018

Door de huisarts geregistreerde contacten; migratieachtergrond, 2006-2018

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Cijfersoort Perioden Personen met één of meer contacten Totaal contacten (%) Gemiddeld aantal contacten per jaar Alle personen Totaal contacten (aantal) Gemiddeld aantal contacten per jaar Personen met minimaal één contact Totaal contacten (aantal)
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Waarde 2018 68,4 2,7 3,9
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Marokko Waarde 2018 73,0 3,3 4,6
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Turkije Waarde 2018 75,4 3,6 4,8
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Suriname Waarde 2018 72,5 3,2 4,4
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Waarde 2018 71,4 3,0 4,3
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Overige niet-westerse migratieachterg... Waarde 2018 72,6 3,2 4,6
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Westerse migratieachtergrond Waarde 2018 70,5 2,9 4,3
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Waarde 2018 81,4 4,4 5,4
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Marokko Waarde 2018 84,9 5,5 6,6
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Turkije Waarde 2018 87,2 5,9 6,8
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Suriname Waarde 2018 85,0 5,4 6,2
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Waarde 2018 84,1 5,1 6,2
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Overige niet-westerse migratieachterg... Waarde 2018 83,1 4,6 5,7
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Westerse migratieachtergrond Waarde 2018 82,0 4,4 5,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het percentage personen dat in een verslagjaar een gedeclareerd contact heeft gehad met de huisarts bij wie de persoon staat ingeschreven. De contacten zijn onderverdeeld naar soort contact (consult op de praktijk, visite of telefonisch consult). Daarnaast wordt het gemiddeld aantal contacten per persoon gegeven, zowel voor de gehele bevolking als voor de personen die eenmaal of vaker contact hebben gehad met de huisarts. De cijfers worden uitgesplitst naar migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2018

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 5 november 2021:
- De voorlopige cijfers over 2018 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
- De tabel is stopgezet in verband met een veranderde declaratiestructuur bij de huisartsenzorg.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Nieuwe tabellen worden in de loop van 2022 verwacht. Deze zullen te vinden zijn via de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Personen met één of meer contacten
Aantal personen met een of meer geregistreerde contacten met huisarts en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar staat ingeschreven, per 100 personen in de overeenkomstige bevolkingsgroep.
Totaal contacten
Gemiddeld aantal contacten per jaar
Alle personen
Gemiddeld aantal contacten per jaar, met huisarts en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar
staat ingeschreven.
Totaal contacten
Personen met minimaal één contact
Gemiddeld aantal contacten per jaar, met huisarts en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar
staat ingeschreven, per persoon met een of meer contacten in dat jaar.
Totaal contacten