Door de huisarts geregistreerde contacten; migratieachtergrond

Door de huisarts geregistreerde contacten; migratieachtergrond

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Cijfersoort Perioden Personen met één of meer contacten Totaal contacten (%) Gemiddeld aantal contacten per jaar Alle personen Totaal contacten (aantal) Gemiddeld aantal contacten per jaar Personen met minimaal één contact Totaal contacten (aantal)
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Waarde 2018* 68,4 2,7 3,9
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Marokko Waarde 2018* 73,0 3,3 4,6
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Turkije Waarde 2018* 75,4 3,6 4,8
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Suriname Waarde 2018* 72,5 3,2 4,4
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Waarde 2018* 71,4 3,0 4,3
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Overige niet-westerse migratieachterg... Waarde 2018* 72,6 3,2 4,6
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Westerse migratieachtergrond Waarde 2018* 70,5 2,9 4,3
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Waarde 2018* 81,4 4,4 5,4
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Marokko Waarde 2018* 84,9 5,5 6,6
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Turkije Waarde 2018* 87,2 5,9 6,8
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Suriname Waarde 2018* 85,0 5,4 6,2
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Waarde 2018* 84,1 5,1 6,2
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Overige niet-westerse migratieachterg... Waarde 2018* 83,1 4,6 5,7
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Westerse migratieachtergrond Waarde 2018* 82,0 4,4 5,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het percentage personen dat in een verslagjaar een gedeclareerd contact heeft gehad met de huisarts bij wie de persoon staat ingeschreven. De contacten zijn onderverdeeld naar soort contact (consult op de praktijk, visite of telefonisch consult). Daarnaast wordt het gemiddeld aantal contacten per persoon gegeven, zowel voor de gehele bevolking als voor de personen die eenmaal of vaker contact hebben gehad met de huisarts. De cijfers worden uitgesplitst naar migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers:
De cijfers van 2018 zijn voorlopig. De cijfers van eerdere jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 28 mei 2020:
- Voorlopige cijfers over 2018 toegevoegd, de voorlopige cijfers van 2017 definitief gemaakt.
- Vanwege veranderingen in de tariefstructuur van de huisartsenzorg is een beperkt aantal prestatiecodes niet meer meegeteld in de cijfers van 2018.
- Door veranderingen in de brondata worden vanaf 2018 bij baby's alleen de huisartscontacten meegeteld die na de inschrijving bij de huisarts plaatsvonden. Eerder werden ook contacten kort na de geboorte en vóór de inschrijving meegeteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de tweede helft van 2021 worden cijfers over 2019 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Personen met één of meer contacten
Aantal personen met een of meer geregistreerde contacten met huisarts en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar staat ingeschreven, per 100 personen in de overeenkomstige bevolkingsgroep.
Totaal contacten
Gemiddeld aantal contacten per jaar
Alle personen
Gemiddeld aantal contacten per jaar, met huisarts en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar
staat ingeschreven.
Totaal contacten
Personen met minimaal één contact
Gemiddeld aantal contacten per jaar, met huisarts en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar
staat ingeschreven, per persoon met een of meer contacten in dat jaar.
Totaal contacten