Door de huisarts geregistreerde contacten; leeftijd en geslacht

Door de huisarts geregistreerde contacten; leeftijd en geslacht

Geslacht Leeftijd Cijfersoort Perioden Personen met één of meer contacten Totaal contacten (%) Personen met één of meer contacten Consulten op de praktijk (%) Personen met één of meer contacten Visites (%) Personen met één of meer contacten Telefonische consulten (%) Gemiddeld aantal contacten per jaar Alle personen Totaal contacten (aantal) Gemiddeld aantal contacten per jaar Alle personen Consulten op de praktijk (aantal) Gemiddeld aantal contacten per jaar Alle personen Visites (aantal) Gemiddeld aantal contacten per jaar Alle personen Telefonische consulten (aantal) Gemiddeld aantal contacten per jaar Personen met minimaal één contact Totaal contacten (aantal) Gemiddeld aantal contacten per jaar Personen met minimaal één contact Consulten op de praktijk (aantal) Gemiddeld aantal contacten per jaar Personen met minimaal één contact Visites (aantal) Gemiddeld aantal contacten per jaar Personen met minimaal één contact Telefonische consulten (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Waarde 2018* 78,1 73,0 5,5 47,3 4,5 2,9 0,2 1,3 5,7 3,7 0,3 1,7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 15 jaar Waarde 2018* 72,4 66,9 0,4 35,2 2,6 1,9 0,0 0,7 3,5 2,6 0,0 0,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 30 jaar Waarde 2018* 72,1 67,2 0,9 40,5 3,2 2,2 0,0 1,0 4,4 3,1 0,0 1,3
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 45 jaar Waarde 2018* 74,8 69,7 1,7 45,1 3,8 2,6 0,0 1,2 5,0 3,4 0,0 1,6
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 60 jaar Waarde 2018* 78,3 73,9 2,4 47,5 4,3 3,0 0,1 1,2 5,5 3,8 0,1 1,6
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Waarde 2018* 85,6 81,4 7,6 55,6 5,7 3,9 0,2 1,6 6,7 4,5 0,3 1,9
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder Waarde 2018* 92,8 85,1 36,8 71,2 10,1 4,9 1,9 3,4 10,8 5,2 2,0 3,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het percentage personen dat in een verslagjaar een gedeclareerd contact heeft gehad met de huisarts bij wie de persoon staat ingeschreven. De contacten zijn onderverdeeld naar soort contact (consult op de praktijk, visite of telefonisch consult). Daarnaast wordt het gemiddeld aantal contacten per persoon gegeven, zowel voor de gehele bevolking als voor de personen die eenmaal of vaker contact hebben gehad met de huisarts. De cijfers worden uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers:
De cijfers van 2018 zijn voorlopig. De cijfers van eerdere jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 28 mei 2020:
- Voorlopige cijfers over 2018 toegevoegd, de voorlopige cijfers van 2017 definitief gemaakt.
- Vanwege veranderingen in de tariefstructuur van de huisartsenzorg is een beperkt aantal prestatiecodes niet meer meegeteld in de cijfers van 2018.
- Door veranderingen in de brondata worden vanaf 2018 bij baby's alleen de huisartscontacten meegeteld die na de inschrijving bij de huisarts plaatsvonden. Eerder werden ook contacten kort na de geboorte en vóór de inschrijving meegeteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de tweede helft van 2021 worden cijfers over 2019 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Personen met één of meer contacten
Aantal personen met een of meer geregistreerde contacten met huisarts en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar staat ingeschreven, per 100 personen uit de overeenkomstige bevolkingsgroep.
Totaal contacten
Consulten op de praktijk
Consulten op de praktijk, met huisarts en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar staat ingeschreven.
Visites
Visites bij de persoon thuis, door huisarts en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar hij/zij in het verslagjaar staat ingeschreven.
Telefonische consulten
Telefonische of e-mail consulten met huisarts en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar staat ingeschreven. Voor kinderen betreft dit ook contacten van ouders of verzorgers met betrekking tot het kind.
Gemiddeld aantal contacten per jaar
Alle personen
Gemiddeld aantal contacten per jaar, met huisarts en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar staat ingeschreven.
Totaal contacten
Consulten op de praktijk
Gemiddeld aantal consulten op de praktijk per jaar, met huisarts en/of
praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar
staat ingeschreven.
Visites
Gemiddeld aantal visites bij de persoon thuis per jaar, door huisarts en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar hij/zij in het verslagjaar staat ingeschreven.
Telefonische consulten
Gemiddeld aantal telefonische of e-mail consulten per jaar, met huisarts
en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar staat ingeschreven. Voor kinderen betreft dit ook contacten van ouders of verzorgers met betrekking tot het kind.
Personen met minimaal één contact
Gemiddeld aantal contacten per jaar, met huisarts en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar staat ingeschreven, per persoon met een of meer contacten in dat jaar.
Totaal contacten
Consulten op de praktijk
Gemiddeld aantal consulten op de praktijk per jaar, met huisarts en/of
praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar
staat ingeschreven, per persoon met een of meer contacten in dat jaar.
Visites
Gemiddeld aantal visites bij de persoon thuis per jaar, door huisarts
en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar hij/zij in het verslagjaar
staat ingeschreven, per persoon met een of meer contacten in dat jaar.
Telefonische consulten
Gemiddeld aantal telefonische of e-mail consulten per jaar, met huisarts
en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar staat ingeschreven, per persoon met een of meer contacten in dat jaar. Voor kinderen betreft dit ook contacten van ouders of
verzorgers met betrekking tot het kind.