Door de huisarts geregistreerde contacten; leeftijd en geslacht, 2006-2018

Door de huisarts geregistreerde contacten; leeftijd en geslacht, 2006-2018

Geslacht Leeftijd Cijfersoort Perioden Personen met één of meer contacten Totaal contacten (%) Personen met één of meer contacten Consulten op de praktijk (%) Personen met één of meer contacten Visites (%) Personen met één of meer contacten Telefonische consulten (%) Gemiddeld aantal contacten per jaar Alle personen Totaal contacten (aantal) Gemiddeld aantal contacten per jaar Alle personen Consulten op de praktijk (aantal) Gemiddeld aantal contacten per jaar Alle personen Visites (aantal) Gemiddeld aantal contacten per jaar Alle personen Telefonische consulten (aantal) Gemiddeld aantal contacten per jaar Personen met minimaal één contact Totaal contacten (aantal) Gemiddeld aantal contacten per jaar Personen met minimaal één contact Consulten op de praktijk (aantal) Gemiddeld aantal contacten per jaar Personen met minimaal één contact Visites (aantal) Gemiddeld aantal contacten per jaar Personen met minimaal één contact Telefonische consulten (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Waarde 2018 78,1 73,0 5,5 47,3 4,5 2,9 0,2 1,3 5,7 3,7 0,3 1,7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 15 jaar Waarde 2018 72,4 66,9 0,4 35,2 2,6 1,9 0,0 0,7 3,5 2,6 0,0 0,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 30 jaar Waarde 2018 72,1 67,2 0,9 40,5 3,2 2,2 0,0 1,0 4,4 3,1 0,0 1,3
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 45 jaar Waarde 2018 74,8 69,7 1,7 45,1 3,8 2,6 0,0 1,2 5,0 3,4 0,0 1,6
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 60 jaar Waarde 2018 78,3 73,9 2,4 47,5 4,3 3,0 0,1 1,2 5,5 3,8 0,1 1,6
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Waarde 2018 85,6 81,4 7,6 55,6 5,7 3,9 0,2 1,6 6,7 4,5 0,3 1,9
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder Waarde 2018 92,8 85,1 36,8 71,2 10,1 4,9 1,9 3,4 10,8 5,2 2,0 3,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het percentage personen dat in een verslagjaar een gedeclareerd contact heeft gehad met de huisarts bij wie de persoon staat ingeschreven. De contacten zijn onderverdeeld naar soort contact (consult op de praktijk, visite of telefonisch consult). Daarnaast wordt het gemiddeld aantal contacten per persoon gegeven, zowel voor de gehele bevolking als voor de personen die eenmaal of vaker contact hebben gehad met de huisarts. De cijfers worden uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2018

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 5 november 2021:
- De voorlopige cijfers over 2018 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
- De tabel is stopgezet in verband met een veranderde declaratiestructuur bij de huisartsenzorg.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Nieuwe tabellen worden in de loop van 2022 verwacht. Deze zullen te vinden zijn via de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Personen met één of meer contacten
Aantal personen met een of meer geregistreerde contacten met huisarts en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar staat ingeschreven, per 100 personen uit de overeenkomstige bevolkingsgroep.
Totaal contacten
Consulten op de praktijk
Consulten op de praktijk, met huisarts en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar staat ingeschreven.
Visites
Visites bij de persoon thuis, door huisarts en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar hij/zij in het verslagjaar staat ingeschreven.
Telefonische consulten
Telefonische of e-mail consulten met huisarts en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar staat ingeschreven. Voor kinderen betreft dit ook contacten van ouders of verzorgers met betrekking tot het kind.
Gemiddeld aantal contacten per jaar
Alle personen
Gemiddeld aantal contacten per jaar, met huisarts en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar staat ingeschreven.
Totaal contacten
Consulten op de praktijk
Gemiddeld aantal consulten op de praktijk per jaar, met huisarts en/of
praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar
staat ingeschreven.
Visites
Gemiddeld aantal visites bij de persoon thuis per jaar, door huisarts en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar hij/zij in het verslagjaar staat ingeschreven.
Telefonische consulten
Gemiddeld aantal telefonische of e-mail consulten per jaar, met huisarts
en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar staat ingeschreven. Voor kinderen betreft dit ook contacten van ouders of verzorgers met betrekking tot het kind.
Personen met minimaal één contact
Gemiddeld aantal contacten per jaar, met huisarts en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar staat ingeschreven, per persoon met een of meer contacten in dat jaar.
Totaal contacten
Consulten op de praktijk
Gemiddeld aantal consulten op de praktijk per jaar, met huisarts en/of
praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar
staat ingeschreven, per persoon met een of meer contacten in dat jaar.
Visites
Gemiddeld aantal visites bij de persoon thuis per jaar, door huisarts
en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar hij/zij in het verslagjaar
staat ingeschreven, per persoon met een of meer contacten in dat jaar.
Telefonische consulten
Gemiddeld aantal telefonische of e-mail consulten per jaar, met huisarts
en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar staat ingeschreven, per persoon met een of meer contacten in dat jaar. Voor kinderen betreft dit ook contacten van ouders of
verzorgers met betrekking tot het kind.