Door de huisarts geregistreerde contacten; leeftijd en geslacht

Bewerk tabel

Deze tabel toont het percentage personen dat in een verslagjaar een gedeclareerd contact heeft gehad met de huisarts bij wie de persoon staat ingeschreven. De contacten zijn onderverdeeld naar soort contact (consult op de praktijk, visite of telefonisch consult). Daarnaast wordt het gemiddeld aantal contacten per persoon gegeven, zowel voor de gehele bevolking als voor de personen die eenmaal of vaker contact hebben gehad met de huisarts. De cijfers worden uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers:
De cijfers van 2018 zijn voorlopig. De cijfers van eerdere jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 28 mei 2020:
- Voorlopige cijfers over 2018 toegevoegd, de voorlopige cijfers van 2017 definitief gemaakt.
- Vanwege veranderingen in de tariefstructuur van de huisartsenzorg is een beperkt aantal prestatiecodes niet meer meegeteld in de cijfers van 2018.
- Door veranderingen in de brondata worden vanaf 2018 bij baby's alleen de huisartscontacten meegeteld die na de inschrijving bij de huisarts plaatsvonden. Eerder werden ook contacten kort na de geboorte en vóór de inschrijving meegeteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de tweede helft van 2021 worden cijfers over 2019 toegevoegd.

Door de huisarts geregistreerde contacten; leeftijd en geslacht

Geslacht Leeftijd Cijfersoort Perioden Personen met één of meer contactenTotaal contacten (%) Personen met één of meer contactenConsulten op de praktijk (%) Personen met één of meer contactenVisites (%) Personen met één of meer contactenTelefonische consulten (%) Gemiddeld aantal contacten per jaarAlle personenTotaal contacten (aantal) Gemiddeld aantal contacten per jaarAlle personenConsulten op de praktijk (aantal) Gemiddeld aantal contacten per jaarAlle personenVisites (aantal) Gemiddeld aantal contacten per jaarAlle personenTelefonische consulten (aantal) Gemiddeld aantal contacten per jaarPersonen met minimaal één contactTotaal contacten (aantal) Gemiddeld aantal contacten per jaarPersonen met minimaal één contactConsulten op de praktijk (aantal) Gemiddeld aantal contacten per jaarPersonen met minimaal één contactVisites (aantal) Gemiddeld aantal contacten per jaarPersonen met minimaal één contactTelefonische consulten (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Waarde 2018* 78,1 73,0 5,5 47,3 4,5 2,9 0,2 1,3 5,7 3,7 0,3 1,7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 15 jaar Waarde 2018* 72,4 66,9 0,4 35,2 2,6 1,9 0,0 0,7 3,5 2,6 0,0 0,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 30 jaar Waarde 2018* 72,1 67,2 0,9 40,5 3,2 2,2 0,0 1,0 4,4 3,1 0,0 1,3
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 45 jaar Waarde 2018* 74,8 69,7 1,7 45,1 3,8 2,6 0,0 1,2 5,0 3,4 0,0 1,6
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 60 jaar Waarde 2018* 78,3 73,9 2,4 47,5 4,3 3,0 0,1 1,2 5,5 3,8 0,1 1,6
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Waarde 2018* 85,6 81,4 7,6 55,6 5,7 3,9 0,2 1,6 6,7 4,5 0,3 1,9
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder Waarde 2018* 92,8 85,1 36,8 71,2 10,1 4,9 1,9 3,4 10,8 5,2 2,0 3,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens