Personen met of zonder startkwalificatie voor de arbeidsmarkt 2001-2013

Personen met of zonder startkwalificatie voor de arbeidsmarkt 2001-2013

Onderwijsvolgend Leeftijd Persoons- en arbeidskenmerken Perioden Personen met en zonder startkwalificatie (x 1000) Personen met startkwalificatie (x 1000) Personen zonder startkwalificatie (x 1000) Personen met startkwalificatie onbekend (x 1000)
Totaal Leeftijd: Totaal 15 tot 65 jaar Totaal 2013 11.013 7.666 3.062 286
Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2013 2.040 995 995 49
Totaal Leeftijd: 25 tot 35 jaar Totaal 2013 2.039 1.683 291 66
Totaal Leeftijd: 35 tot 45 jaar Totaal 2013 2.265 1.791 412 63
Totaal Leeftijd: 45 tot 55 jaar Totaal 2013 2.516 1.823 632 61
Totaal Leeftijd: 55 tot 65 jaar Totaal 2013 2.153 1.373 732 48
Volgt regulier onderwijs Leeftijd: Totaal 15 tot 65 jaar Totaal 2013 2.145 1.205 910 30
Volgt regulier onderwijs Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2013 1.507 644 841 22
Volgt regulier onderwijs Leeftijd: 25 tot 35 jaar Totaal 2013 329 296 27 6
Volgt regulier onderwijs Leeftijd: 35 tot 45 jaar Totaal 2013 140 122 17 .
Volgt regulier onderwijs Leeftijd: 45 tot 55 jaar Totaal 2013 116 97 18 .
Volgt regulier onderwijs Leeftijd: 55 tot 65 jaar Totaal 2013 53 45 8 .
Volgt geen regulier onderwijs Leeftijd: Totaal 15 tot 65 jaar Totaal 2013 8.868 6.461 2.151 256
Volgt geen regulier onderwijs Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2013 533 351 154 27
Volgt geen regulier onderwijs Leeftijd: 25 tot 35 jaar Totaal 2013 1.710 1.387 264 60
Volgt geen regulier onderwijs Leeftijd: 35 tot 45 jaar Totaal 2013 2.125 1.669 395 61
Volgt geen regulier onderwijs Leeftijd: 45 tot 55 jaar Totaal 2013 2.400 1.726 614 60
Volgt geen regulier onderwijs Leeftijd: 55 tot 65 jaar Totaal 2013 2.100 1.328 725 48
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het hebben van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Een gedegen opleiding
is essentieel om succesvol de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken. De minimale opleiding die hiervoor nodig is wordt aangeduid met de term startkwalificatie. In deze tabel worden gegevens over personen met en zonder startkwalificatie weergegeven.
De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). Inkomenscijfers in deze tabel zijn
gebaseerd op een verrijking van de EBB met inkomensgegevens van de Inkomensstatistiek

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2013.

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.
De inkomenscijfers voor 2005 tot en met 2010 zijn definitief.
De cijfers over het inkomen van 2011 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 februari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.


Wijzigingen per 25 juli 2014:
De gegevens over 2013 en de gegevens over arbeidsdynamiek 2012/'13 zijn toegevoegd. Cijfers over door het bedrijf betaald opleidingen in 2013 ontbreken vanwege wijzigingen in de EBB-vragenlijst. Cijfers hierover komen volgend jaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 25 juli 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Personen met en zonder startkwalificatie
Personen met startkwalificatie
Een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2;
dat wil zeggen niveau 2 van de kwalificatiestructuur, zoals vastgelegd in
de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)).
Personen zonder startkwalificatie
Geen afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2;
dat wil zeggen niveau 2 van de kwalificatiestructuur, zoals vastgelegd in
de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)).
Personen met startkwalificatie onbekend
Van een klein deel van de personen is niet bekend of ze een
startkwalificatie hebben behaald.