Slachtofferschap en ondervonden delicten; politieregio (IVM), 2008-2011


In deze tabel vindt u een overzicht van slachtofferschap van personen op basis van de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM). Het gaat over persoonsgebonden en objectgebonden slachtofferschap alsmede ondervonden delicten in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek.
Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers per politieregio.
Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de IVM-gegevens vanaf 2008 niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.
De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.
Gegevens over een verslagperiode van bijvoorbeeld 12 maanden hebben dus voor het grootste deel betrekking op het genoemde kalenderjaar (bijvoorbeeld 2010) en voor een beperkt deel op enkele daaraan voorafgaande maanden.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2011.

De status van alle cijfers:
De gegevens zijn voorlopig.

Wijziging per 13 maart 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Slachtofferschap criminaliteit; regio. Zie paragraaf 3.

Slachtofferschap en ondervonden delicten; politieregio (IVM), 2008-2011

Politieregio Cijfersoort Perioden Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mndSlachtofferschap totaal (% slachtoffer) Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mndGeweldsdelictenGeweldsdelicten totaal (% slachtoffer) Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mndVermogensdelictenVermogensdelicten totaal (% slachtoffer) Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mndVermogensdelictenDiefstal van en uit de auto (18+) (% slachtoffer) Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mndVandalismedelictenVandalismedelicten totaal (% slachtoffer) Ondervonden delictenOndervonden delictenDelicten totaal (per 100 inwoners) Ondervonden delictenGeweldsdelictenGeweldsdelicten totaal (per 100 inwoners) Ondervonden delictenVermogensdelictenVermogensdelicten totaal (per 100 inwoners) Ondervonden delictenVermogensdelictenDiefstal van en uit de auto (per 100 inwoners) Ondervonden delictenVandalismedelictenVandalismedelicten totaal (per 100 inwoners)
Nederland Waarde 2008* 26,1 5,4 13,2 1,8 13,6 44,9 8,9 16,2 2,1 19,7
Nederland Waarde 2009* 26,9 5,7 13,3 1,9 14,2 47,3 9,2 16,9 2,4 21,3
Nederland Waarde 2010* 25,4 5,5 12,5 1,7 12,7 42,4 8,7 15,3 2,0 18,4
Nederland Waarde 2011* 24,9 5,2 12,9 1,7 12,3 42,8 8,6 16,0 2,1 18,2
Nederland Betrouwbaarheidsmarge 2008* 0,7 0,4 0,5 0,2 0,5 1,6 0,8 0,8 0,2 0,8
Nederland Betrouwbaarheidsmarge 2009* 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3 1,0 0,5 0,5 0,2 0,6
Nederland Betrouwbaarheidsmarge 2010* 0,6 0,3 0,5 0,2 0,5 1,4 0,6 0,7 0,2 0,8
Nederland Betrouwbaarheidsmarge 2011* 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3 0,9 0,4 0,5 0,1 0,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens