Slachtofferschap en ondervonden delicten; politieregio (IVM), 2008-2011

Slachtofferschap en ondervonden delicten; politieregio (IVM), 2008-2011

Politieregio Cijfersoort Perioden Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mnd Slachtofferschap totaal (% slachtoffer) Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mnd Geweldsdelicten Geweldsdelicten totaal (% slachtoffer) Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mnd Vermogensdelicten Vermogensdelicten totaal (% slachtoffer) Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mnd Vermogensdelicten Diefstal van en uit de auto (18+) (% slachtoffer) Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mnd Vandalismedelicten Vandalismedelicten totaal (% slachtoffer) Ondervonden delicten Ondervonden delicten Delicten totaal (per 100 inwoners) Ondervonden delicten Ondervonden delicten Geweldsdelicten Geweldsdelicten totaal (per 100 inwoners) Ondervonden delicten Ondervonden delicten Vermogensdelicten Vermogensdelicten totaal (per 100 inwoners) Ondervonden delicten Ondervonden delicten Vermogensdelicten Diefstal van en uit de auto (per 100 inwoners) Ondervonden delicten Ondervonden delicten Vandalismedelicten Vandalismedelicten totaal (per 100 inwoners)
Nederland Waarde 2008* 26,1 5,4 13,2 1,8 13,6 44,9 8,9 16,2 2,1 19,7
Nederland Waarde 2009* 26,9 5,7 13,3 1,9 14,2 47,3 9,2 16,9 2,4 21,3
Nederland Waarde 2010* 25,4 5,5 12,5 1,7 12,7 42,4 8,7 15,3 2,0 18,4
Nederland Waarde 2011* 24,9 5,2 12,9 1,7 12,3 42,8 8,6 16,0 2,1 18,2
Nederland Betrouwbaarheidsmarge 2008* 0,7 0,4 0,5 0,2 0,5 1,6 0,8 0,8 0,2 0,8
Nederland Betrouwbaarheidsmarge 2009* 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3 1,0 0,5 0,5 0,2 0,6
Nederland Betrouwbaarheidsmarge 2010* 0,6 0,3 0,5 0,2 0,5 1,4 0,6 0,7 0,2 0,8
Nederland Betrouwbaarheidsmarge 2011* 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3 0,9 0,4 0,5 0,1 0,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u een overzicht van slachtofferschap van personen op basis van de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM). Het gaat over persoonsgebonden en objectgebonden slachtofferschap alsmede ondervonden delicten in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek.
Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers per politieregio.
Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de IVM-gegevens vanaf 2008 niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.
De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.
Gegevens over een verslagperiode van bijvoorbeeld 12 maanden hebben dus voor het grootste deel betrekking op het genoemde kalenderjaar (bijvoorbeeld 2010) en voor een beperkt deel op enkele daaraan voorafgaande maanden.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2011.

De status van alle cijfers:
De gegevens zijn voorlopig.

Wijziging per 13 maart 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Slachtofferschap criminaliteit; regio. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mnd
In de IVM is aan alle respondenten gevraagd of zij slachtoffer zijn
geweest van een of meer met name genoemde delicten.
Het gaat daarbij om geweldsdelicten (seksuele delicten, mishandeling,
bedreiging), vermogensdelicten (inbraak of poging daartoe, fietsdiefstal,
autodiefstal, diefstal uit de auto, zakkenrollerij met en zonder geweld,
overige diefstal), vandalisme (vernieling/diefstal vanaf auto, overige
vernielingen), en overige, niet nader gespecificeerde delicten.
Per soort delict is daarbij telkens eerst gevraagd of men daarvan in de
afgelopen vijf jaar slachtoffer is geweest. Zo ja dan werd gevraagd in
welk jaar en in welke maand dit delict de laatste keer en de voorlaatste
keer plaatsvond. Vervolgens is gevraagd hoe vaak het delict in totaal
gebeurde in een periode van 12 maanden voorafgaande aan de interviewdatum.
Slachtoffer is iemand die in een periode van 12 maanden voorafgaande aan
de interviewdatum éénmaal of vaker een delict heeft ondervonden, ongeacht
het aantal keren dat dit gebeurde.
De gegevens hebben betrekking op personen van 15 jaar en ouder,
tenzij anders vermeld.
Slachtofferschap totaal
Overige delicten zijn niet meegeteld bij 'Slachtofferschap totaal'.
Geweldsdelicten
Geweldsdelicten:
- Seksuele delicten;
- Mishandeling;
- Bedreiging.
Geweldsdelicten totaal
Vermogensdelicten
Vermogensdelicten:
- Poging tot inbraak;
- Inbraak;
- Fietsdiefstal;
- Diefstal van en uit de auto;
- Zakkenrollerij met geweld;
- Zakkenrollerij zonder geweld;
- Overige diefstal.
Vermogensdelicten totaal
Diefstal van en uit de auto (18+)
Vandalismedelicten
Vandalismedelicten:
- Beschadiging/diefstal vanaf auto en overige vernielingen.
Vandalismedelicten totaal
Ondervonden delicten
Het gaat hier om het aantal delictsvoorvallen waarmee de bevolking wordt
geconfronteerd. In de IVM is per soort delict waarvan iemand sinds 1
januari van het voorgaande kalenderjaar slachtoffer is geweest, gevraagd
in welk jaar en in welke maand het laatste en eventueel het voorlaatste
voorval plaatsvond. Ook is per soort delict gevraagd hoe vaak hij of zij
daarvan in totaal in de laatste 12 maanden slachtoffer is geworden. Van
het meest recente voorval per soort delict is - indien dit plaatsvond na
1 januari van het voorgaande kalenderjaar - bovendien gevraagd of dit in
de eigen buurt, elders in de eigen gemeente, ergens anders in Nederland
of in het buitenland gebeurde. Op basis van deze gegevens kan een
verantwoorde schatting worden gemaakt van het aantal delicten dat de
inwoners binnen 12 maanden in Nederland hebben ondervonden.
Ondervonden delicten
Het gaat hier om het aantal delictsvoorvallen waarmee de bevolking wordt
geconfronteerd. In de IVM is per soort delict waarvan iemand sinds 1
januari van het voorgaande kalenderjaar slachtoffer is geweest, gevraagd
in welk jaar en in welke maand het laatste en eventueel het voorlaatste
voorval plaatsvond. Ook is per soort delict gevraagd hoe vaak hij of zij
daarvan in totaal in de laatste 12 maanden slachtoffer is geworden. Van
het meest recente voorval per soort delict is - indien dit plaatsvond na
1 januari van het voorgaande kalenderjaar - bovendien gevraagd of dit in
de eigen buurt, elders in de eigen gemeente, ergens anders in Nederland
of in het buitenland gebeurde. Op basis van deze gegevens kan een
verantwoorde schatting worden gemaakt van het aantal delicten dat de
inwoners binnen 12 maanden in Nederland hebben ondervonden.
Delicten totaal
Overige delicten zijn niet meegeteld bij 'Delicten totaal'.
Geweldsdelicten
Geweldsdelicten:
- Seksuele delicten;
- Mishandeling;
- Bedreiging.
Geweldsdelicten totaal
Vermogensdelicten
Vermogensdelicten:
- Poging tot inbraak;
- Inbraak;
- Fietsdiefstal;
- Diefstal van en uit de auto;
- Zakkenrollerij met geweld;
- Zakkenrollerij zonder geweld;
- Overige diefstal.
Vermogensdelicten totaal
Diefstal van en uit de auto
Vandalismedelicten
Vandalismedelicten:
- Beschadiging/diefstal vanaf auto en overige vernielingen.
Vandalismedelicten totaal