Educatie; deelnemers, educatietype, niveau, leeftijd, 2006/'07-2014/'15


Deze tabel bevat gegevens over de deelname aan educatie dat via de gemeenten door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd, onderscheiden naar educatietype, opleidingsniveau, leeftijd en herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar:
Van schooljaar 2006/'07 tot en met schooljaar 2014/'15.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel over de schooljaren tot en met 2013/'14 zijn definitief en die over schooljaar 2014/'15 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens over 2014/'15 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 15 maart 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Educatie; deelnemers, educatietype, niveau, leeftijd, 2006/'07-2014/'15

Geslacht Leeftijd Opleidingsniveau Herkomstgroepering Generatie Perioden Stand op 1 oktober naar educatietypeTotaal educatietypen (aantal) Stand op 1 oktober naar educatietypeSociale redzaamheid (aantal) Stand op 1 oktober naar educatietypeProfessionele redzaamheid gekwalificeerd (aantal) Stand op 1 oktober naar educatietypeProfessionele redzaamheid ongekwalific. (aantal) Stand op 1 oktober naar educatietypeEducatieve redzaamheid (alleen niveau 4) (aantal) Stand op 1 oktober naar educatietypeAlfabetisering (inclusief overig) (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal niveaus Totaal herkomstgroepering Totaal generatie 2006/'07 48.274 23.020 1.845 22.106 1.303
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal niveaus Totaal herkomstgroepering Totaal generatie 2007/'08 37.595 19.790 1.428 15.516 809 52
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal niveaus Totaal herkomstgroepering Totaal generatie 2008/'09 36.572 21.017 999 13.109 348 1.099
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal niveaus Totaal herkomstgroepering Totaal generatie 2009/'10 36.488 22.990 913 10.038 319 2.228
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal niveaus Totaal herkomstgroepering Totaal generatie 2010/'11 28.466 16.580 808 8.591 261 2.226
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal niveaus Totaal herkomstgroepering Totaal generatie 2011/'12 22.637 12.035 672 7.503 281 2.146
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal niveaus Totaal herkomstgroepering Totaal generatie 2012/'13 20.386 9.862 727 7.834 190 1.773
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal niveaus Totaal herkomstgroepering Totaal generatie 2013/'14 20.367 9.011 971 7.685 275 2.425
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal niveaus Totaal herkomstgroepering Totaal generatie 2014/'15* 19.302 8.188 965 6.504 311 3.334
Bron: CBS.
Verklaring van tekens