Werkstakingen; SBI '93, 1999-2008


De tabel bevat gegevens over het aantal geschillen, aantal verloren
arbeidsdagen en gemiddeld aantal betrokken werknemers van
werkstakingen in Nederland.
De gegevens zijn uit te splitsen naar:
- economische activiteit (SBI'93).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Frequentie: Stopgezet.

Reden van stopzetten:
De indeling naar economische activiteit is in 2008 gewijzigd.
De Standaard Bedrijfs Indeling SBI'93 is vervangen door SBI2008.
Voor de Statistiek Werkstakingen is voor de periode 1999-2008 de
indeling naar economische activiteit omgezet naar SBI2008.
De gegevens over de uitsplitsing naar SBI2008 zijn te vinden in de
StatLinetabel Werkstakingen (Zie paragraaf 3 voor de link naar
deze tabel).

Status van de cijfers: definitief

Werkstakingen; SBI '93, 1999-2008

Bedrijfstakken SBI'93 Perioden Geschillen (aantal) Verloren arbeidsdagen (x 1 000) Betrokken werknemers (x 1 000)
Totaal werkstakingen 1999 24 75,8 58,9
Totaal werkstakingen 2000 23 9,4 10,3
Totaal werkstakingen 2001 16 45,1 37,4
Totaal werkstakingen 2002 16 245,5 28,6
Totaal werkstakingen 2003 14 15,0 10,8
Totaal werkstakingen 2004 12 62,2 104,2
Totaal werkstakingen 2005 28 41,7 29,0
Totaal werkstakingen 2006 31 15,8 11,3
Totaal werkstakingen 2007 20 26,4 20,7
Totaal werkstakingen 2008 21 120,6 51,9
01-05 Landbouw en visserij 1999 - - -
01-05 Landbouw en visserij 2000 - - -
01-05 Landbouw en visserij 2001 - - -
01-05 Landbouw en visserij 2002 - - -
01-05 Landbouw en visserij 2003 - - -
01-05 Landbouw en visserij 2004 x x x
01-05 Landbouw en visserij 2005 x x x
01-05 Landbouw en visserij 2006 - - -
01-05 Landbouw en visserij 2007 - - -
01-05 Landbouw en visserij 2008 - - -
10-45 Industrie en Bouwnijverheid 1999 9 21,9 4,6
10-45 Industrie en Bouwnijverheid 2000 7 3,4 1,1
10-45 Industrie en Bouwnijverheid 2001 5 8,6 9,1
10-45 Industrie en Bouwnijverheid 2002 5 227,2 22,7
10-45 Industrie en Bouwnijverheid 2003 4 1,7 0,6
10-45 Industrie en Bouwnijverheid 2004 6 11,1 8,2
10-45 Industrie en Bouwnijverheid 2005 11 18,3 9,4
10-45 Industrie en Bouwnijverheid 2006 12 6,3 2,1
10-45 Industrie en Bouwnijverheid 2007 4 4,1 2,8
10-45 Industrie en Bouwnijverheid 2008 9 9,6 6,2
50-74 Commerciële dienstverlening 1999 11 0,9 1,5
50-74 Commerciële dienstverlening 2000 12 3,4 4,3
50-74 Commerciële dienstverlening 2001 10 13,0 7,9
50-74 Commerciële dienstverlening 2002 9 17,2 4,9
50-74 Commerciële dienstverlening 2003 8 12,5 7,6
50-74 Commerciële dienstverlening 2004 3 0,7 0,6
50-74 Commerciële dienstverlening 2005 13 4,2 3,9
50-74 Commerciële dienstverlening 2006 16 8,3 6,0
50-74 Commerciële dienstverlening 2007 11 8,2 3,8
50-74 Commerciële dienstverlening 2008 9 82,9 26,3
75-99 Niet-commerciële dienstverlening 1999 4 53,0 52,8
75-99 Niet-commerciële dienstverlening 2000 4 2,6 4,8
75-99 Niet-commerciële dienstverlening 2001 3 23,5 20,4
75-99 Niet-commerciële dienstverlening 2002 x x x
75-99 Niet-commerciële dienstverlening 2003 x x x
75-99 Niet-commerciële dienstverlening 2004 x x x
75-99 Niet-commerciële dienstverlening 2005 x x x
75-99 Niet-commerciële dienstverlening 2006 3 1,2 3,1
75-99 Niet-commerciële dienstverlening 2007 5 14,2 14,1
75-99 Niet-commerciële dienstverlening 2008 3 28,1 19,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens