Veiligheidszorg; aanbieders, naar activiteit 2002-2015


Deze tabel geeft inzicht in het aanbod van veiligheidszorg in Nederland. In de tabel worden aanbieders en activiteiten in de veiligheidszorg onderscheiden. Voor elke aanbieder is zichtbaar voor welk bedrag hij bepaalde activiteiten heeft verricht. De uitgaven worden zowel uitgedrukt in lopende prijzen als in prijzen van 2005. Daarmee is gecorrigeerd voor het effect van loon- en prijsstijgingen. Ook zijn de uitgaven gesplitst naar personeel en materieel. Hierdoor is voor elke aanbieder zichtbaar in welke mate de uitgaven worden bepaald door ontwikkeling van de lonen of de prijzen van huisvesting, goederen en diensten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2014 zijn definitief. De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 19 januari 2018:
Deze tabel wordt stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Veiligheidszorg; aanbieders, naar activiteit 2002-2015

Activiteiten Soort uitgaven Perioden Uitgaven in lopende prijzenTotaal aanbieders veiligheidszorg (mln euro) Uitgaven in lopende prijzenMinisterie van Veiligheid en JustitieDienst Justitiële Inrichtingen (mln euro) Uitgaven in lopende prijzenMinisterie van Veiligheid en JustitiePolitie (mln euro) Uitgaven in lopende prijzenMinisterie van Veiligheid en JustitieOpenbaar Ministerie en Rechtspraak (mln euro) Uitgaven in lopende prijzenMinisterie van Veiligheid en JustitieOverige aanbieders Ministerie V&J (mln euro) Uitgaven in lopende prijzenOverige ministeriesBijzondere Opsporingsdiensten (mln euro) Uitgaven in lopende prijzenOverige ministeriesDouane (mln euro) Uitgaven in lopende prijzenOverige ministeriesOverige aanbieders overige ministeries (mln euro) Uitgaven in lopende prijzenLokale overhedenJeugdzorg (mln euro) Uitgaven in lopende prijzenLokale overhedenProvincies en gemeenten (mln euro) Uitgaven in lopende prijzenBedrijvenVerzekeraars (mln euro) Uitgaven in lopende prijzenBedrijvenRechtskundige dienstverleners (mln euro) Uitgaven in lopende prijzenBedrijvenBeveiligings- en opsporingsbedrijven (mln euro) Uitgaven in lopende prijzenBedrijvenVerkoop beveiligingsmaterialen (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005Totaal aanbieders veiligheidszorg (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005Ministerie van Veiligheid en JustitieDienst Justitiële Inrichtingen (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005Ministerie van Veiligheid en JustitiePolitie (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005Ministerie van Veiligheid en JustitieOpenbaar Ministerie en Rechtspraak (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005Ministerie van Veiligheid en JustitieOverige aanbieders Ministerie V&J (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005Overige ministeriesBijzondere Opsporingsdiensten (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005Overige ministeriesDouane (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005Overige ministeriesOverige aanbieders overige ministeries (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005Lokale overhedenJeugdzorg (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005Lokale overhedenProvincies en gemeenten (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005BedrijvenVerzekeraars (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005BedrijvenRechtskundige dienstverleners (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005BedrijvenBeveiligings- en opsporingsbedrijven (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005BedrijvenVerkoop beveiligingsmaterialen (mln euro)
Totaal activiteiten Totaal uitgaven 2002 8.526,2 1.184,3 3.207,7 609,5 495,3 147,3 228,5 141,2 25,8 183,5 . 236,5 1.247,0 819,6 9.155,5 1.264,3 3.441,6 649,8 528,8 158,3 247,2 149,9 27,9 194,8 . 248,6 1.380,1 864,3
Totaal activiteiten Totaal uitgaven 2005 9.818,2 1.457,0 3.509,3 759,4 544,9 145,2 297,5 146,9 37,7 355,7 . 280,0 1.425,0 859,6 9.818,2 1.457,0 3.509,3 759,4 544,9 145,2 297,5 146,9 37,7 355,7 . 280,0 1.425,0 859,6
Totaal activiteiten Totaal uitgaven 2014 12.782,7 2.192,5 4.311,6 834,8 870,6 170,5 328,7 181,6 62,2 577,8 . 472,6 2.004,1 775,6 10.978,5 1.888,1 3.712,3 709,9 744,1 144,6 278,1 157,3 50,1 502,2 . 403,3 1.727,8 660,5
Totaal activiteiten Totaal uitgaven 2015* 12.932,2 2.121,2 4.285,7 838,4 910,1 170,5 328,7 189,0 60,1 548,7 . 472,6 2.156,4 850,8 11.043,2 1.813,7 3.678,6 712,9 774,0 144,3 277,7 162,8 47,8 472,0 . 400,7 1.837,7 720,9
Totaal activiteiten Personele uitgaven 2002 5.287,6 583,8 2.305,8 330,5 254,4 100,4 205,0 90,6 20,6 77,1 . 150,6 939,5 229,4 5.752,7 633,5 2.494,1 356,7 275,6 109,0 222,4 96,8 22,5 83,0 . 158,3 1.056,9 243,9
Totaal activiteiten Personele uitgaven 2005 6.073,3 672,0 2.498,9 440,8 327,4 113,0 253,9 92,1 30,1 150,0 . 178,0 1.073,6 243,7 6.073,3 672,0 2.498,9 440,8 327,4 113,0 253,9 92,1 30,1 150,0 . 178,0 1.073,6 243,7
Totaal activiteiten Personele uitgaven 2014 8.193,0 929,8 3.252,4 620,8 536,6 140,0 288,8 120,7 49,7 236,4 . 302,8 1.502,5 212,4 6.989,0 783,1 2.785,5 522,6 451,9 118,0 243,2 104,0 39,2 203,6 . 258,4 1.299,7 179,8
Totaal activiteiten Personele uitgaven 2015* 8.350,3 912,2 3.291,1 617,2 550,0 140,0 288,8 129,4 48,0 224,6 . 302,8 1.616,7 229,5 7.103,7 768,3 2.818,6 521,7 462,7 118,0 243,2 111,3 37,4 191,7 . 256,7 1.380,0 194,2
Totaal activiteiten Materiële uitgaven 2002 3.238,6 600,5 901,9 279,0 241,0 46,9 23,6 50,6 5,2 106,4 . 85,9 307,5 590,2 3.402,8 630,8 947,5 293,1 253,2 49,3 24,7 53,2 5,4 111,8 . 90,3 323,2 620,4
Totaal activiteiten Materiële uitgaven 2005 3.744,9 785,0 1.010,5 318,6 217,5 32,2 43,7 54,8 7,6 205,7 . 102,1 351,4 615,9 3.744,9 785,0 1.010,5 318,6 217,5 32,2 43,7 54,8 7,6 205,7 . 102,1 351,4 615,9
Totaal activiteiten Materiële uitgaven 2014 4.589,7 1.262,8 1.059,1 214,0 334,0 30,5 39,9 60,9 12,5 341,3 . 169,8 501,6 563,2 3.989,5 1.105,0 926,8 187,3 292,3 26,7 34,9 53,3 10,9 298,7 . 144,9 428,0 480,7
Totaal activiteiten Materiële uitgaven 2015* 4.581,9 1.209,0 994,7 221,2 360,0 30,5 39,9 59,6 12,1 324,1 . 169,8 539,7 621,2 3.939,5 1.045,4 860,1 191,3 311,3 26,4 34,5 51,5 10,4 280,3 . 144,0 457,6 526,7
Preventie Totaal uitgaven 2002 4.036,0 1.365,6 76,7 51,1 228,5 92,7 183,5 . 1.218,3 819,6 4.354,7 1.465,1 82,3 54,5 247,2 98,4 194,8 . 1.348,3 864,3
Preventie Totaal uitgaven 2005 4.678,4 1.504,6 143,5 33,8 297,5 91,5 355,7 . 1.392,2 859,6 4.678,4 1.504,6 143,5 33,8 297,5 91,5 355,7 . 1.392,2 859,6
Preventie Totaal uitgaven 2014 5.932,6 1.853,4 275,6 48,3 328,7 115,3 577,8 . 1.958,0 775,6 5.102,0 1.595,8 236,0 41,2 278,1 100,1 502,2 . 1.688,0 660,5
Preventie Totaal uitgaven 2015* 6.137,8 1.842,3 293,8 48,3 328,7 118,5 548,7 . 2.106,8 850,8 5.241,0 1.581,3 250,3 41,0 277,7 102,4 472,0 . 1.795,4 720,9
Preventie Personele uitgaven 2002 2.539,3 978,7 47,8 22,8 205,0 60,6 77,1 . 917,9 229,4 2.781,8 1.058,7 51,9 24,7 222,4 64,6 83,0 . 1.032,5 243,9
Preventie Personele uitgaven 2005 2.921,5 1.067,5 80,6 19,6 253,9 57,3 150,0 . 1.048,9 243,7 2.921,5 1.067,5 80,6 19,6 253,9 57,3 150,0 . 1.048,9 243,7
Preventie Personele uitgaven 2014 3.869,1 1.398,1 157,7 32,1 288,8 75,7 236,4 . 1.468,0 212,4 3.319,1 1.197,4 132,8 27,1 243,2 65,4 203,6 . 1.269,8 179,8
Preventie Personele uitgaven 2015* 4.014,1 1.414,7 167,3 32,1 288,8 77,6 224,6 . 1.579,5 229,5 3.423,9 1.211,6 140,9 27,1 243,2 67,0 191,7 . 1.348,3 194,2
Preventie Materiële uitgaven 2002 1.496,7 386,9 28,9 28,3 23,6 32,1 106,4 . 300,4 590,2 1.572,9 406,4 30,4 29,8 24,7 33,7 111,8 . 315,8 620,4
Preventie Materiële uitgaven 2005 1.756,9 437,1 62,9 14,2 43,7 34,1 205,7 . 343,3 615,9 1.756,9 437,1 62,9 14,2 43,7 34,1 205,7 . 343,3 615,9
Preventie Materiële uitgaven 2014 2.063,5 455,3 117,9 16,2 39,9 39,7 341,3 . 490,0 563,2 1.782,9 398,4 103,2 14,2 34,9 34,7 298,7 . 418,2 480,7
Preventie Materiële uitgaven 2015* 2.123,7 427,6 126,6 16,2 39,9 40,9 324,1 . 527,3 621,2 1.817,1 369,7 109,4 14,0 34,5 35,3 280,3 . 447,1 526,7
Opsporing Totaal uitgaven 2002 2.138,6 1.842,1 123,1 96,2 48,5 . 28,7 2.293,5 1.976,5 129,9 103,8 51,6 . 31,7
Opsporing Totaal uitgaven 2005 2.267,9 2.004,7 63,6 111,4 55,4 . 32,8 2.267,9 2.004,7 63,6 111,4 55,4 . 32,8
Opsporing Totaal uitgaven 2014 2.815,8 2.458,2 122,9 122,2 66,3 . 46,1 2.422,9 2.116,5 106,0 103,4 57,2 . 39,7
Opsporing Totaal uitgaven 2015* 2.817,2 2.443,5 131,4 122,2 70,5 . 49,6 2.415,9 2.097,3 112,6 103,3 60,4 . 42,3
Opsporing Personele uitgaven 2002 1.471,1 1.327,1 14,8 77,7 30,0 . 21,6 1.592,3 1.435,5 16,1 84,3 32,1 . 24,3
Opsporing Personele uitgaven 2005 1.608,8 1.431,3 24,6 93,4 34,7 . 24,7 1.608,8 1.431,3 24,6 93,4 34,7 . 24,7
Opsporing Personele uitgaven 2014 2.089,4 1.854,4 47,5 107,9 45,0 . 34,6 1.787,6 1.588,1 40,0 90,9 38,6 . 29,9
Opsporing Personele uitgaven 2015* 2.119,3 1.876,4 46,1 107,9 51,7 . 37,2 1.812,7 1.607,0 38,8 90,9 44,2 . 31,7
Opsporing Materiële uitgaven 2002 667,5 515,0 108,3 18,6 18,5 . 7,1 701,2 541,1 113,8 19,5 19,4 . 7,4
Opsporing Materiële uitgaven 2005 659,1 573,4 38,9 18,0 20,7 . 8,1 659,1 573,4 38,9 18,0 20,7 . 8,1
Opsporing Materiële uitgaven 2014 726,4 603,9 75,4 14,3 21,3 . 11,5 635,4 528,4 66,0 12,5 18,6 . 9,8
Opsporing Materiële uitgaven 2015* 697,9 567,1 85,3 14,3 18,8 . 12,4 603,3 490,4 73,8 12,4 16,2 . 10,5
Vervolging Totaal uitgaven 2002 502,3 424,6 77,7 . 535,5 452,0 83,5 .
Vervolging Totaal uitgaven 2005 593,5 516,0 77,6 . 593,5 516,0 77,6 .
Vervolging Totaal uitgaven 2014 562,4 482,5 80,0 . 478,0 410,1 67,9 .
Vervolging Totaal uitgaven 2015* 563,1 484,2 78,9 . 478,4 411,7 66,8 .
Vervolging Personele uitgaven 2002 265,0 206,5 58,5 . 286,3 222,9 63,4 .
Vervolging Personele uitgaven 2005 337,3 274,9 62,4 . 337,3 274,9 62,4 .
Vervolging Personele uitgaven 2014 426,3 364,9 61,4 . 358,9 307,2 51,7 .
Vervolging Personele uitgaven 2015* 420,9 359,9 60,9 . 355,4 304,2 51,2 .
Vervolging Materiële uitgaven 2002 237,3 218,1 19,2 . 249,3 229,1 20,2 .
Vervolging Materiële uitgaven 2005 256,2 241,1 15,1 . 256,2 241,1 15,1 .
Vervolging Materiële uitgaven 2014 136,2 117,6 18,5 . 119,2 102,9 16,2 .
Vervolging Materiële uitgaven 2015* 142,3 124,3 18,0 . 123,0 107,5 15,6 .
Berechting Totaal uitgaven 2002 184,9 184,9 . 197,8 197,8 .
Berechting Totaal uitgaven 2005 243,4 243,4 . 243,4 243,4 .
Berechting Totaal uitgaven 2014 352,3 352,3 . 299,8 299,8 .
Berechting Totaal uitgaven 2015* 354,2 354,2 . 301,3 301,3 .
Berechting Personele uitgaven 2002 124,0 124,0 . 133,8 133,8 .
Berechting Personele uitgaven 2005 165,9 165,9 . 165,9 165,9 .
Berechting Personele uitgaven 2014 255,9 255,9 . 215,5 215,5 .
Berechting Personele uitgaven 2015* 257,3 257,3 . 217,4 217,4 .
Berechting Materiële uitgaven 2002 60,9 60,9 . 64,0 64,0 .
Berechting Materiële uitgaven 2005 77,5 77,5 . 77,5 77,5 .
Berechting Materiële uitgaven 2014 96,4 96,4 . 84,3 84,3 .
Berechting Materiële uitgaven 2015* 97,0 97,0 . 83,8 83,8 .
Tenuitvoerlegging Totaal uitgaven 2002 1.283,6 1.184,3 99,3 . 1.370,4 1.264,3 106,1 .
Tenuitvoerlegging Totaal uitgaven 2005 1.595,2 1.457,0 138,2 . 1.595,2 1.457,0 138,2 .
Tenuitvoerlegging Totaal uitgaven 2014 2.351,2 2.192,5 158,7 . 2.023,8 1.888,1 135,7 .
Tenuitvoerlegging Totaal uitgaven 2015* 2.288,5 2.121,2 167,2 . 1.956,1 1.813,7 142,4 .
Tenuitvoerlegging Personele uitgaven 2002 634,7 583,8 50,9 . 688,7 633,5 55,2 .
Tenuitvoerlegging Personele uitgaven 2005 747,8 672,0 75,7 . 747,8 672,0 75,7 .
Tenuitvoerlegging Personele uitgaven 2014 1.026,0 929,8 96,2 . 864,1 783,1 81,0 .
Tenuitvoerlegging Personele uitgaven 2015* 1.008,9 912,2 96,7 . 849,7 768,3 81,4 .
Tenuitvoerlegging Materiële uitgaven 2002 648,9 600,5 48,5 . 681,7 630,8 50,9 .
Tenuitvoerlegging Materiële uitgaven 2005 847,5 785,0 62,5 . 847,5 785,0 62,5 .
Tenuitvoerlegging Materiële uitgaven 2014 1.325,2 1.262,8 62,4 . 1.159,7 1.105,0 54,6 .
Tenuitvoerlegging Materiële uitgaven 2015* 1.279,6 1.209,0 70,6 . 1.106,4 1.045,4 61,0 .
Ondersteuning van slachtoffers Totaal uitgaven 2002 26,0 26,0 . 27,7 27,7 .
Ondersteuning van slachtoffers Totaal uitgaven 2005 34,0 34,0 . 34,0 34,0 .
Ondersteuning van slachtoffers Totaal uitgaven 2014 59,0 59,0 . 50,7 50,7 .
Ondersteuning van slachtoffers Totaal uitgaven 2015* 64,1 64,1 . 54,7 54,7 .
Ondersteuning van slachtoffers Personele uitgaven 2002 10,4 10,4 . 11,3 11,3 .
Ondersteuning van slachtoffers Personele uitgaven 2005 13,8 13,8 . 13,8 13,8 .
Ondersteuning van slachtoffers Personele uitgaven 2014 27,7 27,7 . 23,3 23,3 .
Ondersteuning van slachtoffers Personele uitgaven 2015* 32,2 32,2 . 27,1 27,1 .
Ondersteuning van slachtoffers Materiële uitgaven 2002 15,6 15,6 . 16,4 16,4 .
Ondersteuning van slachtoffers Materiële uitgaven 2005 20,2 20,2 . 20,2 20,2 .
Ondersteuning van slachtoffers Materiële uitgaven 2014 31,3 31,3 . 27,4 27,4 .
Ondersteuning van slachtoffers Materiële uitgaven 2015* 31,9 31,9 . 27,6 27,6 .
Ondersteuning van verdachten en daders Totaal uitgaven 2002 348,8 86,5 25,8 . 236,5 369,5 93,0 27,9 . 248,6
Ondersteuning van verdachten en daders Totaal uitgaven 2005 400,3 82,6 37,7 . 280,0 400,3 82,6 37,7 . 280,0
Ondersteuning van verdachten en daders Totaal uitgaven 2014 709,3 174,6 62,2 . 472,6 601,3 147,9 50,1 . 403,3
Ondersteuning van verdachten en daders Totaal uitgaven 2015* 707,2 174,6 60,1 . 472,6 595,7 147,2 47,8 . 400,7
Ondersteuning van verdachten en daders Personele uitgaven 2002 238,7 67,5 20,6 . 150,6 253,7 73,0 22,5 . 158,3
Ondersteuning van verdachten en daders Personele uitgaven 2005 274,0 66,0 30,1 . 178,0 274,0 66,0 30,1 . 178,0
Ondersteuning van verdachten en daders Personele uitgaven 2014 498,6 146,1 49,7 . 302,8 420,5 123,0 39,2 . 258,4
Ondersteuning van verdachten en daders Personele uitgaven 2015* 497,7 146,9 48,0 . 302,8 417,4 123,3 37,4 . 256,7
Ondersteuning van verdachten en daders Materiële uitgaven 2002 110,1 19,0 5,2 . 85,9 115,8 20,0 5,4 . 90,3
Ondersteuning van verdachten en daders Materiële uitgaven 2005 126,3 16,6 7,6 . 102,1 126,3 16,6 7,6 . 102,1
Ondersteuning van verdachten en daders Materiële uitgaven 2014 210,8 28,5 12,5 . 169,8 180,7 24,9 10,9 . 144,9
Ondersteuning van verdachten en daders Materiële uitgaven 2015* 209,5 27,6 12,1 . 169,8 178,3 23,9 10,4 . 144,0
Rechtskundige Dienstverlening Totaal uitgaven 2002 . .
Rechtskundige Dienstverlening Totaal uitgaven 2005 . .
Rechtskundige Dienstverlening Totaal uitgaven 2014 . .
Rechtskundige Dienstverlening Totaal uitgaven 2015* . .
Rechtskundige Dienstverlening Personele uitgaven 2002 . .
Rechtskundige Dienstverlening Personele uitgaven 2005 . .
Rechtskundige Dienstverlening Personele uitgaven 2014 . .
Rechtskundige Dienstverlening Personele uitgaven 2015* . .
Rechtskundige Dienstverlening Materiële uitgaven 2002 . .
Rechtskundige Dienstverlening Materiële uitgaven 2005 . .
Rechtskundige Dienstverlening Materiële uitgaven 2014 . .
Rechtskundige Dienstverlening Materiële uitgaven 2015* . .
Overige activiteiten Totaal uitgaven 2002 5,9 5,9 . 6,4 6,4 .
Overige activiteiten Totaal uitgaven 2005 5,3 5,3 . 5,3 5,3 .
Overige activiteiten Totaal uitgaven 2014 . 0,0 . . 0,0 .
Overige activiteiten Totaal uitgaven 2015* . 0,0 . . 0,0 .
Overige activiteiten Personele uitgaven 2002 4,5 4,5 . 4,9 4,9 .
Overige activiteiten Personele uitgaven 2005 4,1 4,1 . 4,1 4,1 .
Overige activiteiten Personele uitgaven 2014 . 0,0 . . 0,0 .
Overige activiteiten Personele uitgaven 2015* . 0,0 . . 0,0 .
Overige activiteiten Materiële uitgaven 2002 1,4 1,4 . 1,5 1,5 .
Overige activiteiten Materiële uitgaven 2005 1,2 1,2 . 1,2 1,2 .
Overige activiteiten Materiële uitgaven 2014 . 0,0 . . 0,0 .
Overige activiteiten Materiële uitgaven 2015* . 0,0 . . 0,0 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens