Veiligheidszorg; aanbieders, activiteit, financiering '02-'15


Deze tabel geeft inzicht in de financieringsstromen in de veiligheidszorg in Nederland. Hier worden financieringsbronnen, aanbieders en activiteiten onderscheiden. Het totaal van de uitgaven aan veiligheidszorg is de som van de bedragen die overheid, bedrijfsleven en huishoudens uitgeven.

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2014 zijn definitief. De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 19 januari 2018:
Deze tabel wordt stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Veiligheidszorg; aanbieders, activiteit, financiering '02-'15

Financieringsbronnen Perioden Uitgaven per activiteitTotaal uitgaven aan activiteiten (mln euro) Uitgaven per activiteitPreventie (mln euro) Uitgaven per activiteitOpsporing (mln euro) Uitgaven per activiteitVervolging (mln euro) Uitgaven per activiteitBerechting (mln euro) Uitgaven per activiteitTenuitvoerlegging (mln euro) Uitgaven per activiteitOndersteuning van slachtoffers (mln euro) Uitgaven per activiteitOndersteuning van verdachten en daders (mln euro) Uitgaven per activiteitRechtskundige Dienstverlening (mln euro) Uitgaven per activiteitSchadeloosstelling (mln euro) Uitgaven per activiteitOverige activiteiten (mln euro) Uitgaven per aanbiederMinisterie van Veiligheid en JustitieOpenbaar Ministerie en Rechtspraak (mln euro) Uitgaven per aanbiederMinisterie van Veiligheid en JustitieDienst Justitiële Inrichtingen (mln euro) Uitgaven per aanbiederMinisterie van Veiligheid en JustitiePolitie (mln euro) Uitgaven per aanbiederMinisterie van Veiligheid en JustitieOverige aanbieders Ministerie van VenJ (mln euro) Uitgaven per aanbiederMinisterie van Binnenlandse ZakenPolitie (mln euro) Uitgaven per aanbiederMinisterie van Binnenlandse ZakenOverige Ministeries van BZK (mln euro) Uitgaven per aanbiederOverige ministeriesBijzondere Opsporingsdiensten (mln euro) Uitgaven per aanbiederOverige ministeriesDouane (mln euro) Uitgaven per aanbiederOverige ministeriesOverige aanbieders overige ministeries (mln euro) Uitgaven per aanbiederLokale overhedenJeugdzorg (mln euro) Uitgaven per aanbiederLokale overhedenProvincies en gemeenten (mln euro) Uitgaven per aanbiederBedrijvenVerzekeraars (mln euro) Uitgaven per aanbiederBedrijvenRechtskundige dienstverleners (mln euro) Uitgaven per aanbiederBedrijvenBeveiligings- en opsporingsbedrijven (mln euro) Uitgaven per aanbiederBedrijvenVerkoop beveiligingsmaterialen (mln euro)
Totaal financieringsbronnen 2015* 12.932,2 6.137,8 2.817,2 563,1 354,2 2.288,5 64,1 707,2 0,0 838,4 2.121,2 4.285,7 702,4 207,7 170,5 328,7 189,0 60,1 548,7 472,6 2.156,4 850,8
Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015* 8.257,6 2.106,0 2.566,0 560,9 343,9 2.273,0 58,8 288,9 0,0 828,2 2.108,3 4.284,9 854,8 121,4
Ministerie van Binnenlandse Zaken 2015* . 207,7 .
Overige ministeries 2015* 1.024,5 794,0 209,2 2,0 10,3 2,5 0,6 6,0 10,3 0,0 19,1 170,5 328,7 189,0 15,0 292,0
Lokale overheden 2015* 615,0 611,0 0,5 0,0 3,6 60,1 0,8 8,4 60,1 530,8 75,1
Bedrijven 2015* 1.981,6 1.933,4 35,2 13,0 13,0 3,4 3,0 1.514,1 448,2
Huishoudens 2015* 1.053,4 693,4 6,3 0,2 0,0 1,2 352,3 24,4 351,2 275,3 402,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens